English Chủ Nhật, 22-09-2019, 16:54 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 109356196
Đang online: 203

Đảm bảo cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 07/06/2019; 112 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện nội dung Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 27/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đảm bảo cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 (Kỳ thi).

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện các hoạt động liên quan trong quá trìn​h tổ chức Kỳ thi. Cụ thể, tiến hành thanh tra, kiểm tra chặt chẽ, nghiêm túc, minh bạch, đúng qui chế trong tất cả các khâu tổ chức Kỳ thi.

Trong quá trình tổ chức Kỳ thi không được để xảy ra sai phạm. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh sai phạm nếu có.

Thành viên Ban chỉ đạo Kỳ thi chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Thông báo số 01/BCĐ ngày 29/5/2019, phối hợp với các đơn vị tổ chức thi hướng dẫn kỹ lưỡng các nội dung liên quan, cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi, môi trường nghiêm túc nhưng thoải mái để các thí sinh tự tin tham dự Kỳ thi đạt kết quả tốt nhất; tổ chức cho giám thị, thí sinh học, nắm vững Quy chế thi; tạo tâm lý tốt, không gây căng thẳng cho thí sinh dự thi.

Tỉnh đoàn, Sở Y tế, Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, Công ty Điện lực Quảng Ngãi, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị tổ chức thi đảm bảo việc đi lại, ăn, ở cho thí sinh; thường xuyên kiểm tra để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự trong suốt quá trình tổ chức Kỳ thi, phục vụ tốt nhất cho học sinh tham gia đầy đủ, trọn vẹn Kỳ thi.

                                                                          V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 10536/BTC-NSNN ngày 09/9/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn địa phương trong công tác báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 77/2019/QH14 ngày 11/6/2019 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8245/VPCP-KTTH ngày 12/9/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/2019/QH14 của Quốc hội.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 4790/BYT-ATTP ngày 19/8/2019 của Bộ Y tế về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích