English Thứ Bảy, 21-09-2019, 22:06 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 109300269
Đang online: 199
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi tham gia thảo luận Luật Thư viện

Đăng ngày: 24/05/2019; 562 lần đọc

Chiều 23-5, tham gia thảo luận Luật Thư viện, đại biểu Phạm Thị Thu Trang, Phó trưởng Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ngãi đã góp ý một số nội dung.

Theo đó, đại biểu Phạm Thị Thu Trang cho rằng, việc phân loại thư viện là một trong những cơ sở để phát triển hệ thống thư viện, áp dụng các chính sách đầu tư, ưu đãi và thực hiện quản lý nhà nước về thư viện. Đồng thời, tán đồng với việc phân loại theo các tiêu chí về hình thức sở hữu, chức năng, nhiệm vụ và phương thức hoạt động để bao quát được tất cả loại hình thư viện hiệ​n nay. Tuy nhiên, cần cân nhắc việc quy định liệt kê danh sách các thư viện sẽ dễ dẫn đến việc quy định thiếu, không đầy đủ các loại hình thư viện trong thực tiễn và sự phát triển trong tương lai, dẫn đến luật không điều chỉnh bao quát hết các loại hình thư viện.

 

Bày tỏ quan điểm về việc xếp hạng thư viện, đại biểu đề nghị dự thảo luật không nên quy định vấn đề xếp hạng thư viện. Đồng thời, dự thảo quy định về điều kiện thành lập thư viện chưa chặt chẽ và rõ ràng giữa loại hình thư viện công lập và ngoài công lập. Vì vậy, đề nghị cần phải phân định, quy định rõ điều kiện thành lập theo các loại hình thư viện để làm cơ sở cho việc xác định các nguồn lực, phương án đầu tư phát triển và quản lý hệ thống thư viện. Ngoài ra, môi trường thư viện, điều kiện không gian nơi đọc sách tại thư viện cũng cần được quan tâm, quy định rõ, nhất là đảm bảo các điều kiện đọc sách của các đối tượng yếu thế trong xã hội, như người khuyết tật, trẻ em, người già, phụ nữ mang thai và có con nhỏ,… để tạo điều kiện hỗ trợ và đảm bảo các tiện ích, an toàn cho người đọc sách tại thư viện.

 

Liên quan đến chính sách đối với người làm công tác thư viện công cộng, người phải thường xuyên di chuyển địa bàn công tác, đại biểu đề nghị cần quan tâm, bổ sung các chính sách về tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, luân chuyển đối với người lao động, nhất là lao động nữ, đảm bảo vấn đề về bình đẳng giới để người lao động an có điều kiện làm việc và sinh hoạt.

           

Về việc mở rộng đối tượng quản lý và vai trò của cơ quan chức năng trong quản lý hoạt động thư viện, theo đại biểu, trước tình hình phát triển mạnh m về các loại hình thư viện tư nhân, các điểm sách phục vụ nơi công cộng, như: tại các quán cà phê ở các thành phố lớn, bến cảng, nhà ga,… nên luật cũng cần thiết phải quy định về công tác quản lý đối với các chủ thể liên quan trong các trường hợp trên để đảm bảo công tác quản lý nhà nước về hoạt động thư viện, định hướng tuyên truyền và hạn chế các vấn đề lạm dụng tuyên truyền với mục đích không tốt nơi công cộng. Đồng thời, đề nghị dự luật bổ sung quy định về trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các Hội, Đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động các thành viên, hội viên và Nhân dân tích cực hưởng ứng, tăng cường đọc sách để trao dồi, nâng cao kiến thức.

           

                                                   Lê Hoàng Tân (tổng hợp)


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 10536/BTC-NSNN ngày 09/9/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn địa phương trong công tác báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 77/2019/QH14 ngày 11/6/2019 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8245/VPCP-KTTH ngày 12/9/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/2019/QH14 của Quốc hội.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 4790/BYT-ATTP ngày 19/8/2019 của Bộ Y tế về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích