English Thứ Tư, 22-01-2020, 06:56 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117001835
Đang online: 163
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Đảm bảo hành lang an toàn lưới điện cao áp

Đăng ngày: 29/11/2018; 139 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố chủ động phối hợp với Công ty Điện lực Quảng Ngãi tổ chức kiểm tra, rà soát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nằm dưới hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn và chỉ đạo xử lý theo đúng quy định của Luật Đất đai, Luật Điện lực và các quy định của pháp luật có liên quan; đảm bảo an toàn tuyệt đối hành lang an toàn lưới điện cao áp; báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

Để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của ngành, yêu cầu Công ty Điện lực Quảng Ngãi chủ động phối hợp với Sở Công Thương, các sở, ban ngành chức năng của tỉnh và UBND các huyện, thành phố để xem xét, giải quyết theo đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao; trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo, kiến nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý theo quy định của pháp luật.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích