English Thứ Ba, 25-02-2020, 09:53 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 119577102
Đang online: 340

Cụm thi đua các huyện đồng bằng và thành phố phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2020

Đăng ngày: 14/02/2020; 350 lần đọc
Quang cảnh hội nghị

Chiều 13-02, tại huyện Sơn Tịnh, Cụm thi đua các huyện đồng bằng và thành phố thuộc tỉnh Quảng Ngãi tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019 và ký kết giao ước thi đua năm 2020.

Năm 2019, hầu hết các huyện, thành phố trong cụm thi đua đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội tỉnh giao, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, bộ mặt đô thị và nông thôn có nhiều đổi mới. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được thực hiện tốt với tỷ lệ giải quyết đơn thư đạt cao (4 huyện và thành phố Quảng Ngãi đạt 100%). Đặc biệt, đến cuối năm 2019, 7 huyện, thành phố trong cụm thi đua đã có 57 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện Nghĩa Hành đã được Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

         

Tại Hội nghị, các thành viên trong cụm thi đua đã tổ chức bình xét phong trào thi đua năm 2019. Qua bình xét, Cụm thi đua đã thống nhất đề nghị Chính phủ tặng Cờ Thi đua cho nhân dân và cán bộ huyện Sơn Tịnh; UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho nhân dân và cán bộ huyện Mộ Đức và tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho nhân dân và cán bộ thành phố Quảng Ngãi.

 

Cụm thi đua các huyện đồng bằng và thành phố cũng phát động và tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2020.

 

Thu Phượng - Kim ​Cúc

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương xây dựng báo cáo của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ các nội dung yêu cầu tại Kết luận số 1291-KL/TU ngày 19/02/2020 về một số nội dung liên quan đến Đề án Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, cập nhật và hoàn thiện Báo cáo xác định thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 1023/NQ-UBTVQH13 ngày 28/8/2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Quyết định 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020; trực tiếp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh trước ngày 24/02/2020.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, hướng dẫn Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch và đề xuất hồ sơ dự án mở rộng Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích