English Thứ Tư, 23-01-2019, 17:27 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 85755417
Đang online: 137

Đảm bảo nguồn nước cấp cho hạ du trong mùa cạn năm 2019 trên các lưu vực sông

Đăng ngày: 03/01/2019; 316 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ giao Sở Tài nguyên và Môi trường  chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan quản lý, vận hành các hồ chứa trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện đầy đủ nội dung Công văn số 12876/BTNM-TNN ngày 25/12/2018 của Cục Tài nguyên nước  – Bộ Tài nguyên và Môi trường và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7157/UBND-NNTN ngày 23/11/2018 về việc đảm bảo nguồn nước cấp cho hạ du trong mùa cạn năm 2019.

Tập trung chỉ đạo các đơn vị, địa phương, cơ quan quản lý vận hành các hồ chứa trên các lưu vực sông, các công trình khai thác nước, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu qủa và đảm bảo mực nước tối thiểu của các hồ tại các thời điểm theo quy định của quy trình vận hành liên hồ chứa.

 

                                                                   V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 11/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ các thôn xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2019 - 2020, có ý kiến góp ý cụ thể về nguồn vốn thực hiện, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 30/01/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 208/VPCP-CN ngày 08/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5915/UBND-CNXD ngày 02/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018 và chỉ đạo việc thực hiện các nội dung khác theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 455/BTC-QLCS ngày 09/01/2019, hoàn thành trước ngày 25/01/2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích