English Thứ Hai, 19-11-2018, 20:06 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 82557976
Đang online: 118
Tin tức Bạn đọc viết Xem chi tiết tin tức

Cựu chiến binh xã Tịnh Thọ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Đăng ngày: 27/06/2018; 1245 lần đọc
Mô hình "bảo vệ chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ" xã Tịnh Thọ

Phát huy phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, trong những năm qua, Hội cựu chiến binh xã Tịnh Thọ luôn đẩy mạnh các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào "cựu chiến binh gương mẫu" gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, cán bộ, hội viên cựu chiến binh tích cực tham gia xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. 

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả thiết thực, cán bộ, hội viên cựu chiến binh xã Tịnh Thọ luôn tiên phong, gương mẫu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nói đi đôi với làm. Hội đã đưa nội dung "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" vào sinh hoạt thường xuyên, tổ chức cho cán bộ, hội v​iên đăng ký thực hiện các chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc hoàn thành chức trách, nhiệm vụ cụ thể, giúp hội viên nâng cao nhận thức, rèn luyện bản lĩnh chính trị, gương mẫu trong đạo đức, lối sống và tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong thời gian qua, Hội cựu chiến binh xã Tịnh Thọ đã triển khai xây dựng các mô hình cụ thể và đem lại hiệu quả thiết thực. Tiêu biểu như mô hình "hũ gạo tình thương" đã giúp đỡ cho nhiều hộ khó khăn trong xã.

 

Để xây dựng thành công mô hình này, trước đó Hội Cựu chiến binh xã đã khảo sát tình hình địa phương, thấy Thôn Thọ Trung còn nhiều hộ neo đơn, tàn tật mặc dù đã được nhà nước quan tâm, cộng đồng dân cư giúp đỡ nhưng cuộc sống của họ vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Lúc đầu triển khai thí điểm, dự tính số gạo tiết kiệm được ủng hộ gia đình liệt sĩ neo đơn, khó khăn nhất là gia đình bà Nguyễn Thị Dương và bà Khấu Thị Kính, nhưng số gạo thu được lớn hơn dự tính ban đầu nên Hội thống nhất mở rộng đối tượng hỗ trợ. Việc làm trên được tổ Đảng, nhân dân trong khu dân cư đánh giá rất cao và đồng tình ủng hộ. Từ đó, Thường trực Hội chiến binh xã hoàn chỉnh thủ tục đề nghị Đảng ủy, UBND xã ban hành quyết định triển khai thực hiện mô hình trên địa bàn toàn xã, mỗi năm thu được 230 kg gạo, hỗ trợ thường xuyên cho 15 hộ khó khăn trong xã.

 

Ngoài ra, Hội còn xây dựng mô hìnhthu gom chai lọ thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng”. Tịnh Thọ là xã thuần nông, dân cư chủ yếu làm nông nghiệp nên việc dùng thuốc bảo vệ thực vật là không thể tránh khỏi nhưng ý thức bảo vệ môi trường của bà con nhân dân chưa cao, sau khi phun thuốc xong là chai, lọ thuốc bảo vệ thực vật, bà con vứt bừa bãi làm ảnh hưởng tới môi trường, ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt. Trước tình hình đó, Hội cựu chiến binh xã đã chỉ đạo các chi hội chiến binh thôn vận động cán bộ, hội viên thu gom chai lọ trên cánh đồng, đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện. Việc làm trên của Hội cựu chiến binh được hợp tác xã hỗ trợ, đặt ống bi tại các điểm thuận lợi để nông dân bỏ chai lọ, bao bì sau khi đã sử dụng, sau đó đem xử lý ở nơi quy định. Ước tính mỗi năm thu được từ 800 đến 1.100kg bao bì, chai lọ. Từ ngày thực hiện mô hình, trên các cánh đồng không còn chai lọ, bao bì vứt ngỗn ngang như trước, môi trường xanh sạch, góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

 

Cùng với việc xây dựng 2 mô hình trên, Hội cựu chiến binh xã Tịnh Thọ còn thực hiện mô hình "bảo vệ chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ". Nghĩa trang Liệt sĩ xã Tịnh Thọ có 416 phần mộ, trong đó 260 mộ chưa xác định được tên và hầu hết là những liệt sĩ ở các tỉnh phía Bắc tham gia chiến đấu ở miền Nam. Để ngôi mộ của các anh luôn được sạch sẽ, ấm áp, Hội Cựu chiến binh xã đã đề nghị cho chủ trương xây dựng mô hình “Bảo vệ chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ”. Từ ngày mô hình hoạt động cho đến nay, vào các ngày rằm, mồng một hằng tháng, hội viên cựu chiến binh luôn có mặt để quét dọn sạch sẽ, thắp hương trên các phần mộ liệt sĩ. Việc làm trên đã được thân nhân liệt sĩ, cán bộ và nhân dân đồng tình khen ngợi.

 

Bằng các việc làm cụ thể, Hội Cựu chiến binh xã Tịnh Thọ đã xây dựng được các mô hình thiết thực, đem lại những kết quả tích cực, mang tính giáo dục cao, tạo sự lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và hội viên hội cựu chiến binh ở địa phương.

 

                                                                                        Kim Cúc


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ngân hàng chính sách xã hội – chi nhánh Quảng Ngãi chủ trì nghiên cứu nội dung chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Công văn số 8508/NHNN-TD ngày 09/11/2018 để tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Hoàn thành chậm nhất ngày 20/11/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch khẩn trương nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh giải quyết kiến nghị của Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi tại văn bản số 1137/BC-BQLDDCN ngày 05/11/2018 về việc quá trình đầu tư công trình Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, theo chủ trương đã được UBND tỉnh thống nhất tại Công văn số 5604/UBND-CNXD ngày 05/11/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, căn cứ nội dung quy định tại các Nghị định của Chính phủ: số 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động; số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, thực hiện và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19/6/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị định số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. Hoàn thành chậm nhất ngày 30/11/2018.​

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014 – 2018 và hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2020 và đề xuất các nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2030; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Quyết định số 3337/QĐ-BCT ngày 17/9/2018; đồng thời, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích