English Chủ Nhật, 21-07-2019, 03:47 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 103305516
Đang online: 121

Đảm bảo nguồn nước cấp cho hạ du trong mùa cạn năm 2019 trên các lưu vực sông

Đăng ngày: 03/01/2019; 368 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ giao Sở Tài nguyên và Môi trường  chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan quản lý, vận hành các hồ chứa trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện đầy đủ nội dung Công văn số 12876/BTNM-TNN ngày 25/12/2018 của Cục Tài nguyên nước  – Bộ Tài nguyên và Môi trường và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7157/UBND-NNTN ngày 23/11/2018 về việc đảm bảo nguồn nước cấp cho hạ du trong mùa cạn năm 2019.

Tập trung chỉ đạo các đơn vị, địa phương, cơ quan quản lý vận hành các hồ chứa trên các lưu vực sông, các công trình khai thác nước, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu qủa và đảm bảo mực nước tối thiểu của các hồ tại các thời điểm theo quy định của quy trình vận hành liên hồ chứa.

 

                                                                   V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức Sơ kết và khen thưởng thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019; phối hợp với các sở, ban ngành và đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại Thông báo số 242/TB-KTNN ngày 02/7/2019 về thông báo kết quả kiểm toán Đoàn kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 tỉnh Quảng Ngãi và Công văn số 241/KTNN-TH ngày 02/7/2019 về việc gửi Báo cáo kiểm toán.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, tổng hợp, xây dựng báo cáo đánh giá về nguy cơ tham nhũng, lợi ích nhóm trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh, trực tiếp báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh đảm bảo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thực hiện nội dung yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4799/BKHĐT-TH ngày 11/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019; trực tiếp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh đúng thời gian quy định.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích