English Thứ Năm, 24-01-2019, 00:28 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 85772724
Đang online: 100

Cụm thi đua số 8 tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”

Đăng ngày: 30/11/2018; 395 lần đọc

Ngày 29-11, Cụm thi đua số 8 gồm: Hội Cựu chiến binh Quảng Ngãi, Quảng Nam và Thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2018, các đơn vị trong cụm đã triển khai thực hiện nhiệm vụ và phong trào thi đua toàn diện và đạt nhiều kết quả tốt. Phong trào thi đua ở các đơn vị trong cụm được duy trì thường xuyên liên tục, động viên khơi dậy tinh thần tích cực, gương mẫu của cán bộ, hội viên. Các chỉ tiêu thi đua đề ra cơ bản đạt và vượt kế hoạch, tổ chức được nhiều việc làm mới, mô hình mới đạt hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa.

 

Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” đã gắn với phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, các ychương trình phối hợp ở mỗi địa phương đã tạo ra động lực góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Hội và nhiệm vụ của địa phương giao.

 

Trong năm 2018, Hội CCB tỉnh Quảng Nam đã giảm được 636 hộ CCB nghèo; xóa 34 nhà tạm; vốn quay vòng bình quân đạt gần 3 triệu đồng/hội viên; dư nợ vốn vay Ngân hàng CSXH là hơn 567 tỷ đồng, nợ quá hạn giữ ở mức 0,05%. Tại Quảng Ngãi, các cấp Hội CCB tiếp tục củng cố 388 tổ vay vốn, trong năm có gần 8 nghìn hộ vay với gần 65 tỷ đồng; xây dựng và bàn giao 88 nhà với tổng kinh phí thực hiện 40 tỷ đồng; toàn Hội có 41 doanh nghiệp nhỏ và vừa, 23 trang trại, 305 gia trại sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Đến nay, vốn quỹ nội bộ giúp nhau phát triển kinh tế của Hội CCB thành phố Đà Nẵng đã đóng được hơn 10 tỷ đồng; 100% cơ sở hội xây dựng được quỹ xã hội có quy chế hoạt động; xây dựng 4 nhà, sửa chữa 38 nhà tạm cho CCB; cấp hơn 1,5 tấn gạo giúp đỡ gia đình hội viên gặp khó khăn,…

 

Năm 2019, toàn cụm tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Tổ chức phong trào thi đua cần chú trọng vào các hoạt động CCB giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của CCB; tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào, các cuộc vận động và chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; chăm lo giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ,…

N.Nhẫn​

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 11/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ các thôn xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2019 - 2020, có ý kiến góp ý cụ thể về nguồn vốn thực hiện, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 30/01/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 208/VPCP-CN ngày 08/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5915/UBND-CNXD ngày 02/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018 và chỉ đạo việc thực hiện các nội dung khác theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 455/BTC-QLCS ngày 09/01/2019, hoàn thành trước ngày 25/01/2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích