English Thứ Hai, 14-10-2019, 09:03 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110611444
Đang online: 336
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo

Đăng ngày: 20/05/2019; 260 lần đọc
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên phát biểu tại cuộc họp

Chiều 20-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo trong 5 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian đến.

 

Theo báo cáo của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, tổng nguồn vốn đầu tư cho Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 là trên 416,5 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư phát triển trên 310 tỷ đồng, vốn sự nghiệp trên 106 tỷ đồng.

 

Về Tiểu dự án đầu tư cơ sở hạ tầng cho các huyện nghèo thuộc Chương trình 30a, trong năm 2019 được đầu tư trên 245,7 tỷ đồng xây dựng 115 công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa, trường học, Trạm y tế xã thuộc các huyện nghèo. Đến nay, các công trình chuyển tiếp và đầu tư mới đang triển khai thực hiện. Kết quả giải ngân đến ngày 30/4/2019 đạt trên 36,6 tỷ đồng, đạt 14,93% so với kế hoạch vốn được giao. Riêng tiểu dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được bố trí trên 23 tỷ đồng để xây dựng mới 22 công trình, hiện các công trình đang triển khai thực hiện, chưa giải ngân.

 

Đối với tiểu dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được đầu tư trên 61,5 tỷ đồng. Đến nay, các địa phương đang triển khai xây dựng dự án để thực hiện nên chưa giải ngân.

 

Tiểu dự án Hỗ trợ cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài được bố trí trên 5,6 tỷ đồng. Đến nay, đã tổ chức tuyên truyền, vận động đưa 842 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Tỷ lệ lao động đã đi làm việc ở nước ngoài, xuất cảnh ở 05 huyện nghèo, huyện miền núi Sơn Hà và 05 huyện, thành phố có xã bãi ngang ven biển, hải đảo đến nay là 516/1.470 chỉ tiêu, đạt tỷ lệ 35%.

2nb111-18052019.jpg 
 
 

 

Đối với tiểu dự án đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc chương trình 135 trong năm 2019 được phân khai trên 55,2 tỷ đồng thực hiện đầu tư cho 100 công trình cơ sở hạ tầng, trong đó, có 75 công trình đầu tư mới, trả nợ 25 công trình hoàn thành. Đến nay, các công trình đầu tư mới đang triển khai thực hiện và giải ngân đến ngày 30/4/2019 đạt trên 6,4 tỷ đồng, đạt 11,57%.

 

Riêng tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, các thôn đặc biệt khó khăn thuộc chương trình 135 được bố trí trên 18,6 tỷ đồng. Hiện, các địa phương đang tổ chức xây dựng kế hoạch và dự án để thực hiện, chưa giải ngân.

 

Ngoài ra, trong năm 2019, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cũng đã bố trí nguồn vốn trên 04 tỷ đồng để thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a, 135; Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin và Dự án Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình. Hiện nay, các địa phương, đơn vị đang triển khai xây dựng kế hoạch và dự án, chưa giải ngân.

 

Tại cuộc họp, các đại biểu kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh có văn bản xin ý kiến Bộ Tài chính thống nhất trong việc thực hiện hỗ trợ cho đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo. Sở Giáo dục và Đào tạo cần đánh giá cơ sở vật chất trường học đạt chuẩn nông thôn mới. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá chỉ tiêu thu nhập của hộ gia đình tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo,…

 

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện những nội dung của các Dự án, Tiểu dự án theo kế hoạch đã đề ra, đảm bảo hoàn thành kế hoạch trong năm. Trong đó, chú trọng nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình hạ tầng, hoàn thiện các thủ tục hồ sơ giải ngân đảm bảo theo quy định. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người nghèo nói chung và người nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn nói riêng.

 

Đồng thời, tổ chức thực hiện tốt, có hiệu quả các Dự án trong Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg được ngân sách Trung ương bố trí vốn năm 2019; trong đó, cần chú trọng và làm tốt hơn nữa hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo.

 

Phó Chủ tịch yêu cầu các Sở, ngành chức năng tỉnh và UBND cấp huyện có giải pháp xúc tiến tiếp cận thị trường tiêu thụ sản phẩm của người dân để ký hợp đồng tiêu thụ. Đối với cấp huyện, xã căn cứ tình hình, điều kiện của địa phương bố trí kinh phí ngân sách của cấp mình nhằm đảm bảo nguồn lực thực hiện Chương trình giảm nghèo đạt hiệu quả, hoàn thành kế hoạch, mục tiêu đề ra.

 

Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc tổ chức thực hiện tại cơ sở; trong đó tập trung kiểm tra, đánh giá hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; nâng cao trách nhiệm trong công tác tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp thiết thực để chỉ đạo triển khai thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, đảm bảo kịp thời và hiệu quả, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo kế hoạch đã đề ra.

T.D

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng Đề án “Thuê chuyên gia Cu Ba hỗ trợ khám, chữa bệnh, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2020-2025”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương tại Thông báo số 350/TB-VPCP ngày 02/10/2019 của Văn phòng Chính phủ; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu, điều chỉnh các nội dung quy hoạch Khu du lịch Mỹ Khê không còn phù hợp trong quá trình xây dựng đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phần còn lại của xã Tịnh Kỳ và xã Tịnh Khê; khẩn trương hoàn thành đồ án quy hoạch trình UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế làm việc với Công ty TNHH Một thành viên Doanh nghiệp xã hội Cao để xây dựng Đề án cụ thể về việc đầu tư cơ sở 2 Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn (Bệnh viện đa khoa Dung Quất trước đây); trên cơ sở đó, chủ trì phối hợp với các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nội vụ, UBND huyện Bình Sơn và các sở, ngành liên quan tham gia góp ý hoàn chỉnh Đề án, tham mưu UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích