English Thứ Ba, 25-02-2020, 10:10 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 119578365
Đang online: 358
Tin tức Bạn đọc viết Xem chi tiết tin tức

Công an tỉnh Quảng Ngãi vinh quang dưới cờ Đảng

Đăng ngày: 04/02/2020; 968 lần đọc

Xuân Canh Tý 2020 chứng kiến một thời khắc đặc biệt: Đảng ta trải qua 90 năm xây dựng, chiến đấu, cống hiến và trưởng thành, chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua bao ghềnh thác, tiến tới bến bờ vinh quang trong niềm vui, niềm phấn khởi của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam và bè bạn quốc tế.​

Trong 9 thập kỷ đó, lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an tỉnh Quảng Ngãi nói riêng vừa xây dựng, vừa chiến đấu, trưởng thành, lập nên những chiến công xuất sắc để bảo vệ Nhân dân, bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, tô thắm thêm lá cờ truyền thống của Đảng. 

 

Những mốc son chói lọi trên chặng đường vinh quang của Đảng, lực lượng Công an của quê hương Núi Ấn - Sông Trà đã thể hiện bản lĩnh của lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, chỉ sống chết với Đảng, chỉ biết còn Đảng là còn mình; luôn đặt lợi ích của dân tộc, giai cấp và Nhân dân lên trên hết; kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Lực lượng Công an đã nắm vững, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bám sát thực tiễn địa phương để xác định phương hướng, nhiệm vụ, phương pháp triển khai toàn diện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ an ninh với quốc phòng, quốc phòng với an ninh, quốc phòng và an ninh với phát triển kinh tế - xã hội.

Trong bất luận điều kiện, hoàn cảnh nào lực lượng Công an tỉnh nhà cũng bám sát mục tiêu, lý tưởng của Đảng, gắn bó máu thịt với Nhân dân, luôn luôn lấy việc phục vụ Nhân dân làm lẽ sống và mục tiêu phấn đấu. Chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, giữ vững truyền thống đoàn kết, thống nhất, có tổ chức và kỷ luật chặt chẽ trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình, phê bình và tình thương yêu đồng chí. Với bề dày truyền thống lịch sử hào hùng 90 năm được Đảng dẫn lối, soi đường, đặc biệt là qua hơn 30 năm kể từ ngày tái lập tỉnh, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã lập nhiều chiến công, giữ vững ổn định chính trị, tạo thế trận an ninh chủ động, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc; các tuyến, địa bàn, lĩnh vực, trọng điểm, chiến lược được giữ vững; ra sức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác với các luận điệu, quan điểm, sai trái, thù địch.

 

Tập trung các giải pháp để đảm bảo an ninh đối nội, an ninh đối ngoại, an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, văn hóa, tư tưởng, an ninh mạng và an toàn thông tin; bảo vệ hoạt động các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế và các sự kiện trọng đại của quốc gia, của địa phương. Chủ động phòng ngừa và tích cực tấn công, trấn áp, kiềm chế các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, không để hoạt động lộng hành, gây bất ổn xã hội, bất an trong Nhân dân, không để hoạt động núp bóng doanh nghiệp, bảo kê, theo kiểu “xã hội đen”; trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông chuyển biến tích cực; các mặt công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ được củng cố và tăng cường, nhiều tổ chức quần chúng đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở được phát triển.

 

Công tác cải cách hành chính được cải thiện, các điều kiện về hậu cần, kỹ thuật từng bước được đảm bảo; đã bố trí tăng cường lực lượng cho cơ sở và đơn vị trực tiếp chiến đấu. Quảng Ngãi được đánh giá là địa bàn có tình hình an ninh, trật tự liên tục duy trì ổn định, có tỷ lệ tội phạm hoạt động ít nhất cả nước, tạo thuận lợi để tỉnh nhà tạo môi trường thu hút đầu tư hấp dẫn, tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội.

 

Nhiều năm liền Công an tỉnh giữ vững thành tích cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, Bộ Công an.

 

Bước vào năm mới, với cả vận hội và thách thức mới, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi nguyện viết tiếp bản anh hùng ca chói lọi, lập nhiều hơn nữa chiến công, kỳ tích, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi quyết tâm mà đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nêu tại Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng được tổ chức trọng thể vào sáng ngày 03-02: “… Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.

 

                                    Việt Long - Trung Tẩn (Công an tỉnh Quảng Ngãi)


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương xây dựng báo cáo của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ các nội dung yêu cầu tại Kết luận số 1291-KL/TU ngày 19/02/2020 về một số nội dung liên quan đến Đề án Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, cập nhật và hoàn thiện Báo cáo xác định thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 1023/NQ-UBTVQH13 ngày 28/8/2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Quyết định 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020; trực tiếp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh trước ngày 24/02/2020.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, hướng dẫn Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch và đề xuất hồ sơ dự án mở rộng Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích