English Thứ Ba, 10-12-2019, 12:16 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 114071375
Đang online: 282
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Đăng ngày: 11/07/2019; 1525 lần đọc

Tổng dân số của Việt Nam vào thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 là 96.208.984 người, trong đó dân số nam chiếm 49,8%, nữ 50,2%. Như vậy, Việt Nam đông dân thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á và thứ 15 trên thế giới. Sau 10 năm (kể từ năm 2009), quy mô dân số nước ta tăng thêm 10,4 triệu người.

Số liệu trên được Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương cho biết tại hội nghị công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 sáng 11-7 dưới sự chủ trì của đồng chí Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ.

 

Việt Nam là quốc gia đông dân và có mật độ dân số cao

 

Kết quả điều tra cho thấy, Việt Nam là một trong các quốc gia đông dân và có mật độ dân số cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới, với mật độ 290 người/km2, tăng 31 người/km2 so với năm 2009. Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ là 2 vùng có mật độ dân số cao nhất, tương ứng 1.060 người/km2 và 757 người/km2, trong đó TP. Hồ Chí Minh 4.363 người/km2, Hà Nội 2.398 người/km2.

 

nb2-11072019.jpg

 

Theo kết quả sơ bộ Tổng diều tra năm 2019 cho thấy, tỷ số giới tính là 99,1 nam/100 nữ, trong đó khu vực thành thị 96,5nam/100 nữ, khu vực nông thôn 100,5 nam/100 nữ.

 

Về phân bố dân cư, dân số ở khu vực thành thị chiếm 34,4% tổng dân số (33.059.735 người), khu vực nông thôn chiếm 65,6% (63.149.249 người). Trong 10 năm qua, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh và rộng khắp tại nhiều địa phương đã làm gia tăng dân số khu vực thành thị nhưng tỷ lệ dân số sống ở khu vực thành thị vẫn đang ở mức thấp trong khu vực Đông Nam Á.

 

nb3-11072019.jpg

 

 

Phân bố dân cư giữa các vùng KT-XH có sự khác biệt đáng kể, vùng Đồng bằng sông Hồng là nơi tập trung dân cư lớn nhất của cả nước chiếm gần 23,4%, tiếp đến là vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 21%. Tây Nguyên là nơi có ít dân cư sinh sống nhất chỉ chiếm 6,1%.

 

Về dân số theo nhóm dân tộc, kết quả Tổng điều tra cho thấy, dân tộc Kinh chiếm 85,3% dân số cả nước, còn lại 14,7% là dân tộc khác.

 

Về hộ dân cư và quy mô hộ, tính đến thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 cả nước có 26.870.079 hộ dân cư, tăng 4,4 triệu hộ so với năm 2009. Đây là giai đoạn có tỷ lệ tăng số hộ dân cư thấp nhất trong vòng 40 năm qua, bình quân 3,5 người/hộ.

 

nb4-11072019.jpg

 

 

Về nhà ở, kết quả tổng điều tra cho thấy, 93,1% hộ dân cư đang sống trong nhà kiên cố và bán kiên cố, vẫn còn 6,9% đang sống trong nhà ở thiếu kiên cố hoặc đơn sơ. Diện tích nhà ở bình quân đầu người năm 2019 là 23,5m2/người, tăng 6,8m2/người so với năm 2009.

 

Quảng Ngãi: Tỷ số giới tính 98,7 nam/100 nữ

 

Tại Quảng Ngãi, kết quả công bố cho thấy, dân số của tỉnh là 1.231.697 người, trong đó nam 611.914 người, nữ 619.783 người, mật độ dân số 239 người/km2, tỷ số giới tính 98,7 nam/100 nữ; phân theo khu vực, dân số sống ở thành thị 201.019 người, nông thôn 1.030.678 người.

 

Toàn tỉnh có 305.905 hộ, trong đó thành thị 58.289 hộ, nông thôn 299.726 hộ. Quảng Ngãi vẫn còn 2,3% số hộ đang sống trong nhà thiếu kiên cố và đơn sơ, phần lớn ở khu vực nông thôn.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành liên quan nghiên cứu xử lý tình trạng lạm dụng Quỹ bảo hiểm y tế theo nội dung đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Công văn số 1770/BHXH-GĐBHYT ngày 29/11/2019. Trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND huyện Đức Phổ và UBND xã Phổ Ninh tổ chức kiểm tra thực tế, xác định mức độ ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật trong Kho lưu chứa nông sản (cũ) của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Phổ Ninh; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 1256-KL/TU ngày 03/12/2019 để tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả và đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, khẩn trương báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh tình hình triển khai thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2019 trên địa bàn tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích