English Thứ Ba, 19-06-2018, 19:38 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 73997868
Đang online: 140

Công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2017 vào quý I/2018

Đăng ngày: 10/01/2018; 244 lần đọc

Bộ Nội vụ đã có Quyết định số 22/QĐ-BNV ngày 05/01/2018, ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh; Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Theo Kế hoạch, các bộ, tỉnh phải gửi báo cáo tự đánh giá, chấm điểm cùng tài liệu kiểm chứng, báo cáo giải trình thông qua phần mềm Quản lý chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính và nộp bản giấy Báo cáo tổng hợp kết quả chấm điểm về Bộ Nội vụ trước ngày 28/02/2018.

Triển khai thực hiện điều tra xã hội học với đối tượng là lãnh đạo cấp vụ/cục/tổng cục của 19 bộ, cơ quan ngang bộ; lãnh đạo cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; công chức của các bộ; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; Lãnh đạo UBND cấp huyện, người dân và doanh nghiệp… Tổng số mẫu điều tra khoảng hơn 27.000 mẫu phiếu.

Bộ Nội vụ tiến hành thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm của các bộ, tỉnh và đến cuối quý I/2018, sẽ công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các bộ, tỉnh.

VQH

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì nghiên cứu, góp ý nội dung dự thảo Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; trực tiếp gửi văn bản góp ý cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25/6/2018.

 

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì nghiên cứu, góp ý đối với dự thảo Nghị định quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển ban hành kèm theo Công văn số 2952/BTNMT-TCBHĐVN ngày 07/6/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trườn; gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, đồng thời gửi file mềm qua địa chỉ mail:cqlktbhd@monre.gov.vn trước ngày 05/7/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, triển khai thực hiện nội dung hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Công văn số 1972/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 05/6/2018 về việc hướng dẫn thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì nghiên cứu góp ý vào dự thảo báo cáo tổng kết việc thi hành Luật Phòng chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008) theo nội dung đề nghị của Bộ Công an tại Công văn 1273/BCA-C41 ngày 04/6/2018, trực tiếp báo cáo Bộ Công an và UBND tỉnh theo quy định.​

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website