English Thứ Tư, 27-03-2019, 04:33 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 89902218
Đang online: 80

Đảm bảo nguồn nước cấp cho hạ du trong mùa cạn năm 2019 trên các lưu vực sông

Đăng ngày: 03/01/2019; 353 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ giao Sở Tài nguyên và Môi trường  chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan quản lý, vận hành các hồ chứa trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện đầy đủ nội dung Công văn số 12876/BTNM-TNN ngày 25/12/2018 của Cục Tài nguyên nước  – Bộ Tài nguyên và Môi trường và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7157/UBND-NNTN ngày 23/11/2018 về việc đảm bảo nguồn nước cấp cho hạ du trong mùa cạn năm 2019.

Tập trung chỉ đạo các đơn vị, địa phương, cơ quan quản lý vận hành các hồ chứa trên các lưu vực sông, các công trình khai thác nước, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu qủa và đảm bảo mực nước tối thiểu của các hồ tại các thời điểm theo quy định của quy trình vận hành liên hồ chứa.

 

                                                                   V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Công văn số 924/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 11/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường chỉ đạo, khắc phục tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Công văn số 943/BGDĐT-GDTX ngày 12/3/2019 về việc sắp xếp, tổ chức và quản lý hiệu quả trung tâm giáo dục thường xuyên; Công văn số 978/BGDĐT-TĐKT ngày 14/3/2019 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 6186/CT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, xem xét đề xuất đầu tư dự án cung cấp nước sạch kết hợp du lịch dịch vụ tại huyện đảo Lý Sơn của Công ty TNHH Phát triển công nghệ hệ thống theo đề nghị của Công ty tại văn bản số 25/2019/CV-SYS/KH ngày 19/3/2019; tham mưu và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, khẩn trương đánh giá tình hình việc triển khai thực hiện Quyết định số 1563/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh trước ngày 28/3/2019 để tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích