English Thứ Bảy, 14-12-2019, 07:15 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 114319200
Đang online: 129

Đại biểu HĐND 2 cấp tỉnh và huyện tiếp xúc cử tri tại xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ

Đăng ngày: 14/10/2019; 160 lần đọc

Sáng 14-10, tổ đại biểu HĐND tỉnh và huyện đã về tiếp xúc với cử tri xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ.

Sau khi nghe đại biểu HDND tỉnh và huyện báo cáo tình hình phát triển KT-XH của tỉnh và huyện 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng còn lại của​ năm cũng như nội dung, chương trình kỳ họp HĐND tỉnh, HĐND huyện cuối năm 2019, cử tri xã Phổ Cường đã kiến nghị một số vấn đề như: địa bàn xã xảy ra nhiều vụ lấn chiếm đất đai trái phép nhưng chính quyền giải quyết chưa thỏa đáng; chậm giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp đối với những người tham gia kháng chiến ở chiến trường Campuchia; những người có công với cách mạng...; mức thu lệ phí đối với việc gia hạn sổ đỏ quá cao, xem xét điều chỉnh cho hợp lý; nhiều di tích lịch sử trên địa bàn xã đã được công nhận nhưng chưa xây dựng bia tưởng niệm; hỗ trợ chi trả BHXH tại nhà đối với những người già yếu, khuyết tật đi lại khó khăn.

 

Tại buổi tiếp xúc, đại diện lãnh đạo huyện, xã đã trả lời một số ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Đối với những ý kiến còn lại, đại biểu HĐND 2 cấp tỉnh và huyện đã ghi nhận và gửi đến cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết để có ý kiến trả lời sớm nhất cho cử tri.

 

Thúy Yến 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi và thẩm quyền quản lý nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02/12/2019 của Chính phủ về việc ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 9141/BNN-TCTL ngày 06/12/2019 về việc báo cáo tình hình vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, trực tiếp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh tình hình, kết quả xử lý vi phạm trước ngày 25/12/2019 định kỳ trước ngày 25 hàng tháng.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện nội dung Công văn số 11148/VPCP-KGVX ngày 05/12/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc bảo đảm an toàn thức phẩm đối với thức ăn đường phố, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trong tháng 12/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao tại Công văn số 6263/UBND-TH ngày 14/11/2019 và Công văn số 6354/UBND-TH ngày 19/11/2019 của UBND tỉnh liên quan đến việc hưởng ứng, tham gia Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích