English Thứ Bảy, 14-12-2019, 06:30 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 114317774
Đang online: 125

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III- năm 2019 diễn ra vào ngày 18-19/10

Đăng ngày: 12/10/2019; 183 lần đọc

Đó là thông tin do ông Nguyễn Đức On- Trưởng Ban Dân tộc tỉnh- Trưởng Ban Tổ chức Đại hội cho biết tại buổi họp báo về Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III- năm 2019 diễn ra vào chiều 11-10.

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III- năm 2019, với chủ đề “Các dân tộc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và ​phát triển” sẽ diễn ra vào ngày 18-19/10 tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh.

Đại hội mang ý nghĩa hết sức quan trọng là biểu tượng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục khẳng định và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số của tỉnh trong công cuộc giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng thực hiện chính sách dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế; đồng thời tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu là đồng bào dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2014-2019; chọn cử đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II- năm 2020,…

Đến nay, Ban tổ chức Đại hội và các Tiểu ban giúp việc cơ bản đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao đáp ứng yêu cầu đề ra, đảm bảo cho Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp. Chào mừng Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III- năm 2019 sẽ diễn ra một số hoạt động chính như: chương trình văn nghệ với các tiết mục đặc sắc của các huyện được đề chọn tại hội thi văn hóa thể thao huyện Trà Bồng tháng 8/2019; tổ chức triển lãm trưng bày hình ảnh, các sản phẩm văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh; xây dựng nhà tình thương cho hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số của các huyện miền núi trong tỉnh.

Tại buổi họp báo, Ban tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III- năm 2019 đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền về Đại hội; tuyên truyền những chương trình, chính sách của Đảng và Nhà nước trong những năm qua đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh; nêu gương một số cá nhân tiêu biểu là đồng bào dân tộc thiểu số trong việc bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc thiểu số; công tác xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới của địa phương;…

T.D


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi và thẩm quyền quản lý nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02/12/2019 của Chính phủ về việc ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 9141/BNN-TCTL ngày 06/12/2019 về việc báo cáo tình hình vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, trực tiếp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh tình hình, kết quả xử lý vi phạm trước ngày 25/12/2019 định kỳ trước ngày 25 hàng tháng.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện nội dung Công văn số 11148/VPCP-KGVX ngày 05/12/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc bảo đảm an toàn thức phẩm đối với thức ăn đường phố, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trong tháng 12/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao tại Công văn số 6263/UBND-TH ngày 14/11/2019 và Công văn số 6354/UBND-TH ngày 19/11/2019 của UBND tỉnh liên quan đến việc hưởng ứng, tham gia Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích