English Thứ Bảy, 23-02-2019, 12:58 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 87530978
Đang online: 95

Đảm bảo nguồn nước cấp cho hạ du trong mùa cạn năm 2019

Đăng ngày: 30/01/2019; 503 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ chỉ đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ được giao yêu cầu các đơn vị quản lý, vận hành các hồ chứa trên các lưu vực sông, các công trình khai thác, sử dụng nước ở hạ du vận hành, điều tiết xả nước các hồ phù hợp, đảm bảo sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả và đảm bảo mực nước tối thiểu của hồ tại các thời điểm theo quy định của quy trình vận hành hồ chứa, quy trình vận hành liên hồ chứa.

Các cơ quan đơn vị quản lý, vận hành các hồ chứa trên địa bàn tỉnh: Đối với các hồ chứa đã đảm bảo mực nước tối thiểu yêu cầu đầu mùa cạn, phối hợp chặt chẽ với các địa phương và các đơn vị quản lý, vận hành các hồ chứa trên lưu vực các công trình khai thác, sử dụng nước dưới hạ du để vận hành, điều tiết xả nước các hồ phù hợp, đảm bảo sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả và đảm bảo mực nước tối thiểu của hồ tại các thời điểm theo quy định của quy trình vận hành hồ chứa, quy trình vận hành liên hồ chứa.

 

Đồi với các hồ chứa chưa đảm bảo mực nước tối thiểu đầu mùa cạn phải vận hành điều tiết giảm lưu lượng xả hoặc phải ngừng xả nước phát điện để ưu tiên việc tích đủ nước cấp cho các mục đích sử dụng nước khác phía hạ du trong suốt thời gian mùa cạn năm 2019.

 

UBND các huyện, thành phố phối hợp với các sở, ngành theo dõi chặt chẽ việc vận hành của các hồ chứa trên địa bàn mình quản lý đảm bảo sử dụng nước tiết kiệm, hiêu quả và đúng quy định của quy trình vận hành hồ chứa, quy trình vận hành liên hồ chứa. Tính toán nhu cầu sử dụng nước theo từng giai đoạn của địa phương để có định hướng sử dụng nước hợp lý và có hướng đề xuất cụ thể việc vận hành các hồ đảm bảo nước tưới cho địa phương.

 

                                                                                 V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan nghiên cứu Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi ban hành kèm theo Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 14/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo để triển khai thực hiện. Hoàn thành, trình UBND tỉnh trước ngày 15/3/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, triển khai thực hiện Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng liên quan căn cứ nội dung yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 921/BKHĐT-TH ngày 13/02/2019 về việc tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và hai tháng đầu năm 2019, tham mưu và trình UBND tỉnh chậm nhất là ngày 25/02/2019 để kịp thời xem xét, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ trì, phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh và các sở, ban ngành, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Công văn Công văn số 1085/VPCP-KGVX ngày 01/02/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả 5 năm triển khai Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích