English Thứ Bảy, 21-09-2019, 01:15 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 109240428
Đang online: 184
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Công bố 09 thủ tục hành chính về lĩnh vực công chức, viên chức

Đăng ngày: 21/08/2019; 171 lần đọc

Bộ Nội vụ đã có Quyết định số 546/QĐ-BNV​ ngày 12/7/2019 công bố 09 thủ tục hành chính về lĩnh vực công chức, viên chức.

Cụ thể, lĩnh vực công chức gồm 05 thủ tục: thi tuyển công chức; xét tuyển công chức; tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức; thi nâng ngạch công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên. Lĩnh vực viên chức gồm 04 thủ tục: thi tuyển viên chức; xét tuyển viên chức; xét tuyển đặc cách viên chức; thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

VQH

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 10536/BTC-NSNN ngày 09/9/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn địa phương trong công tác báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 77/2019/QH14 ngày 11/6/2019 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8245/VPCP-KTTH ngày 12/9/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/2019/QH14 của Quốc hội.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 4790/BYT-ATTP ngày 19/8/2019 của Bộ Y tế về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích