English Thứ Ba, 23-07-2019, 22:57 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 103653094
Đang online: 120
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Đăng ngày: 11/07/2019; 1328 lần đọc

Tổng dân số của Việt Nam vào thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 là 96.208.984 người, trong đó dân số nam chiếm 49,8%, nữ 50,2%. Như vậy, Việt Nam đông dân thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á và thứ 15 trên thế giới. Sau 10 năm (kể từ năm 2009), quy mô dân số nước ta tăng thêm 10,4 triệu người.

Số liệu trên được Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương cho biết tại hội nghị công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 sáng 11-7 dưới sự chủ trì của đồng chí Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ.

 

Việt Nam là quốc gia đông dân và có mật độ dân số cao

 

Kết quả điều tra cho thấy, Việt Nam là một trong các quốc gia đông dân và có mật độ dân số cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới, với mật độ 290 người/km2, tăng 31 người/km2 so với năm 2009. Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ là 2 vùng có mật độ dân số cao nhất, tương ứng 1.060 người/km2 và 757 người/km2, trong đó TP. Hồ Chí Minh 4.363 người/km2, Hà Nội 2.398 người/km2.

 

nb2-11072019.jpg

 

Theo kết quả sơ bộ Tổng diều tra năm 2019 cho thấy, tỷ số giới tính là 99,1 nam/100 nữ, trong đó khu vực thành thị 96,5nam/100 nữ, khu vực nông thôn 100,5 nam/100 nữ.

 

Về phân bố dân cư, dân số ở khu vực thành thị chiếm 34,4% tổng dân số (33.059.735 người), khu vực nông thôn chiếm 65,6% (63.149.249 người). Trong 10 năm qua, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh và rộng khắp tại nhiều địa phương đã làm gia tăng dân số khu vực thành thị nhưng tỷ lệ dân số sống ở khu vực thành thị vẫn đang ở mức thấp trong khu vực Đông Nam Á.

 

nb3-11072019.jpg

 

 

Phân bố dân cư giữa các vùng KT-XH có sự khác biệt đáng kể, vùng Đồng bằng sông Hồng là nơi tập trung dân cư lớn nhất của cả nước chiếm gần 23,4%, tiếp đến là vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 21%. Tây Nguyên là nơi có ít dân cư sinh sống nhất chỉ chiếm 6,1%.

 

Về dân số theo nhóm dân tộc, kết quả Tổng điều tra cho thấy, dân tộc Kinh chiếm 85,3% dân số cả nước, còn lại 14,7% là dân tộc khác.

 

Về hộ dân cư và quy mô hộ, tính đến thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 cả nước có 26.870.079 hộ dân cư, tăng 4,4 triệu hộ so với năm 2009. Đây là giai đoạn có tỷ lệ tăng số hộ dân cư thấp nhất trong vòng 40 năm qua, bình quân 3,5 người/hộ.

 

nb4-11072019.jpg

 

 

Về nhà ở, kết quả tổng điều tra cho thấy, 93,1% hộ dân cư đang sống trong nhà kiên cố và bán kiên cố, vẫn còn 6,9% đang sống trong nhà ở thiếu kiên cố hoặc đơn sơ. Diện tích nhà ở bình quân đầu người năm 2019 là 23,5m2/người, tăng 6,8m2/người so với năm 2009.

 

Quảng Ngãi: Tỷ số giới tính 98,7 nam/100 nữ

 

Tại Quảng Ngãi, kết quả công bố cho thấy, dân số của tỉnh là 1.231.697 người, trong đó nam 611.914 người, nữ 619.783 người, mật độ dân số 239 người/km2, tỷ số giới tính 98,7 nam/100 nữ; phân theo khu vực, dân số sống ở thành thị 201.019 người, nông thôn 1.030.678 người.

 

Toàn tỉnh có 305.905 hộ, trong đó thành thị 58.289 hộ, nông thôn 299.726 hộ. Quảng Ngãi vẫn còn 2,3% số hộ đang sống trong nhà thiếu kiên cố và đơn sơ, phần lớn ở khu vực nông thôn.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh (khóa XII, kỳ họp thứ 15) Quy định mức hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tập trung tổ chức triển khai công tác phòng, chống Sâu keo mùa thu hại ngô theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Chỉ thị số 4962/CT-BNN-BVTV ngày 15/7/2019.​

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.​ 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích