English Chủ Nhật, 26-05-2019, 00:30 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 96123003
Đang online: 129
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Đảm bảo an ninh, an toàn tại nơi làm việc của công nhân

Đăng ngày: 12/09/2018; 156 lần đọc

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 319/TB-VPCP ngày 28/8/2018 của Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh giao​ Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Công an tỉnh, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường các biện pháp để đảm bảo an ninh, an toàn tại nơi ở và nơi làm việc của công nhân.

Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng với các hình thức đa dạng các nội dung thông tin chính thống, chính xác, khách quan để dư luận, nhân dân nói chung và công nhân nói riêng tập trung- hiểu đúng về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 

Về giá bán điện cho công nhân, lao động tại các khu nhà trọ, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo thực hiện đúng quy định về giá bán điện, có chế tài xử phạt nghiêm đối với những trường hợp vi phạm.

 

                                                                                    Lam Uyên


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, khẩn trương rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019, báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu và tham gia góp ý nội dung dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát; trực tiếp gửi văn bản góp ý cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và báo cáo UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 2912/BKHĐT-HTX ngày 07/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hỗ trợ phát triển HTX từ nguồn vốn dự phòng 10% Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1741/UBND-NNTN ngày 10/4/2019; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 25/5/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất bổ sung trụ quảng cáo tại dự án Trung tâm Thương mại và Siêu thị Hùng Cường Big C vào quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh như đề xuất của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 521/SVHTTDL-QLVH ngày 04/5/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích