English Thứ Tư, 26-06-2019, 16:47 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 100178952
Đang online: 222
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Trà Bồng lần thứ III

Đăng ngày: 13/06/2019; 430 lần đọc
Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội

Chiều 12-6, huyện Trà Bồng tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III năm 2019. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên đến dự.

Huyện Trà Bồng hiện có 05 dân tộc thiểu số sinh sống gồm: Cor, Hre, Cadong, Hoa, Mường, chiếm 40% dân số.

 

Trong 5 năm qua, đồng bào các dân tộc thiểu số ở huyện Trà Bồng đã tích cực, chủ động trong xây dựng cuộc sống và có nhiều đóng góp cho cộng đồng, cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt 30,4%/năm.

nb2-13062019.jpg
Văn nghệ chào mừng Đại hội

 

Nhiều chính sách xã hội hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện được đầu tư có hiệu quả. Thông qua các chương trình, dự án, huyện đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng thực hiện các mô hình sản xuất, hạ tầng giao thông, thuỷ lợi, trường học. Đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt. Diện mạo các xã, thôn, xóm ngày càng khởi sắc; tỷ lệ hộ nghèo giảm qua từng năm và giảm xuống còn 32,7%. Chính sách phát triển giáo dục, đào tạo, y tế đối với vùng đồng bào DTTS được thực hiện có hiệu quả. Công tác bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, nhất là văn hóa Cor được chú trọng,...

 

 

Trong thời gian đến, huyện Trà Bồng sẽ tăng cường khối đoàn kết dân tộc, phát triển toàn diện chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo, chăm lo đời sống nhân dân vùng dân tộc thiểu số. Huy động các nguồn lực đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu; xây dựng trung tâm huyện đảm bảo các tiêu chí đô thị loại V. Khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh từng vùng để phát triển kinh tế. Phấn đấu mỗi năm giảm 5,6%/năm hộ nghèo. Đến năm 2024 Trà Bồng ngang bằng với các huyện miền núi của tỉnh. Huyện mở các lớp giảng dạy tiếng dân tộc Cor cho cán bộ công chức, viên chức là người kinh đang công tác tại huyện tiến đến từng bước đưa vào giảng dạy và học tập ở các trường phổ thông...

nb3-13062019.jpg
Đại biểu dự Đại hội

 

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện đạt được. Đồng thời, đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền huyện Trà Bồng cần tiếp tục quán triệt các chủ trương của Đảng, Nhà nước về chính sách dân tộc, tôn giáo; tạo điều kiện để các dân tộc phát triển bình đẳng, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau. 

 

Bên cạnh đó, thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phù hợp với tiềm năng, lợi thế của huyện.

 

Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy và học nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, trong đó, phát triển nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị là nhiệm vụ đột phá. Xây dựng tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác dân tộc cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

 

Bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tổ chức tốt phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; kịp thời giải quyết, xử lý có hiệu quả những vấn đề phức tạp nay sinh, không để xảy ra điểm nóng.

nb4-13062019.jpg
Nhiều tập thể, cá nhân được Giấy khen tại Đại hội

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh hy vọng đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Trà Bồng phát huy tính tự lực, tự cường, đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước cũng như cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; ra sức thi đua lao động sản xuất để thoát nghèo, vươn lên làm giàu, xứng đáng với truyền thống của dân tộc.

 

Tại Đại hội, Ban Dân tộc tỉnh tặng Giấy khen cho 01 tập thể, 04 cá nhân, UBND huyện Trà Bồng tặng Giấy khen cho 10 tập thể, 23 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2014- 2019.

 

nb5-13062019.jpg
Đại hội đã bầu 23 đại biểu dự Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần III năm 2019.

 

T.Diễm


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu các nội dung hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 6657/BTC-HCSN ngày 11/6/2019 về việc hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí triển khai Đề án "Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025" để triển khai thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý theo thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2597/TCPCP-BNV ngày 12/6/2019 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 3685-CV/TU ngày 17/6/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Nội vụ và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo đúng thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2630/BTNMT-ĐĐBĐVN ngày 06/6/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất số lượng, vị trí đặt các mốc độ cao “thế kỷ” trên địa bàn tỉnh, thành phố thuộc dự án “Hiện đại hóa mạng lưới độ cao quốc gia phục vụ công tác quy hoạch, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội tại một số thành phố lớn và khu vực ven biển; tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung Công văn số 6490/BTC-TCNH ngày 06/06/2019 của Bộ Tài chính; rà soát, tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh cho ý kiến đối với việc tăng cường ủy thác vốn từ ngân sách địa phương sang Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách hiện hành, trong đó có chính sách cho vay đối với người khuyết tật và các cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng lao động là người khuyết tật.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích