English Thứ Năm, 24-01-2019, 18:30 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 85807267
Đang online: 131

Công bố Danh mục thủ tục hành chính Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện

Đăng ngày: 08/11/2018; 357 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định số 1995/QĐ-UNND​ ngày 07/11/2018 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉn​h Quảng Ngãi có 249 thủ tục hành chính, thuộc các lĩnh vực: Hội; tín ngưỡng, tôn giáo; thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh; thành lập và hoạt động của Hợp tác xã;  lưu thông hàng hóa trong nước; xây dựng; hạ tầng kỹ thuật; quản lý công sản; giao thông; kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; chứng thực; hộ tịch; lâm nghiệp; nông nghiệp và phát triển nông thôn, văn hóa cơ sở; lễ hội; thư viện; gia đình; viễn thông và Internet; xuất bản; bảo vệ môi trường; tài nguyên nước; đất đai; đăng ký biện pháp bảo đảm; giáo dục và đào tạo; bảo trợ xã hội; người có công; lao động, tiền lương, quan hệ lao động, giáo dục nghề nghiệp; an toàn thực phẩm và dinh dưỡng.

 

Danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có 32 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: về thi đua, khen thưởng; phổ biến, giáo dục pháp luật; bồi dưỡng nhà nước; lâm nghiệp; phòng, chống tệ nạn xã hội; bảo trợ xã hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và xử lý đơn.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND cấp huyện niêm yết, công khai việc giải quyết thủ tục hành chính đúng theo quy định.Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra định kỳ và đột xuất việc thực hiện tại UBND cấp huyện; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định pháp luật.

 

                                                                             V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện thu hẹp, giảm, xóa bỏ lối đi tự mở, xóa bỏ vị trí đường sắt chuyên dùng giao cắt với đường sắt quốc gia theo đề nghị của Cục Đường sắt Việt Nam tại Công văn số 115/CĐSVN-VTATGT ngày 18/01/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu các đề xuất xây dựng chính sách thu phù hợp với việc sử dụng đất của các dự án du lịch theo đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 444/BTC-QLCS ngày 09/01/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, Trường Đại học Phạm Văn Đồng theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với các Sở: Nội vụ, Tài chính nghiên cứu thực hiện cơ chế tự chủ đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 138/BGDĐT-KHTC ngày 10/01/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND huyện Sơn Hà và các đơn vị liên quan cho chủ trương thăm dò, cấp phép khai thác đất đồi làm vật liệu san lấp tại núi Làng Bồ, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà theo đề nghị của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hoa Long.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích