English Thứ Hai, 16-09-2019, 21:36 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 108987752
Đang online: 218

Đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đê điều trong mùa mưa, lũ năm 2019

Đăng ngày: 05/09/2019; 106 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố, Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 1948/CT-BNN-TCTL ngày 20/3/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Công văn số 2050/UBND-NNTN ngày 25/4/2019 và số 4729/UBND-NNTN ngày 23/8/2019.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết hoặc chỉ đạo thực hiện đối với từng nội dung kiến nghị tại Báo cáo số 2215/BC-SNNPTNT ngày 15/8/2019.

 

                                                             V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tổ chức quán triệt và chỉ đạo tăng cường công tác triển khai thi hành hệ thống pháp luật về Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo nội dung yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 6593/BNN-TCTL ngày 09/9/2019 về việc tăng cường triển khai thi hành hệ thống pháp luật về Thủy lợi.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Thông tư số 25/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 09/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tham gia góp ý, gửi ý kiến về Bộ Thông tin và Truyền thông như đề nghị tại Công văn số 2992/BTTTT-VP ngày 05/9/2019 về việc góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai đô thị thông minh tại Việt Nam.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích