English Thứ Bảy, 21-09-2019, 16:45 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 109283652
Đang online: 171
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các dự án định canh, định cư

Đăng ngày: 22/08/2019; 432 lần đọc
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên phát biểu tại cuộc họp

Chiều 21-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên chủ trì cuộc họp với các sở, ban ngành, địa phương liên quan để đánh giá tình hình thực hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các dự án định canh, định cư tập trung trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng kế hoạch vốn đầu tư ngân sách Trung ương giao thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 là 369,936 tỷ đồng; trong đó, chương trình 30a là 310,256 tỷ đồng; chương trình 135 là 59,68 tỷ đồng. Đến nay, đã phân khai 310,419 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/7/2019, giải ngân  đạt 138,957 tỷ đồng, bằng 44,8% kế hoạch đã giao.

 

Trong năm 2019, tỉnh đã thực hiện hỗ trợ có mục tiêu từ nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh là 33,2 tỷ đồng cho 07 huyện vùng chuyên canh cây nông nghiệp. Đến nay, các chủ đầu tư  đang thực hiện thủ tục đầu tư, chưa giải ngân.

 

Đối với 5 điểm định canh định cư tập trung triển khai trên địa bàn các huyện miền núi: Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Tây, Ba Tơ và Minh Long do Ban Dân tộc tỉnh làm chủ đầu tư. Đến nay, có 03 điểm định canh định cư đã thực hiện hoàn thành và bàn giao cho UBND huyện, 01 điểm sẽ bàn giao mặt bằng vào ngày 23/8 tới.

nb2-22082019.jpg
Trạm Y tế xã Thanh An, huyện Minh Long được đầu tư từ nguồn vốn 30a


Ngoài ra, tổng nguồn vốn sự nghiệp đầu tư cho Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2019 trên địa bàn tỉnh trên 106 tỷ đồng; tuy nhiên, đến nay, chỉ giải ngân trên 30,2 tỷ đồng, đạt 28% kế hoạch vốn. Riêng các dự án về Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững chưa giải ngân được.

 

Tại cuộc họp, các sở, ngành, địa phương đã báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các dự án định canh, định cư tập trung và đề xuất giải pháp để tháo gỡ.

 

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên nhấn mạnh, trong 7 tháng đầu năm, tình hình thực hiện và giải ngân một số dự án đảm bảo tiến độ và đạt kết quả. Tuy nhiên, còn một số dự án chưa có chuyển biến, tỷ lệ giải ngân còn thấp. Phó Chủ tịch yêu cầu, các sở, ban ngành, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các chương trình để hoàn thành kế hoạch đã đề ra trong năm 2019.

 

Đồng thời, các địa phương rà soát lại tình hình thực hiện nguồn vốn đầu tư vùng chuyên canh cây nông nghiệp, kịp thời báo cáo UBND tỉnh phần vốn không thực hiện được để điều chỉnh, bổ sung lại nguồn vốn cho phù hợp; bên cạnh đó, rà soát lại các dự án định canh, định cư tập trung để đưa người dân vào tái định cư, ổn định cuộc sống trước mùa mưa lũ và nghiệm thu, bàn giao, thanh quyết toán các công trình đúng tiến độ, quy định,…

T.D


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 10536/BTC-NSNN ngày 09/9/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn địa phương trong công tác báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 77/2019/QH14 ngày 11/6/2019 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8245/VPCP-KTTH ngày 12/9/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/2019/QH14 của Quốc hội.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 4790/BYT-ATTP ngày 19/8/2019 của Bộ Y tế về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích