English Thứ Ba, 18-06-2019, 15:05 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 99177302
Đang online: 226
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi tham gia thảo luận Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi)

Đăng ngày: 23/05/2019; 525 lần đọc

Chiều 22.5, tham gia thảo luận góp ý Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) đại biểu Đinh Thị Hồng Minh đã góp ý một số nội dung:

Về trách nhiệm quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù có điều kiện, người được hưởng án treo, người thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ

 

Đại biểu thống nhất với quy định “giao ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì quản lý, giám sát, giáo dục người thi hành án hình sự tại cộng đồng (gồm: người chấp hành án phạt cải tại không giam giữ, cấm cư trú, quản chế, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân, người được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, người được hưởng án treo và quản lý người được tha tù trước thời hạn có điều kiện) và giao trách nhiệm Công an xã tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện. Quy định như dự thảo sẽ bảo đảm tính khả thi và hiệu quả hơn so với quy định giao cho người có đạo đức tốt, có uy tín trong cộng đồng thực hiện (như dự thảo trước đây trình tại Kỳ họp thứ 6). Tuy nhiên, đại biểu nêu cũng cần có quy định linh hoạt để vận động người có uy tín trong cộng đồng, có kiến thức, kinh nghiệm nghề nghiệp, có điều kiện phát triển kinh tế tham gia cùng Ủy ban nhân dân cấp xã, nhất là những nơi có truyền thống cộng đồng gắn kết, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người có uy tín sẽ góp phần giúp công tác quản lý, giám sát, giáo dục người thi hành án hình sự tại cộng đồng có hiệu quả.

 

Về áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với người bị mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức

 

Theo dự thảo: đối với trường hợp người bị mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, phải trưng cầu giám định pháp y tâm thần, kết quả nếu người thi hành án hình sự mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều chỉnh hành vi của mình thì Chánh án tòa án quyết định đình chỉ chấp hành án phạt tù, áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh (quy định tại điểm b khoản 5 Điều 37 và khoản 3 Điều 55). Tuy nhiên, dự thảo chưa quy định rõ Hội đồng giám định y khoa cấp nào hoặc bệnh viện cấp nào giám định nhằm đảm bảo về mặt chuyên môn, thiết bị đáp ứng yêu cầu khám, chẩn đoán bệnh cho ra kết quả chính xác, khách quan để làm cơ sở cho cơ quan chức năng có thẩm quyền áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc. Vì thực tế, theo phản ánh của cử tri, và trên phương tiện thông tin đại chúng có tình trạng chạy bệnh án tâm thần để tạm hoãn thi hành án. Vì vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét và quy định cụ thể đơn vị đảm bảo năng lực, điều kiện giám định về bệnh án tâm thần để đưa ra kết quả chính xác, làm cơ sở thi hành án.

 

Về quyền và nghĩa vụ của phạm nhân ở Điều 27

 

Dự thảo đưa ra 02 phương án, đại biểu tán thành phương án 1 quy định: “Phạm nhân có quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Luật này”. Bởi vì thi hành án hình sự là việc tổ chức thực hiện đúng Bản án, Quyết định của Tòa án đối với phạm nhân; bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật; chức năng, nhiệm vụ của cơ quan trong hệ thống chính trị; bảo đảm cơ quan thi hành án, cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện thống nhất theo quy định của luật này, tránh việc cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan hiểu và thực hiện khác nhau làm phát sinh khiếu nại, tố cáo.

 

Về tổ chức cho phạm nhân lao động ngoài trại giam (tại Điều 33)

 

Dự thảo lần này đã bổ sung nhiều quy định để đảm bảo yêu cầu về an toàn và kiểm soát phạm nhân khi lao động ngoài trại giam, loại trừ những tiềm ẩn mất an toàn, trật tự xã hội, ảnh hưởng đến đời sống cộng đồng dân cư, giảm rủi ro phạm nhân trốn trại là rất cần thiết. Tuy nhiên, dự thảo quy định: “Việc đưa phạm nhân ra lao động tại khu sản xuất, điểm lao động ngoài trại giam phải có sự đồng ý của phạm nhân” là còn nhiều băn khoăn, bởi nếu phạm nhân không đồng ý thì có bảo đảm thực hiện kế hoạch lao động hay không? Đề nghị cân nhắc vấn đề này vì như vậy là chưa phù hợp với nghĩa vụ của phạm nhân là phải học tập, lao động, cải tạo thành người tốt cho xã hội.

 

                                              Lê Hoàng Tân (tổng hợp)​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2363/BNV-TCPCP ngày 29/5/2019; tham mưu UBND tỉnh việc thành lập, hoạt động của hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1646/BKHCN-VP ngày 07/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng xăng dầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc cử 01 huấn luyện viên, 01 vận động viên tham gia thi đấu Giải Vô địch Wushu trẻ châu Á tại Brunei từ ngày 16/8/2019 đến 24/8/2019 như đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 697/TTr-SVHTTDL ngày 07/6/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích