English Chủ Nhật, 24-02-2019, 01:35 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 87567123
Đang online: 166

Công bố Danh sách các đơn vị đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động

Đăng ngày: 07/10/2018; 474 lần đọc

Cục Quản lý Môi trường Y tế vừa có Công văn số 1126/MT-LĐ​ ngày 02/10/2018 công bố Danh sách các đơn vị đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động

Theo Danh sách được cập nhật đến ngày 25/9/2018, toàn quốc có 137 đơn vi đủ điều kiều kiện thực hiện quan trắc môi trường lao động. Trong đó có 22 đơn vị do Bộ Y tế công bố và 115 đơn vị do Sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố. Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có 01 đơn vị là Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Ngãi; địa chỉ 64 Bùi Thị Xuân, Tp Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Có 02 đơn vị đã bị đình chỉ hoạt động là: Viện Kỹ thuật và Công nghệ Môi trường - Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, địa chỉ số 3 ngõ 52/3 Quan Nhân, Cầu Giấy, Hà Nội đình chỉ hoạt động từ ngày 15/02/2018 và Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ, địa chỉ 1579, Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đình chỉ hoạt động từ ngày 02/7/2018.

VQH

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan nghiên cứu Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi ban hành kèm theo Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 14/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo để triển khai thực hiện. Hoàn thành, trình UBND tỉnh trước ngày 15/3/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, triển khai thực hiện Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng liên quan căn cứ nội dung yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 921/BKHĐT-TH ngày 13/02/2019 về việc tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và hai tháng đầu năm 2019, tham mưu và trình UBND tỉnh chậm nhất là ngày 25/02/2019 để kịp thời xem xét, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ trì, phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh và các sở, ban ngành, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Công văn Công văn số 1085/VPCP-KGVX ngày 01/02/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả 5 năm triển khai Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích