English Thứ Ba, 19-06-2018, 19:22 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 73996782
Đang online: 100
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

Đăng ngày: 17/07/2017; 171 lần đọc
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định số 1215/QĐ-UBND công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.
Theo đó, có 51 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: tiêu chuẩn đo lường chất lượng; sở hữu trí tuệ; năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân; hoạt động khoa học và công nghệ; giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ niêm yết công khai việc giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định. Sở Tư Pháp tổ chức đăng nhập các thủ tục hành chính đã công bố vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày ký Quyết định công bố.

 

V.N

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì nghiên cứu, góp ý nội dung dự thảo Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; trực tiếp gửi văn bản góp ý cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25/6/2018.

 

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì nghiên cứu, góp ý đối với dự thảo Nghị định quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển ban hành kèm theo Công văn số 2952/BTNMT-TCBHĐVN ngày 07/6/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trườn; gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, đồng thời gửi file mềm qua địa chỉ mail:cqlktbhd@monre.gov.vn trước ngày 05/7/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, triển khai thực hiện nội dung hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Công văn số 1972/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 05/6/2018 về việc hướng dẫn thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì nghiên cứu góp ý vào dự thảo báo cáo tổng kết việc thi hành Luật Phòng chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008) theo nội dung đề nghị của Bộ Công an tại Công văn 1273/BCA-C41 ngày 04/6/2018, trực tiếp báo cáo Bộ Công an và UBND tỉnh theo quy định.​

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website