English Thứ Hai, 17-02-2020, 10:23 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 118946005
Đang online: 309

Đảm bảo cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 07/06/2019; 143 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện nội dung Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 27/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đảm bảo cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 (Kỳ thi).

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện các hoạt động liên quan trong quá trìn​h tổ chức Kỳ thi. Cụ thể, tiến hành thanh tra, kiểm tra chặt chẽ, nghiêm túc, minh bạch, đúng qui chế trong tất cả các khâu tổ chức Kỳ thi.

Trong quá trình tổ chức Kỳ thi không được để xảy ra sai phạm. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh sai phạm nếu có.

Thành viên Ban chỉ đạo Kỳ thi chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Thông báo số 01/BCĐ ngày 29/5/2019, phối hợp với các đơn vị tổ chức thi hướng dẫn kỹ lưỡng các nội dung liên quan, cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi, môi trường nghiêm túc nhưng thoải mái để các thí sinh tự tin tham dự Kỳ thi đạt kết quả tốt nhất; tổ chức cho giám thị, thí sinh học, nắm vững Quy chế thi; tạo tâm lý tốt, không gây căng thẳng cho thí sinh dự thi.

Tỉnh đoàn, Sở Y tế, Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, Công ty Điện lực Quảng Ngãi, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị tổ chức thi đảm bảo việc đi lại, ăn, ở cho thí sinh; thường xuyên kiểm tra để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự trong suốt quá trình tổ chức Kỳ thi, phục vụ tốt nhất cho học sinh tham gia đầy đủ, trọn vẹn Kỳ thi.

                                                                          V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, nghiên cứu nội dung Thông báo số 44/TB-VPCP ngày 06/02/2020 của Văn phòng Chính phủ, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Hoàn thành trước ngày 29/02/2020.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì phối hợp với các Sở: Y tế, Tài chính và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện nội dung Công văn số 1035/BTC-HCSN ngày 04/02/2020 của Bộ Tài chính về việc thanh toán các khoản mua trang thiết bị y tế, phương tiện vận chuyển người bệnh từ nguồn 20% kinh phí kết dư quỹ KCB bảo hiểm y tế năm 2015.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tham mưu UBND tỉnh áp dụng, triển khai thực hiện Quyết định số 2158/QĐ-BKHĐT ngày 31/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ban hành Hướng dẫn lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, 2026-2030 của bộ, ngành và địa phương.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 871/KH-BNN-CN ngày 06/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, lĩnh vực chăn nuôi.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích