English Thứ Ba, 16-07-2019, 03:23 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 102685404
Đang online: 198

Công bố Định mức kinh tế - kỹ thuật triển khai áp dụng 09 loại phần mềm nguồn mở

Đăng ngày: 30/11/2018; 446 lần đọc

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 1872/QĐ-BTTTT​ ngày 14/11/2018 công bố Định mức kinh tế - kỹ thuật triển khai áp dụng phần mềm nguồn mở. 

Theo đó, Quy trình triển khai áp dụng phần mềm nguồn mở (PMNM) làm cơ sở xác định định mức kinh tế - kỹ thuật này được áp dụng trong việc triển khai áp dụng 09 loại PMNM, bao gồm: hệ điều hành máy chủ; hệ điều hành máy trạm; cơ sở dữ liệu; hệ thống thư điện tử máy chủ; văn phòng; thư điện tử máy trạm; trình duyệt web; tiện ích; an toàn thông tin.

Định mức kinh tế - kỹ thuật này gồm nội dung và mức hao phí trực tiếp để hoàn thành một khối lượng công việc nhất định (mô tả trong thành phần công việc) trong triển khai áp dụng PMNM như: hao phí nhân công; hao phí vật liệu; hao phí máy móc, thiết bị. Làm căn cứ để xây dựng đơn giá, dự toán kinh phí thực hiện hoạt động triển khai áp dụng 09 nhóm PMNM nêu trên.

VQH

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, thực hiện Công văn số 1599/BXD-QLN ngày 09/7/2019 của Bộ Xây dựng về việc báo cáo tình hình sử dụng quỹ đất đô thị dành để phát triển nhà ở xã hội.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, khẩn trương triển khai thực hiện Công văn số 1583/BXD-KHTC ngày 08/7/2019 về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện nội dung yêu cầu của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1509/BXD-QLN ngày 28/6/2019 về việc thực hiện Nghị định số 101/2015/NQ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì nghiên cứu, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1586/BXD-QLN ngày 08/7/2019 của Bộ Xây dựng về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 của Chính phủ.

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích