English Thứ Tư, 22-11-2017, 23:55 (GMT+7)

Thông báo

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 65972868
Đang online: 60

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi quản lý, vận hành hồ chứa nước Nước Trong

Đăng ngày: 12/10/2017; 1489 lần đọc
Công trình hồ chứa nước Nước Trong

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn chỉ đạo Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi có trách nhiệm quản lý, vận hành hồ chứa nước Nước Trong và các hạng mục công trình liên quan sau khi nhận bàn giao từ Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 6 theo quy định.

Theo dõi và quản lý lòng hồ, chất lượng nư​ớc hồ. Hàng năm, tổ chức lấy mẫu và theo dõi chất lượng nước hồ theo hồ sơ môi trường đã được phê duyệt; Phối hợp với Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong xây dựng kế hoạch điều tiết và cắt lũ hợp lý trong mùa mưa lũ; Lập hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 6 khẩn trương hoàn thành các hạng mục công trình còn lại để bàn giao cho Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi quản lý, khai thác theo quy định.

 

                                                                     P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, trình UBND tỉnh chỉ đạo các biện pháp quản lý, bình ổn thị​ trường giá cả cuối năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 30/11/2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, trình UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Thông tư 105/2017/TT-BTC ngày 05/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2017-2020. Thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 30/11/2017

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các​ Sở ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện đánh giá kết quả và đăng ký nhu cầu bản quyền phần mềm Microsoft Office; tổng hợp báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng thời gian yêu cầu và biểu mẫu kèm theo Công văn số 4081/BTTTT-THH ngày 09/11/2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và địa phương liên quan tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em từ 3- 5 tuổi trên địa bàn tỉnh như chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 15206/BTC-NSNN ngày 09/11/2017.

 

 

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh