English Thứ Tư, 19-12-2018, 12:16 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 84185101
Đang online: 172
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Cục Thuế tỉnh thực hiện dán tem niêm phong 861 trụ bơm xăng dầu

Đăng ngày: 12/01/2018; 494 lần đọc

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu và triển khai dán tem niêm phong, kẹp chì đồng hồ xăng dầu của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Từ đầu năm, Cục Thuế tỉnh đã phối hợp với các ngành liên quan triển khai dán tem 861 cột bơm của 122 doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh.

Sau khi dán tem, Cục thuế đã phân công công chức thường xuyên theo dõi, ghi chỉ số tại cột bơm và đối chiếu kết quả kê khai nộp thuế của các d​oanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.

 

Qua theo dõi, ghi chỉ số cột bơm, sản lượng xăng dầu tiêu thụ tăng 14%, doanh thu bán xăng dầu qua các trụ bơm tăng 30% so cùng kỳ năm trước.

 

Cùng với đó, Cục Thuế đã trình UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành đến kiểm tra, đối chiếu hàng tồn kho thực tế với sổ kế toán tại 14 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có sản lượng kê khai không tăng so với cùng kỳ năm trước. Qua kiểm tra, hầu hết các doanh nghiệp đều chênh lệch hàng tồn kho thực tế với sổ kế toán; ngành Thuế đã yêu cầu doanh nghiệp điều chỉnh sổ kế toán khớp với hàng tồn kho thực tế.

 

Đây là giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng gian lận, gây thiệt hại cho người tiêu dùng, gây thất thu cho ngân sách nhà nước và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng giữa các cơ sở kinh doanh xăng dầu.

 

T.Diễm​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu phân bổ kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn năm 2018 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 2248/QĐ-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; trình UBND tỉnh theo quy định. Bộ trưởng Bộ Tài chính

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Tài chính nghiêm túc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao tại Công văn số 7329/UBND-KGVX ngày 03/12/2018 về việc tham mưu xây dựng phương án đầu tư xã hội hóa Trường Đại học Phạm Văn Đồng; trình UBND tỉnh trước ngày 20/12/2018.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích