English Thứ Tư, 22-11-2017, 23:43 (GMT+7)

Thông báo

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 65972708
Đang online: 56

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Đại hội Hội Di sản văn hóa tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2015- 2020

Đăng ngày: 31/10/2015; 510 lần đọc
Sáng ngày 31-10, Hội Di sản Văn hóa tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2015- 2020. Dự Đại hội có ông Lê Văn Sáu- Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng hơn 80 hội viên Hội Di sản Văn hóa tỉnh.

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa trong những năm qua đã được các cấp, các ngành quan tâm. Nhiều hoạt động chuyên môn nhằm thống kê, quản lý và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đã được triển khai bước đầu thu được kết quả tốt. 

Để tiếp tục phục vụ tốt cho công tác bảo vệ, bảo tồn, quản lý và phát huy giá trị di sản văn hóa trong giai đoạn hiện nay, Ban vận động thành lập Hội Di sản đã vận động và tập hợp 83 hội viên là những người nhiệt tình, tâm huyết với sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc tham gia làm hội viên sáng lập hội. Hội Di sản Văn hóa tỉnh Quảng Ngãi chính thức được thành lập tại Quyết định 593/QĐ-UBND, ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh, là tổ chức xã hội- nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đây là một dấu mốc quan trọng đối với sự nghiệp bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị quý báu các si sản văn hóa trên địa bàn tỉnh. Hội Di sản văn hóa tỉnh Quảng Ngãi sẽ là đầu mối tập hợp, tư vấn cho tập thể, cá nhân tham  gia bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa, phục vụ phát triển du lịch, phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ngãi.
 
Đại hội đã thảo luận và thông qua phương hướng hoạt động của Hội Di sản Văn hóa tỉnh và Điều lệ Hội. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2015- 2020, Hội sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các buổi giao lưu nghiên cứu, tư vấn, cung cấp thông tin, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp; làm cầu nối để kết nối các Hội viên với cơ quan quản lý Nhà nước; liên kết với các đơn vị đào tạo, các trường đại học, các Viện, Trung tâm nghiên cứu, bảo tồn,… tranh thủ mọi nguồn lực tổ chức các chương trỉnh đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho các Hội viên; tuyên truyền, vận động để Hội viên hiễu rõ và chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước,…
 
Đại hội đã bầu 09 người vào Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2015-2020; bầu 05 người vào Ban Thường vụ Hội và bầu 03 người vào Ban Kiểm tra. Ông Võ Hoài Nam- Chủ tịch Chi Hội di sản văn hóa Thiên Ấn- Quảng Ngãi được bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015- 2020.
 

 

                                                                                                Lam Uyên

 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, trình UBND tỉnh chỉ đạo các biện pháp quản lý, bình ổn thị​ trường giá cả cuối năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 30/11/2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, trình UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Thông tư 105/2017/TT-BTC ngày 05/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2017-2020. Thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 30/11/2017

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các​ Sở ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện đánh giá kết quả và đăng ký nhu cầu bản quyền phần mềm Microsoft Office; tổng hợp báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng thời gian yêu cầu và biểu mẫu kèm theo Công văn số 4081/BTTTT-THH ngày 09/11/2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và địa phương liên quan tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em từ 3- 5 tuổi trên địa bàn tỉnh như chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 15206/BTC-NSNN ngày 09/11/2017.

 

 

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh