English Thứ Hai, 24-09-2018, 00:06 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 79273125
Đang online: 104

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi quản lý, vận hành hồ chứa nước Nước Trong

Đăng ngày: 12/10/2017; 1608 lần đọc
Công trình hồ chứa nước Nước Trong

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn chỉ đạo Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi có trách nhiệm quản lý, vận hành hồ chứa nước Nước Trong và các hạng mục công trình liên quan sau khi nhận bàn giao từ Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 6 theo quy định.

Theo dõi và quản lý lòng hồ, chất lượng nư​ớc hồ. Hàng năm, tổ chức lấy mẫu và theo dõi chất lượng nước hồ theo hồ sơ môi trường đã được phê duyệt; Phối hợp với Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong xây dựng kế hoạch điều tiết và cắt lũ hợp lý trong mùa mưa lũ; Lập hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 6 khẩn trương hoàn thành các hạng mục công trình còn lại để bàn giao cho Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi quản lý, khai thác theo quy định.

 

                                                                     P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Trên cơ sở danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ khởi công mới năm 2019 và dự kiến tổng mức đầu tư của từng huyện, thành phố, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát có ý kiến bằng văn bản đối với danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ khởi công mới năm 2019 của địa phương (nguyên tắc điều chỉnh, bổ sung danh mục không làm tăng dự kiến tổng mức đầu tư như trên), gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất ngày 24/9/2018 để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 29/9/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đánh giá, tổng hợp báo cáo việc thực hiện Thông tư số 18/ 2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và thống kê về phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 4424/BNV-CTTN ngày 05/9/2018. Trên cơ sở đó, trực tiếp báo cáo Bộ Nội vụ và UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế tổ chức triển khai thực hiện hoặc tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 118/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ Quy định về công tác quân dân y kết hợp.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo nội dung Công văn số 3028/BTTTT-VCL ngày 11/9/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông; trực tiếp gửi góp ý về Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng yêu cầu và thời gian quy định.

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích