English Thứ Ba, 18-06-2019, 19:40 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 99193813
Đang online: 112

Công bố Danh sách các đơn vị đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động

Đăng ngày: 07/10/2018; 499 lần đọc

Cục Quản lý Môi trường Y tế vừa có Công văn số 1126/MT-LĐ​ ngày 02/10/2018 công bố Danh sách các đơn vị đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động

Theo Danh sách được cập nhật đến ngày 25/9/2018, toàn quốc có 137 đơn vi đủ điều kiều kiện thực hiện quan trắc môi trường lao động. Trong đó có 22 đơn vị do Bộ Y tế công bố và 115 đơn vị do Sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố. Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có 01 đơn vị là Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Ngãi; địa chỉ 64 Bùi Thị Xuân, Tp Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Có 02 đơn vị đã bị đình chỉ hoạt động là: Viện Kỹ thuật và Công nghệ Môi trường - Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, địa chỉ số 3 ngõ 52/3 Quan Nhân, Cầu Giấy, Hà Nội đình chỉ hoạt động từ ngày 15/02/2018 và Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ, địa chỉ 1579, Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đình chỉ hoạt động từ ngày 02/7/2018.

VQH

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2363/BNV-TCPCP ngày 29/5/2019; tham mưu UBND tỉnh việc thành lập, hoạt động của hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1646/BKHCN-VP ngày 07/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng xăng dầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc cử 01 huấn luyện viên, 01 vận động viên tham gia thi đấu Giải Vô địch Wushu trẻ châu Á tại Brunei từ ngày 16/8/2019 đến 24/8/2019 như đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 697/TTr-SVHTTDL ngày 07/6/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích