English Thứ Hai, 24-09-2018, 10:17 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 79299858
Đang online: 218

Công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2017 vào quý I/2018

Đăng ngày: 10/01/2018; 273 lần đọc

Bộ Nội vụ đã có Quyết định số 22/QĐ-BNV ngày 05/01/2018, ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh; Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Theo Kế hoạch, các bộ, tỉnh phải gửi báo cáo tự đánh giá, chấm điểm cùng tài liệu kiểm chứng, báo cáo giải trình thông qua phần mềm Quản lý chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính và nộp bản giấy Báo cáo tổng hợp kết quả chấm điểm về Bộ Nội vụ trước ngày 28/02/2018.

Triển khai thực hiện điều tra xã hội học với đối tượng là lãnh đạo cấp vụ/cục/tổng cục của 19 bộ, cơ quan ngang bộ; lãnh đạo cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; công chức của các bộ; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; Lãnh đạo UBND cấp huyện, người dân và doanh nghiệp… Tổng số mẫu điều tra khoảng hơn 27.000 mẫu phiếu.

Bộ Nội vụ tiến hành thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm của các bộ, tỉnh và đến cuối quý I/2018, sẽ công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các bộ, tỉnh.

VQH

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Trên cơ sở danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ khởi công mới năm 2019 và dự kiến tổng mức đầu tư của từng huyện, thành phố, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát có ý kiến bằng văn bản đối với danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ khởi công mới năm 2019 của địa phương (nguyên tắc điều chỉnh, bổ sung danh mục không làm tăng dự kiến tổng mức đầu tư như trên), gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất ngày 24/9/2018 để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 29/9/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đánh giá, tổng hợp báo cáo việc thực hiện Thông tư số 18/ 2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và thống kê về phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 4424/BNV-CTTN ngày 05/9/2018. Trên cơ sở đó, trực tiếp báo cáo Bộ Nội vụ và UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế tổ chức triển khai thực hiện hoặc tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 118/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ Quy định về công tác quân dân y kết hợp.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo nội dung Công văn số 3028/BTTTT-VCL ngày 11/9/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông; trực tiếp gửi góp ý về Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng yêu cầu và thời gian quy định.

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích