English Thứ Sáu, 23-08-2019, 11:00 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 107532011
Đang online: 220

Đảm bảo nguồn nước cấp cho hạ du trong mùa cạn năm 2019

Đăng ngày: 30/01/2019; 573 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ chỉ đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ được giao yêu cầu các đơn vị quản lý, vận hành các hồ chứa trên các lưu vực sông, các công trình khai thác, sử dụng nước ở hạ du vận hành, điều tiết xả nước các hồ phù hợp, đảm bảo sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả và đảm bảo mực nước tối thiểu của hồ tại các thời điểm theo quy định của quy trình vận hành hồ chứa, quy trình vận hành liên hồ chứa.

Các cơ quan đơn vị quản lý, vận hành các hồ chứa trên địa bàn tỉnh: Đối với các hồ chứa đã đảm bảo mực nước tối thiểu yêu cầu đầu mùa cạn, phối hợp chặt chẽ với các địa phương và các đơn vị quản lý, vận hành các hồ chứa trên lưu vực các công trình khai thác, sử dụng nước dưới hạ du để vận hành, điều tiết xả nước các hồ phù hợp, đảm bảo sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả và đảm bảo mực nước tối thiểu của hồ tại các thời điểm theo quy định của quy trình vận hành hồ chứa, quy trình vận hành liên hồ chứa.

 

Đồi với các hồ chứa chưa đảm bảo mực nước tối thiểu đầu mùa cạn phải vận hành điều tiết giảm lưu lượng xả hoặc phải ngừng xả nước phát điện để ưu tiên việc tích đủ nước cấp cho các mục đích sử dụng nước khác phía hạ du trong suốt thời gian mùa cạn năm 2019.

 

UBND các huyện, thành phố phối hợp với các sở, ngành theo dõi chặt chẽ việc vận hành của các hồ chứa trên địa bàn mình quản lý đảm bảo sử dụng nước tiết kiệm, hiêu quả và đúng quy định của quy trình vận hành hồ chứa, quy trình vận hành liên hồ chứa. Tính toán nhu cầu sử dụng nước theo từng giai đoạn của địa phương để có định hướng sử dụng nước hợp lý và có hướng đề xuất cụ thể việc vận hành các hồ đảm bảo nước tưới cho địa phương.

 

                                                                                 V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý việc Sở Công Thương thuê đơn vị Tư vấn triển khai xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập thuỷ điện trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thực hiện rà soát các mô hình kinh tế chia sẻ trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó chủ động thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh thực hiện các biện pháp quản lý theo đúng thẩm quyền và quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, khẩn trương kiểm tra, rà soát các khu vực đê điều xung yếu trên địa bàn tỉnh và đề xuất danh mục dự án cần gia cố sắp xếp thứ tự ưu tiên, trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu nội dung yêu cầu của Bộ Công Thương tại Công văn số 5827/BCT-TXTM ngày 12/8/2019, xây dựng kế hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng, chào mừng “Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4” năm 2020 trên địa bàn tỉnh với tinh thần tiết kiệm và hiệu quả.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích