English Thứ Ba, 19-02-2019, 13:46 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 87290472
Đang online: 167

Công bố Định mức kinh tế - kỹ thuật triển khai áp dụng 09 loại phần mềm nguồn mở

Đăng ngày: 30/11/2018; 420 lần đọc

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 1872/QĐ-BTTTT​ ngày 14/11/2018 công bố Định mức kinh tế - kỹ thuật triển khai áp dụng phần mềm nguồn mở. 

Theo đó, Quy trình triển khai áp dụng phần mềm nguồn mở (PMNM) làm cơ sở xác định định mức kinh tế - kỹ thuật này được áp dụng trong việc triển khai áp dụng 09 loại PMNM, bao gồm: hệ điều hành máy chủ; hệ điều hành máy trạm; cơ sở dữ liệu; hệ thống thư điện tử máy chủ; văn phòng; thư điện tử máy trạm; trình duyệt web; tiện ích; an toàn thông tin.

Định mức kinh tế - kỹ thuật này gồm nội dung và mức hao phí trực tiếp để hoàn thành một khối lượng công việc nhất định (mô tả trong thành phần công việc) trong triển khai áp dụng PMNM như: hao phí nhân công; hao phí vật liệu; hao phí máy móc, thiết bị. Làm căn cứ để xây dựng đơn giá, dự toán kinh phí thực hiện hoạt động triển khai áp dụng 09 nhóm PMNM nêu trên.

VQH

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh và các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nội dung yêu cầu của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại Công văn số 02/CV-UBQGNCT ngày 18/01/2019 về việc triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, có ý kiến tham gia đối với việc xây dựng Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp sinh học nông nghiệp - thủy sản đến năm 2030, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 28/02/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, tổ chức triển khai thực hiện nội dung Thông báo số 4234/TB-BKHCN ngày 28/12/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về kết luận Hội Nghị Ban Điều hành Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” – năm 2018; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh đối với nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Hải quan tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩunêu trên; trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích