English Thứ Bảy, 23-06-2018, 16:58 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 74173995
Đang online: 84

Cục Thuế Quảng Ngãi triển khai việc sắp xếp, sáp nhập chi cục thuế vùng

Đăng ngày: 08/06/2018; 698 lần đọc

Ngày 13/4/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 520/QĐ-BTC  phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, sáp nhập Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã thành Chi cục Thuế khu vực thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

Theo đó, việc sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo theo đúng Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Nghị quyết số 04-NQ/BCSĐ ngày 30/3/2018 của Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về việc triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW; Quyết định số 444/QĐ-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, ổn định, không ảnh hưởng đến hiệu quả công việc, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy cần phải có lộ trình, không gây xáo trộn lớn về tổ chức, nhân sự, tâm lý, tư tưởng công chức và người lao động, đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa và thực hiện tinh giản biên chế.

 

Thực hiện nội dung chỉ đạo trên, Cục Thuế đã khẩn trương triển khai xây dựng đề án và đề nghị Tổng cục Thuế lộ trình sắp xếp và cơ cấu Chi cục Thuế vùng, cụ thể như: Từ nay đến tháng 7/2018: Chi cục Thuế Sơn Hà – Sơn Tây; Chi cục Thuế Trà Bồng – Tây Trà và Chi cục Thuế Đức Phổ - Ba Tơ. Năm 2019, Sáp nhập: Chi cục Thuế Nghĩa Hành – Minh Long; đến năm 2020 là Chi cục Thuế Mộ Đức – Tư Nghĩa, Chi cục Thuế Thành phố Quảng Ngãi – Sơn Tịnh. Do đặc thù của địa bàn, hiện tại Cục Thuế đề nghị giữ nguyên Chi cục Thuế Bình Sơn và Chi cục Thuế Lý Sơn.

 

Việc sắp xếp và sáp nhận Chi cục Thuế vùng là một chủ trương lớn của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã khẩn trương ban hành Quyết định số 855/QĐ-TCT ngày 24/4/2018 thành lập Ban chỉ đạo triển khai, đảm bảo thực hiện đề án thành lập Chi cục Thuế khu vực theo đúng lộ trình, kế hoạch đề ra.

 

B.T

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh  báo cáo sơ kết công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm 2018 gửi các cơ trung ương theo nội dung Công văn số 5756/VPCP-KGVX ngày 18/6/2018 của Văn phòng Chính phủ. Hoàn thành nhiệm vụ, gửi UBND tỉnh trước ngày 27/6/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, góp ý nội dung Dự thảo Thông tư hướng dẫn Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực ngành tài nguyên và môi trường; có văn bản tham gia góp ý trực tiếp, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh đúng thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì họp Tổ tư vấn của tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương xem xét, xử lý dứt điểm các vấn đề còn tồn tại, vướng mắc công tác bồi thường, GPMB, tái định cư Dự án Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi – giai đoạn 1 B theo kiến nghị của Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất về chủ trương việc Hội Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2022; thời gian tổ chức Đại hội trong tháng 6/2018.​ 

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích