English Thứ Hai, 14-10-2019, 22:39 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110642721
Đang online: 206
Tin tức Đại biểu HĐND Xem chi tiết tin tức

Đại biểu HĐND

Đăng ngày: 07/07/2011; 54653 lần đọc
 
ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH QUẢNG NGÃI KHÓA X NHIỆM KỲ 2011 - 2016

 

THƯỜNG TRỰC, CÁC BAN, VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND TỈNH:

                                                      

I- Thường trực HĐND tỉnh:

1. Chủ tịch HĐND tỉnh:                            Ông Phạm Minh Toản;

2. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh:                     Trương Thị Xuân Hồng;

3. Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh:          Ông Võ Phiên.

 

 

 

II- Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh:

1. Ông Trương Duy Lâm, Chánh Văn phòng.

2. Ông Đỗ Đức Chính, Phó Chánh Văn phòng.

            3. Ông Lê Hồng Vinh, Phó Chánh Văn phòng.

 

III- Các Ban HĐND tỉnh:


Ban Kinh tế - Ngân sách gồm có 7 thành viên:

1-     Ông Võ Phiên, Trưởng ban (kiêm nhiệm)

2-     Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Trưởng ban (chuyên trách)

 

Các thành viên:

1-     Ông Võ Việt Chính

2-     Ông Nguyễn Đức On

3-     Ông Nguyễn Hồng Sơn

4-     Ông Huỳnh Văn Tráng

5-     Ông Nguyễn Mậu Văn.


 

Ban Văn hóa - Xã hội gồm có 5 thành viên:

1-     Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng ban (chuyên trách)

2-     Bà Hà Thị Anh Thư, Phó Trưởng ban (kiêm nhiệm)

 

Các thành viên:

1-     Ông Nguyễn Duy Nhân

2-     Ông Phạm Đăng Phước

3-     Bà Phạm Thị Thu Trang

 

  

Ban Pháp chế gồm có 5 thành viên:

1-     Ông Tôn Long Hiếu, Trưởng ban (chuyên trách)

2-     Ông Phạm Hoàng, Phó Trưởng ban (kiêm nhiệm)

 

Các thành viên:

1-     Ông Đào Kim Kinh

2-     Ông Phạm Trung Uy

3-     Bà Bùi Thị Lệ Thủy.


Ban Dân tộc gồm có 5 thành viên:

1-     Ông Phạm Viết Nho, Trưởng ban (kiêm nhiệm)

2-     Ông Đỗ Văn Cường, Phó Trưởng ban (chuyên trách);

 

Các thành viên:

1-     Ông Đinh Kà Để

2-     Bà Đinh Thị Hồng Minh

3-     Ông Hồ Ngọc Thịnh

 

 

  


 

 

 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng Đề án “Thuê chuyên gia Cu Ba hỗ trợ khám, chữa bệnh, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2020-2025”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương tại Thông báo số 350/TB-VPCP ngày 02/10/2019 của Văn phòng Chính phủ; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu, điều chỉnh các nội dung quy hoạch Khu du lịch Mỹ Khê không còn phù hợp trong quá trình xây dựng đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phần còn lại của xã Tịnh Kỳ và xã Tịnh Khê; khẩn trương hoàn thành đồ án quy hoạch trình UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế làm việc với Công ty TNHH Một thành viên Doanh nghiệp xã hội Cao để xây dựng Đề án cụ thể về việc đầu tư cơ sở 2 Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn (Bệnh viện đa khoa Dung Quất trước đây); trên cơ sở đó, chủ trì phối hợp với các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nội vụ, UBND huyện Bình Sơn và các sở, ngành liên quan tham gia góp ý hoàn chỉnh Đề án, tham mưu UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích