English Thứ Tư, 19-06-2019, 15:01 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 99289527
Đang online: 306

Đảm bảo vệ sinh môi trường tại các điểm dừng đón, trả khách của xe buýt

Đăng ngày: 11/06/2019; 172 lần đọc

UBND thành phố Quảng Ngãi vừa có văn bản chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị thành phố Quảng Ngãi và UBND các xã, phường tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường tại các điểm dừng, nhà chờ xe buýt trên địa bàn thành phố.

Yêu cầu các cơ quan đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành quy định pháp luật về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ​ tầng giao thông đường bộ; tập trung lực lượng kiểm tra, xử lý các trường hợp chiếm dụng nhà chờ, điểm dừng xe buýt để làm nơi buôn bán hàng rong, nước giải khác, đặc biệt là các trường hợp xả rác gây mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường.

 

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 4112/BNN-TCTL ngày 12/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý nước sạch nông thôn; báo cáo Bộ, UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 15/12/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1382/TTr-SNNPTNT ngày 31/5/2019 về việc khắc phục sạt lở Đê Bắc thuộc Cảng neo trú tàu thuyền Mỹ Á; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/6/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2363/BNV-TCPCP ngày 29/5/2019; tham mưu UBND tỉnh việc thành lập, hoạt động của hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích