English Thứ Ba, 19-02-2019, 13:52 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 87290734
Đang online: 173
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Công nhận 18 trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia

Đăng ngày: 03/12/2018; 227 lần đọc
Ảnh minhhọa: Nguồn Internet

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký các Quyết định công nhận 18 Trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Đó là các trường Tiểu học: Tịnh Trà, Tịnh Minh, Tịnh Sơn, số 1 Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh; Nghĩa Kỳ Nam, Nghĩa Lâm, Tân An, Nghĩa Điền, Nghĩa Th​uận, huyện Tư Nghĩa; số 1 Bình Nguyên, số 2 Bình Minh, huyện Bình Sơn; Tịnh Châu, Quảng Phú 1, Quảng Phú 2, số 1 Tịnh Khê, Nghĩa Dõng, Lê Hồng Phong, Nghĩa Dũng, thành phố Quảng Ngãi.

 

Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo thường xuyên thực hiện giám sát và kiểm tra các trường tiểu học trong việc duy trì, giữ vững và phát huy các kết quả đã đạt được.

 

                                                                              V.N

 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh và các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nội dung yêu cầu của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại Công văn số 02/CV-UBQGNCT ngày 18/01/2019 về việc triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, có ý kiến tham gia đối với việc xây dựng Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp sinh học nông nghiệp - thủy sản đến năm 2030, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 28/02/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, tổ chức triển khai thực hiện nội dung Thông báo số 4234/TB-BKHCN ngày 28/12/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về kết luận Hội Nghị Ban Điều hành Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” – năm 2018; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh đối với nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Hải quan tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩunêu trên; trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích