English Thứ Tư, 20-09-2017, 03:48 (GMT+7)

Thông báo

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 63554295
Đang online: 55

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Đại hội Hội Di sản văn hóa tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2015- 2020

Đăng ngày: 31/10/2015; 475 lần đọc
Sáng ngày 31-10, Hội Di sản Văn hóa tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2015- 2020. Dự Đại hội có ông Lê Văn Sáu- Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng hơn 80 hội viên Hội Di sản Văn hóa tỉnh.

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa trong những năm qua đã được các cấp, các ngành quan tâm. Nhiều hoạt động chuyên môn nhằm thống kê, quản lý và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đã được triển khai bước đầu thu được kết quả tốt. 

Để tiếp tục phục vụ tốt cho công tác bảo vệ, bảo tồn, quản lý và phát huy giá trị di sản văn hóa trong giai đoạn hiện nay, Ban vận động thành lập Hội Di sản đã vận động và tập hợp 83 hội viên là những người nhiệt tình, tâm huyết với sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc tham gia làm hội viên sáng lập hội. Hội Di sản Văn hóa tỉnh Quảng Ngãi chính thức được thành lập tại Quyết định 593/QĐ-UBND, ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh, là tổ chức xã hội- nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đây là một dấu mốc quan trọng đối với sự nghiệp bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị quý báu các si sản văn hóa trên địa bàn tỉnh. Hội Di sản văn hóa tỉnh Quảng Ngãi sẽ là đầu mối tập hợp, tư vấn cho tập thể, cá nhân tham  gia bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa, phục vụ phát triển du lịch, phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ngãi.
 
Đại hội đã thảo luận và thông qua phương hướng hoạt động của Hội Di sản Văn hóa tỉnh và Điều lệ Hội. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2015- 2020, Hội sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các buổi giao lưu nghiên cứu, tư vấn, cung cấp thông tin, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp; làm cầu nối để kết nối các Hội viên với cơ quan quản lý Nhà nước; liên kết với các đơn vị đào tạo, các trường đại học, các Viện, Trung tâm nghiên cứu, bảo tồn,… tranh thủ mọi nguồn lực tổ chức các chương trỉnh đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho các Hội viên; tuyên truyền, vận động để Hội viên hiễu rõ và chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước,…
 
Đại hội đã bầu 09 người vào Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2015-2020; bầu 05 người vào Ban Thường vụ Hội và bầu 03 người vào Ban Kiểm tra. Ông Võ Hoài Nam- Chủ tịch Chi Hội di sản văn hóa Thiên Ấn- Quảng Ngãi được bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015- 2020.
 

 

                                                                                                Lam Uyên

 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  
Chủ tịch UBND tỉnh giao Tổ công tác 1413 của tỉnh nghiên cứu nội dung kiến nghị của Sở TN&MT tại Báo cáo số 4117/STNMT-TTr ngày 29/8/2017 và tham chiếu quy định của pháp luật liên quan để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo và tư vấn cho UBND huyện Nghĩa Hành tổ chức phương án giao đất lâm nghiệp cụ thể, giải quyết tranh chấp đất đai tại địa phương; thời gian hoàn thành trước ngày 30/9/2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các Sở ngành chức năng liên quan nghiên cứu đề xuất của BQL lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh Quảng Ngãi tại Tờ trình số 779/TTr-BQLDDCN ngày 25/8/32017 về việc xin chủ trương, điều chỉnh, bổ sung phát sinh một số công việc trong quá trình thực hiện dự án Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi, tham mưu UBND tỉnh trước ngày 30/9/2017.

 

  
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KH&CN chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Bộ KH&CN tại văn bản số 2938/BKHCN-ƯDCN ngày 07/9/2017 về việc cung cấp số liệu phục vụ tính toán tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị năm 2016-2017.
 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KH&CN chủ trì, thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ KH&CN tại Công văn số 2928/BKHCN-CNN ngày 06/9/2017 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 553/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp sinh học đến năm 2030.

 

  
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Công văn số 2072/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng về việc báo cáo thông tin các công trình giao thông trong đô thị trên địa bàn tỉnh.
 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương triển khai thực hiện Quyết định số 1305/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2016; tổng hợp gửi Bộ Công Thương trước ngày 01/02 hàng năm.

 

Phim tư liệu

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh