English Thứ Hai, 18-03-2019, 22:54 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 89246472
Đang online: 176

Công bố quyết định chuẩn y chức danh Phó Bí thư Huyện ủy Sơn Hà

Đăng ngày: 26/02/2019; 1424 lần đọc

Ngày 25-02, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Chín, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố và trao Quyết định số 1409 ngày 21/2/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chuẩn y kết quả bầu bổ sung đồng chí Đinh Thị Trà, Chủ tịch HĐND huyện giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Sơn Hà nhiệm kỳ 2015 – 2020. 

Đồng chí Đinh Thị Trà, sinh năm 1978, từng trải qua các chức Phó phòng Tài chính Kế hoạch, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch HĐND huyệ​n Sơn Hà.

 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Đinh Thị Trà hứa sẽ quyết tâm nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng trau dồi, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cương vị mới.

           

                                                            Trung Thạch


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu nội dung yêu cầu của Bộ Công Thương tại Công văn số 978/BCT-TXTM ngày 19/02/2019, xây dựng kế hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng, chào mừng “Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4” trên địa bàn tỉnh với tinh thần tiết kiệm và hiệu quả.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, rà soát, báo cáo cụ thể các vướng mắc, bất cập, các nội dung phát sinh và đề xuất hướng sửa đổi, bổ sung các Nghị định, Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai theo nội dung Công văn số 932/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 06/3/2019, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Tổng cục Quản lý Đất đai) trước ngày 25/3/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về khuyến nông, có ý kiến góp ý, gửi Sở Tài chính trước ngày 20/3/2019 để Sở Tài chính tổng hợp, trực tiếp có văn bản góp ý, gửi Bộ Tài chính trước ngày 22/3/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, báo cáo tình hình dạy và học ngoại ngữ năm 2018 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 699/BGDĐT-ĐANN ngày 28/02/2019. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Giáo dục và Đào tạo (Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia) và UBND tỉnh theo đúng thời gian quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích