English Thứ Bảy, 25-05-2019, 11:55 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 96028543
Đang online: 161

Cụm thi đua số 8 tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”

Đăng ngày: 30/11/2018; 440 lần đọc

Ngày 29-11, Cụm thi đua số 8 gồm: Hội Cựu chiến binh Quảng Ngãi, Quảng Nam và Thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2018, các đơn vị trong cụm đã triển khai thực hiện nhiệm vụ và phong trào thi đua toàn diện và đạt nhiều kết quả tốt. Phong trào thi đua ở các đơn vị trong cụm được duy trì thường xuyên liên tục, động viên khơi dậy tinh thần tích cực, gương mẫu của cán bộ, hội viên. Các chỉ tiêu thi đua đề ra cơ bản đạt và vượt kế hoạch, tổ chức được nhiều việc làm mới, mô hình mới đạt hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa.

 

Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” đã gắn với phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, các ychương trình phối hợp ở mỗi địa phương đã tạo ra động lực góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Hội và nhiệm vụ của địa phương giao.

 

Trong năm 2018, Hội CCB tỉnh Quảng Nam đã giảm được 636 hộ CCB nghèo; xóa 34 nhà tạm; vốn quay vòng bình quân đạt gần 3 triệu đồng/hội viên; dư nợ vốn vay Ngân hàng CSXH là hơn 567 tỷ đồng, nợ quá hạn giữ ở mức 0,05%. Tại Quảng Ngãi, các cấp Hội CCB tiếp tục củng cố 388 tổ vay vốn, trong năm có gần 8 nghìn hộ vay với gần 65 tỷ đồng; xây dựng và bàn giao 88 nhà với tổng kinh phí thực hiện 40 tỷ đồng; toàn Hội có 41 doanh nghiệp nhỏ và vừa, 23 trang trại, 305 gia trại sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Đến nay, vốn quỹ nội bộ giúp nhau phát triển kinh tế của Hội CCB thành phố Đà Nẵng đã đóng được hơn 10 tỷ đồng; 100% cơ sở hội xây dựng được quỹ xã hội có quy chế hoạt động; xây dựng 4 nhà, sửa chữa 38 nhà tạm cho CCB; cấp hơn 1,5 tấn gạo giúp đỡ gia đình hội viên gặp khó khăn,…

 

Năm 2019, toàn cụm tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Tổ chức phong trào thi đua cần chú trọng vào các hoạt động CCB giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của CCB; tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào, các cuộc vận động và chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; chăm lo giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ,…

N.Nhẫn​

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, khẩn trương rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019, báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu và tham gia góp ý nội dung dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát; trực tiếp gửi văn bản góp ý cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và báo cáo UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 2912/BKHĐT-HTX ngày 07/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hỗ trợ phát triển HTX từ nguồn vốn dự phòng 10% Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1741/UBND-NNTN ngày 10/4/2019; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 25/5/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất bổ sung trụ quảng cáo tại dự án Trung tâm Thương mại và Siêu thị Hùng Cường Big C vào quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh như đề xuất của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 521/SVHTTDL-QLVH ngày 04/5/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích