English Thứ Tư, 20-06-2018, 05:20 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 74019433
Đang online: 81
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Cục Thuế tỉnh thực hiện dán tem niêm phong 861 trụ bơm xăng dầu

Đăng ngày: 12/01/2018; 402 lần đọc

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu và triển khai dán tem niêm phong, kẹp chì đồng hồ xăng dầu của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Từ đầu năm, Cục Thuế tỉnh đã phối hợp với các ngành liên quan triển khai dán tem 861 cột bơm của 122 doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh.

Sau khi dán tem, Cục thuế đã phân công công chức thường xuyên theo dõi, ghi chỉ số tại cột bơm và đối chiếu kết quả kê khai nộp thuế của các d​oanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.

 

Qua theo dõi, ghi chỉ số cột bơm, sản lượng xăng dầu tiêu thụ tăng 14%, doanh thu bán xăng dầu qua các trụ bơm tăng 30% so cùng kỳ năm trước.

 

Cùng với đó, Cục Thuế đã trình UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành đến kiểm tra, đối chiếu hàng tồn kho thực tế với sổ kế toán tại 14 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có sản lượng kê khai không tăng so với cùng kỳ năm trước. Qua kiểm tra, hầu hết các doanh nghiệp đều chênh lệch hàng tồn kho thực tế với sổ kế toán; ngành Thuế đã yêu cầu doanh nghiệp điều chỉnh sổ kế toán khớp với hàng tồn kho thực tế.

 

Đây là giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng gian lận, gây thiệt hại cho người tiêu dùng, gây thất thu cho ngân sách nhà nước và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng giữa các cơ sở kinh doanh xăng dầu.

 

T.Diễm​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì nghiên cứu, góp ý nội dung dự thảo Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; trực tiếp gửi văn bản góp ý cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25/6/2018.

 

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì nghiên cứu, góp ý đối với dự thảo Nghị định quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển ban hành kèm theo Công văn số 2952/BTNMT-TCBHĐVN ngày 07/6/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trườn; gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, đồng thời gửi file mềm qua địa chỉ mail:cqlktbhd@monre.gov.vn trước ngày 05/7/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, triển khai thực hiện nội dung hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Công văn số 1972/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 05/6/2018 về việc hướng dẫn thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì nghiên cứu góp ý vào dự thảo báo cáo tổng kết việc thi hành Luật Phòng chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008) theo nội dung đề nghị của Bộ Công an tại Công văn 1273/BCA-C41 ngày 04/6/2018, trực tiếp báo cáo Bộ Công an và UBND tỉnh theo quy định.​

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website