English Thứ Năm, 21-03-2019, 16:28 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 89420068
Đang online: 213

Cụm thi đua số 8 tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”

Đăng ngày: 30/11/2018; 422 lần đọc

Ngày 29-11, Cụm thi đua số 8 gồm: Hội Cựu chiến binh Quảng Ngãi, Quảng Nam và Thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2018, các đơn vị trong cụm đã triển khai thực hiện nhiệm vụ và phong trào thi đua toàn diện và đạt nhiều kết quả tốt. Phong trào thi đua ở các đơn vị trong cụm được duy trì thường xuyên liên tục, động viên khơi dậy tinh thần tích cực, gương mẫu của cán bộ, hội viên. Các chỉ tiêu thi đua đề ra cơ bản đạt và vượt kế hoạch, tổ chức được nhiều việc làm mới, mô hình mới đạt hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa.

 

Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” đã gắn với phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, các ychương trình phối hợp ở mỗi địa phương đã tạo ra động lực góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Hội và nhiệm vụ của địa phương giao.

 

Trong năm 2018, Hội CCB tỉnh Quảng Nam đã giảm được 636 hộ CCB nghèo; xóa 34 nhà tạm; vốn quay vòng bình quân đạt gần 3 triệu đồng/hội viên; dư nợ vốn vay Ngân hàng CSXH là hơn 567 tỷ đồng, nợ quá hạn giữ ở mức 0,05%. Tại Quảng Ngãi, các cấp Hội CCB tiếp tục củng cố 388 tổ vay vốn, trong năm có gần 8 nghìn hộ vay với gần 65 tỷ đồng; xây dựng và bàn giao 88 nhà với tổng kinh phí thực hiện 40 tỷ đồng; toàn Hội có 41 doanh nghiệp nhỏ và vừa, 23 trang trại, 305 gia trại sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Đến nay, vốn quỹ nội bộ giúp nhau phát triển kinh tế của Hội CCB thành phố Đà Nẵng đã đóng được hơn 10 tỷ đồng; 100% cơ sở hội xây dựng được quỹ xã hội có quy chế hoạt động; xây dựng 4 nhà, sửa chữa 38 nhà tạm cho CCB; cấp hơn 1,5 tấn gạo giúp đỡ gia đình hội viên gặp khó khăn,…

 

Năm 2019, toàn cụm tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Tổ chức phong trào thi đua cần chú trọng vào các hoạt động CCB giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của CCB; tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào, các cuộc vận động và chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; chăm lo giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ,…

N.Nhẫn​

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế theo Đề cương Hướng dẫn của Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 957-CV/BCSĐ ngày 13/3/2019; tham mưu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trước ngày 24/3/2019 để báo cáo Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở theo yêu cầu của Bộ Xây dựng tại Công văn số 473/BXD-QLN ngày 11/3/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển thực hiện nội dung Công văn số 1285/ BYT – DP ngày 12/3/2019 của Bộ Y tế về việc bổ sung vốn năm 2019 cho Ban Quản lý dự án tỉnh thuộc dự án "An ninh y tế khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng"; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện các nội dung tại điểm 2 Công văn số 1992/VPCP-KTTH ngày 12/3/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh việc thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1137/UBND-TH ngày 14/3/2019; kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích