English Thứ Hai, 19-11-2018, 21:15 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 82560911
Đang online: 118
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Đại hội công đoàn tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2018-2023

Đăng ngày: 09/07/2018; 551 lần đọc
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Chiều 09-7, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã bắt đầu làm việc với phiên thứ nhất. Đến dự có Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Lý; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang và 245 đại biểu đại biểu chính thức đại diện cho hơn 67 ngàn đoàn viên, công nhân viên chức lao động trên địa bàn tỉnh.

Tại phiên làm việc thứ nhất, Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban thẩm tra tư cách đại biểu. Đại hội cũng thông qua chương trình, nội quy, quy chế đại hội; Thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến sửa đổi, bổ sung điều lệ công đoàn Việt Nam khóa XII; Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII; B​áo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; Báo cáo Đề án nhân sự BCH Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

nb10-30062018.jpg
Quang cảnh Đại hội

Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XII chỉ ra rằng, nhiệm kỳ 2013 – 2018, Ban chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi luôn nghiên cứu, vận dụng các Nghị quyết của Đảng, của Tổng Liên đoàn vào điều kiện cụ thể và thực tế của phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn, tìm ra cách làm phù hợp để các cấp Công đoàn phối hợp tốt hơn với chính quyền đồng cấp trong việc giải quyết những bức xúc của CNVC và người lao động.

Công tác đại diện bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động được đẩy mạnh và tăng cường; phong trào thi đua được tổ chức thường xuyên, với cách làm sáng tạo, phù hợp với từng đối tượng; công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh được tập trung chỉ đạo, lãnh đạo đạt và vượt các tiêu chí đề ra,…

Tại phiên họp thứ nhất, Đại hội cũng đã tiến hành chia tổ thảo luận về nhân sự BCH, nhân sự đoàn đại biểu; ứng cử, đề cử, báo cáo quá trình chuẩn bị nhân sự BCH khóa XIII, dự kiến nhân sự BCH LĐLĐ tỉnh khóa XIII và thảo luận văn kiện.

nb11-30062018.jpg
Các đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh, nhiệm kỳ 2018-2023

 

Với tinh thần tập trung dân chủ, thống nhất cao, các đại biểu dự Đại hội đã tiến hành lựa chọn, bầu Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 37 đồng chí. Theo chương trình, Đại hội sẽ diễn ra hết ngày 10/7/2018.

                  N.Nhẫn


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ngân hàng chính sách xã hội – chi nhánh Quảng Ngãi chủ trì nghiên cứu nội dung chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Công văn số 8508/NHNN-TD ngày 09/11/2018 để tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Hoàn thành chậm nhất ngày 20/11/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch khẩn trương nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh giải quyết kiến nghị của Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi tại văn bản số 1137/BC-BQLDDCN ngày 05/11/2018 về việc quá trình đầu tư công trình Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, theo chủ trương đã được UBND tỉnh thống nhất tại Công văn số 5604/UBND-CNXD ngày 05/11/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, căn cứ nội dung quy định tại các Nghị định của Chính phủ: số 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động; số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, thực hiện và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19/6/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị định số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. Hoàn thành chậm nhất ngày 30/11/2018.​

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014 – 2018 và hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2020 và đề xuất các nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2030; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Quyết định số 3337/QĐ-BCT ngày 17/9/2018; đồng thời, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích