English Thứ Sáu, 22-03-2019, 19:34 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 89507768
Đang online: 138
Tin tức Bạn đọc viết Xem chi tiết tin tức

Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành án phạt tù

Đăng ngày: 14/02/2019; 3726 lần đọc

Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện Quyết định số 2045/QĐ-TTg ngày 19/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa tỉnh đã đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; góp phần phòng ngừa tội phạm, tái phạm tội và các hành vi vi phạm pháp luật khác do thiếu hiểu biết về pháp luật, hỗ trợ các đối tượng thuộc phạm vi Đề án tái hòa nhập cộng đồng, bảo đảm quyền được học tập, tìm hiểu pháp luật, bước đầu đem lại nhiều kết quả đáng khích lệ.

Tại trại tạm giam Công an tỉnh, Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện, thành phố phối hợp với Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân các cấp thông qua công tác g​iáo dục cho phạm nhân đã tổ chức giáo dục pháp luật, giáo dục công dân theo các chương trình riêng biệt với các nội dung đa dạng, phong phú, phù hợp đối với từng đối tượng cụ thể (phạm nhân mới đến chấp hành án, đang chấp hành án và sắp chấp hành xong án phạt tù).

Trong năm 2018, đã tổ chức 03 đợt, 54 buổi giáo dục tập trung cho 1.188 lượt và giáo dục riêng lẻ cho 517 lượt người bị tạm giữ, người bị tạm giam; tổ chức 88 buổi giáo dục công dân cho 610 lượt và giáo dục riêng 40 lượt cho phạm nhân chấp hành án; mở 02 lớp, 02 buổi với 16 lượt phạm nhân theo chương trình khung giáo dục của Bộ Công an ban hành năm 2018,...Qua đó, người bị tạm giữ, người bị tạm giam đã chấp hành tốt nội quy cơ sở giam giữ, thành khẩn khai báo phục vụ tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

Hội Luật gia tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Trại tạm giam Công an tỉnh và Nhà tạm giữ Công an huyện, thành phố tổ chức 02 đợt phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho 50 lượt người bị tạm giam, phạm nhân. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Trại Tạm giam Công an tỉnh tổ chức sân khấu hóa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” năm 2018, có sự tham gia của 15 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm giam, Nhà tạm giữ Công an huyện, thành phố; 02 cá nhân hoàn lương tốt; 40 thanh niên chậm tiến và hơn 300 Đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh. Công an tỉnh chỉ đạo Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, huyện và UBND cấp xã tổ chức 22 đợt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, những nhân tố tích cực, kinh nghiệm tốt, mô hình, điển hình tiên tiến trong quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng và quản lý, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện tại UBND 22 xã trên địa bàn tỉnh, có 1.223 lượt người tham dự.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh phối hợp với Trung tâm công tác xã hội tỉnh thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi tổ chức 02 đợt tuyên truyền đối với 09 lượt người nghiện ma túy (cai nghiện bắt buộc 04 lượt, cai nghiện tự nguyện 05 lượt); 03 đợt tuyên truyền đối với thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ đã được đưa vào cơ sở trợ giúp xã hội, có 54 lượt người tham gia.

Công an tỉnh chủ trì, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức nghiên cứu, đề xuất thí điểm áp dụng mô hình điểm tại các đơn vị cơ sở, địa phương còn nhiều khó khăn, bất cập trong phổ biến giáo dục pháp luật, để tập trung tháo gỡ những tồn tại, hạn chế góp phần nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong tình hình mới; đồng thời, tổ chức trao đổi, học tập kinh nghiệm mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật đạt hiệu quả.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố xây dựng và phát hành phim, phóng sự, tiểu phẩm có lồng ghép nội dung cần tuyên truyền, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến, gương người tốt việc tốt được cập nhật, phổ biến trên các trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Tổ chức nhiều đợt tập huấn, bồi dưỡng cho các chủ thể thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, cá nhân được giao nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và đội ngũ hội viên các hội, đoàn thể

Bên cạnh một số kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại hạn chế đó là: việc triển khai thực hiện một số nội dung của Đề án còn chậm so với yêu cầu; UBND một số huyện chưa kịp thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án; kinh phí, các trang, thiết bị phục vụ công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, tập huấn còn hạn chế; việc huy động, khuyến khích sự tham gia của các đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan hành nghề pháp luật, nhà trường, cộng đồng dân cư, tổ hòa giải cơ sở, trưởng thôn, trưởng bản, những người có uy tín trong cộng đồng và gia đình trong việc phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho 06 nhóm đối tượng của Đề án còn khó khăn; chưa có chính sách hỗ trợ cho người những thực hiện công tác tuyên truyền,...

Để công tác này được phát huy hơn nữa trong thời gian tới, thiết nghĩ Chính phủ cần thành lập Ban Chỉ đạo của Đề án nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Đề án hoặc giao từ Trung ương đến địa phương để thống nhất chỉ huy, mệnh lệnh đối với các cơ quan, đơn vị.

Bộ Công an cần Biên soạn các tài liệu pháp luật, tài liệu nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi Đề án; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho các chủ thể thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; trang bị cơ sở vật chất (hệ thống màn hình, máy chiếu, máy vi tính xách tay) để phục vụ công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho các nhóm đối tượng thuộc phạm vi của Đề án.

                                             Vương Minh


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế theo Đề cương Hướng dẫn của Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 957-CV/BCSĐ ngày 13/3/2019; tham mưu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trước ngày 24/3/2019 để báo cáo Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở theo yêu cầu của Bộ Xây dựng tại Công văn số 473/BXD-QLN ngày 11/3/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển thực hiện nội dung Công văn số 1285/ BYT – DP ngày 12/3/2019 của Bộ Y tế về việc bổ sung vốn năm 2019 cho Ban Quản lý dự án tỉnh thuộc dự án "An ninh y tế khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng"; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện các nội dung tại điểm 2 Công văn số 1992/VPCP-KTTH ngày 12/3/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh việc thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1137/UBND-TH ngày 14/3/2019; kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích