English Thứ Tư, 18-09-2019, 12:42 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 109093785
Đang online: 194
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Công bố Danh sách khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá năm 2019

Đăng ngày: 10/04/2019; 1018 lần đọc

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 1121/QĐ-BNN-TCTS​ ngày 04/04/2019 công bố danh sách khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá năm 2019. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Theo đó, Quyết định ban hành kèm theo Danh sách các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá năm 2019 tại 25 tỉnh, thành phố trên cả nước; cụ thể như sau:

Tại Hải Phòng: Khu neo đậu Ngọc Hải, Trân Châu, Bạch Long Vỹ, Vạn Hương;

Tại Thái Bình: Khu neo đậu Cửa sông Diêm Hộ, Cửa sông Trà Lý;

Tại Nam Định: Khu neo đậu Lạch Hới, Kết hợp cảng cá Ninh Cơ;

Tại Quảng Ngãi: Khu neo đậu Lý Sơn, Tịnh Hòa, Mỹ Á;

Tại Cà Mau: Khu neo đậu Sông Đốc, Rạch Gốc, Cái Đôi Vàm;

Tỉnh Kiên Giang: Khu neo đậu Đảo Hòn Tre, cửa sông Linh Huỳnh;…

VQH

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh và các đơn vị liên quan rà soát, đề xuất nhu cầu đầu tư phát triển hạ tầng giao thông vận tải của tỉnh giai đoạn 2021-2025; tham mưu, trình UBND tỉnh trước ngày 25/9/2019 để xem xét, gửi Bộ Giao thông vận tải đúng thời gian yêu cầu.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, triển khai thực hiện các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Kế hoạch số 931/KH-BGDĐT ngày 09/9/2019 kế hoạch chi tiết thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2019.

 

Thông tư số 11/2019/TT-BGDĐT ngày 26/8/2019 ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non.

 

Thông tư số 12/2019/TT-BGDĐT ngày 26/8/2019 ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích