English Thứ Ba, 25-02-2020, 09:14 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 119574119
Đang online: 321
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh: Đoàn kết thực hiện thắng lợi tất cả các nhiệm vụ chính trị đề ra

Đăng ngày: 13/02/2020; 805 lần đọc

Sáng 13-02, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị toàn thể Đảng viên năm 2020. Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Tăng Bính, Đặng Ngọc Dũng, Võ Phiên và toàn thể Đảng viên Văn phòng tham dự hội nghị.

Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh có chức năng tham mưu, tổng hợp và đảm bảo các điều kiện phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, có 5 chi bộ trực thuộc với 68 đảng viên. Đảng bộ là nơi tập hợp nhiều đảng viên là những đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, có bản lĩnh chính trị, kiến thức chuyên môn, năng lực công tác, kinh nghiệm thực tiễn và nắm giữ nhiều cương vị quan trọng trong bộ máy của Đảng và chính quyền tỉnh.

 

Năm 2019, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã quán triệt, tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của tập thể; tích cực đổi mới phương pháp làm việc, chủ động, linh hoạt tổ chức thực hiện chức trách, nhiệm vụ, các chỉ tiêu được giao, trọng tâm là việc nâng cao công tác tham mưu, tổng hợp và đảm bảo các điều kiện phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Bên cạnh đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm thường xuyên; công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng Đảng, phát triển đảng viên, kiểm tra Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, lãnh đạo các tổ chức hội đoàn thể và phong trào quần chúng được chú trọng đúng mức.

 

NB2-13022020.jpg
Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thảo luận tại Hội nghị

 

Đặc biệt, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện rà soát, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính; kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử với Trục liên thông văn bản quốc gia. Theo đánh giá của Văn phòng Chính phủ, tỉnh Quảng Ngãi là 1 trong 10 tỉnh, thành phố triển khai thực hiện tốt nhất công tác này.

 

Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, ngoài những nhiêm vụ đã thống nhất đề ra trong báo cáo, tại hội nghị đồng chí Nguyễn Minh Đạo, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh nhấn mạnh, năm 2020 là năm rất quan trọng trong việc hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2015-2020 đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, do vậy, yêu cầu toàn thể Đảng bộ Văn phòng quyết tâm, đoàn kết thực hiện thắng lợi tất cả các nhiệm vụ chính trị đã đề ra; tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, theo dõi, đôn đốc các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

 

NB3-13022020.jpg
Quang cảnh hội nghị

 

Phát huy những kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Minh Đạo, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục triển khai tốt việc gửi nhận văn bản điện tử có  ký số; kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử với Trục liên thông văn bản quốc gia; Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; Chính phủ điện tử,…

 

Đồng thời, tập trung làm tốt công tác chuẩn bị về nhân sự, văn kiện, nội dung, chương trình và các điều kiện cần thiết khác để đảm bảo hoàn thành việc tổ chức đại hội chi bộ, Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh thành công tốt đẹp.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và đơn vị liên quan nghiên cứu, thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 608/VPCP-KSTT ngày 22/01/2020 về việc thực hiện giải pháp cải thiện chỉ số Tiếp cận điện năng; trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo cụ thể.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tham gia góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ; báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh theo quy định.​ 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 1023/NQ-UBTVQH13 ngày 28/8/2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Quyết định 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020; trực tiếp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh trước ngày 24/02/2020.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, hướng dẫn Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch và đề xuất hồ sơ dự án mở rộng Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích