English Thứ Bảy, 20-07-2019, 13:06 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 103219669
Đang online: 152

Đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri tại các địa phương của huyện Đức Phổ

Đăng ngày: 13/05/2019; 232 lần đọc

Ngày 13-5, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và huyện tiếp xúc cử tri tại các xã: Phổ Khánh, Phổ Châu, Phổ Quang, Phổ Minh, Phổ Thạnh và Phổ Cường của huyện Đức Phổ.

Tại các địa phương, cử tri huyện Đức Phổ đã nêu một số ý kiến liên quan đến nhiều vấn đề như: việc giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng chế độ chính sách cho n​gười có công cách mạng và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn nhiều bất cập; một số tuyến đường xây dựng bê tông hóa nhưng chưa đạt chất lượng; cần tăng cường công tác quản lý việc chuyển nhượng, sang tên các hồ nuôi tôm trên cát; cơ quan chức năng cần bố trí đèn báo hiệu tại điểm giao nhau giữa đường giao thông nông thôn giao với tuyến QL1A để tránh xảy ra tai nạn.

 

Những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các địa phương đã được lãnh đạo UBND xã, lãnh đạo UBND huyện và đại biểu HĐND 2 cấp tiếp thu, trả lời. Đối với những vấn đề không thuộc thẩm quyền, đại biểu HĐND 2 cấp tỉnh, huyện đã ghi nhận, tổng hợp để đề nghị các cấp ngành chức năng xem xét, giải quyết và có ý kiến trả lời sớm nhất cho cử tri.

 

                                                              Thúy Yến 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức Sơ kết và khen thưởng thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019; phối hợp với các sở, ban ngành và đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại Thông báo số 242/TB-KTNN ngày 02/7/2019 về thông báo kết quả kiểm toán Đoàn kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 tỉnh Quảng Ngãi và Công văn số 241/KTNN-TH ngày 02/7/2019 về việc gửi Báo cáo kiểm toán.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, tổng hợp, xây dựng báo cáo đánh giá về nguy cơ tham nhũng, lợi ích nhóm trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh, trực tiếp báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh đảm bảo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thực hiện nội dung yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4799/BKHĐT-TH ngày 11/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019; trực tiếp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh đúng thời gian quy định.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích