English Thứ Tư, 26-06-2019, 17:05 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 100180634
Đang online: 213
Tin tức Đại biểu HĐND Xem chi tiết tin tức

Đại biểu HĐND

Đăng ngày: 07/07/2011; 43316 lần đọc
 
ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH QUẢNG NGÃI KHÓA X NHIỆM KỲ 2011 - 2016

 

THƯỜNG TRỰC, CÁC BAN, VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND TỈNH:

                                                      

I- Thường trực HĐND tỉnh:

1. Chủ tịch HĐND tỉnh:                            Ông Phạm Minh Toản;

2. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh:                     Trương Thị Xuân Hồng;

3. Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh:          Ông Võ Phiên.

 

 

 

II- Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh:

1. Ông Trương Duy Lâm, Chánh Văn phòng.

2. Ông Đỗ Đức Chính, Phó Chánh Văn phòng.

            3. Ông Lê Hồng Vinh, Phó Chánh Văn phòng.

 

III- Các Ban HĐND tỉnh:


Ban Kinh tế - Ngân sách gồm có 7 thành viên:

1-     Ông Võ Phiên, Trưởng ban (kiêm nhiệm)

2-     Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Trưởng ban (chuyên trách)

 

Các thành viên:

1-     Ông Võ Việt Chính

2-     Ông Nguyễn Đức On

3-     Ông Nguyễn Hồng Sơn

4-     Ông Huỳnh Văn Tráng

5-     Ông Nguyễn Mậu Văn.


 

Ban Văn hóa - Xã hội gồm có 5 thành viên:

1-     Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng ban (chuyên trách)

2-     Bà Hà Thị Anh Thư, Phó Trưởng ban (kiêm nhiệm)

 

Các thành viên:

1-     Ông Nguyễn Duy Nhân

2-     Ông Phạm Đăng Phước

3-     Bà Phạm Thị Thu Trang

 

  

Ban Pháp chế gồm có 5 thành viên:

1-     Ông Tôn Long Hiếu, Trưởng ban (chuyên trách)

2-     Ông Phạm Hoàng, Phó Trưởng ban (kiêm nhiệm)

 

Các thành viên:

1-     Ông Đào Kim Kinh

2-     Ông Phạm Trung Uy

3-     Bà Bùi Thị Lệ Thủy.


Ban Dân tộc gồm có 5 thành viên:

1-     Ông Phạm Viết Nho, Trưởng ban (kiêm nhiệm)

2-     Ông Đỗ Văn Cường, Phó Trưởng ban (chuyên trách);

 

Các thành viên:

1-     Ông Đinh Kà Để

2-     Bà Đinh Thị Hồng Minh

3-     Ông Hồ Ngọc Thịnh

 

 

  


 

 

 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu các nội dung hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 6657/BTC-HCSN ngày 11/6/2019 về việc hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí triển khai Đề án "Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025" để triển khai thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý theo thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2597/TCPCP-BNV ngày 12/6/2019 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 3685-CV/TU ngày 17/6/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Nội vụ và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo đúng thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2630/BTNMT-ĐĐBĐVN ngày 06/6/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất số lượng, vị trí đặt các mốc độ cao “thế kỷ” trên địa bàn tỉnh, thành phố thuộc dự án “Hiện đại hóa mạng lưới độ cao quốc gia phục vụ công tác quy hoạch, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội tại một số thành phố lớn và khu vực ven biển; tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung Công văn số 6490/BTC-TCNH ngày 06/06/2019 của Bộ Tài chính; rà soát, tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh cho ý kiến đối với việc tăng cường ủy thác vốn từ ngân sách địa phương sang Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách hiện hành, trong đó có chính sách cho vay đối với người khuyết tật và các cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng lao động là người khuyết tật.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích