English Thứ Năm, 19-09-2019, 13:31 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 109154087
Đang online: 154
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Công bố và công khai thông tin trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đăng ngày: 04/04/2018; 340 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiêm túc triển khai thực hiện việc công bố và công khai thông tin hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo đúng quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 03/01/2018 của UBND tỉnh về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020.

Đồng thời, gửi báo cáo tình hình thực hiện về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/12 hàng năm. Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tham mưu và trình UBND tỉnh trước ngày 25/12 hàng năm để xem xét, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo đúng thời gian quy định.

 

  T.H​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 4790/BYT-ATTP ngày 19/8/2019 của Bộ Y tế về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 trên địa bàn tỉnh theo nội dung Công văn số 4080/BGDĐT-GDTX ngày 10/9/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/10/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, xây dựng báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” trên địa bàn tỉnh theo Công văn số 4079/BGDĐT-GDTX ngày 10/9/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trực tiếp báo cáo kết quả cho cho Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh trước ngày 30/10/2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích