English Thứ Bảy, 16-02-2019, 11:59 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 87071157
Đang online: 120

Cơ cấu kinh tế của huyện Sơn Tịnh chuyển dịch theo hướng tích cực, bền vững

Đăng ngày: 06/07/2018; 382 lần đọc
Nông thôn Sơn Tịnh ngày càng khởi sắc
Sơn Tịnh là một huyện có ưu thế về vị trí địa lý cùng tiềm năng về đất đai, tài nguyên và con người, trong những năm qua, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Sơn Tịnh đã phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, nỗ lực phấn đấu vươn lên, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Những năm qua, cùng với sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 16,01%, cơ cấu kinh tế huyện Sơn đã có những chuyển biến tích cực. Tỷ trọng ngành Công nghiệp- Dịch vụ tăng dần, tỷ trọng ngành Nông -Lâm nghiệp giảm nhưng chất lượng năng suất thì tăng lên. Hiện nay, tổng giá trị sản xuất đạt trên 3.800 tỷ đồng/năm, trong đó ngành Nông- Lâm- Ngư nghiệp chiếm trên 1.000 tỷ đồng; ngành Công nghiệp- Xây dựng chiếm trên 2.100 tỷ đồng; ngành Thương Mại – Dịch Vụ chiếm trên 645 tỷ đồng.

 

Tỷ trọng ngành Nông Lâm nghiệp chiếm trên 30%; ngành Công nghiệp- Xây dựng chiếm trên 54% và ngành Thương mại- Dịch vụ chiếm trên trên 15%.

 

Tất cả các ngành đều tăng qua từng năm. Trong đó, ngành Công nghiệp- Xây dựng tốc độ tăng nhiều nhất, hiện nay đã tăng hơn 67% so với năm 2015.

 

Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng toàn diện, đa dạng hoá sản phẩm và từng bước gắn với nhu cầu của thị trường. Trong trồng trọt, cơ cấu giống cây trồng được chuyển đổi mạnh mẽ. Tổng sản lượng lương thực đạt trên 54 ngàn tấn/năm, vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Ngoài cây lúa, một số loại cây có giá trị kinh tế như đậu phụng, các loại rau quả, thực phẩm, ngô được nhân dân các địa phương đầu tư thâm canh, phát triển, có thu nhập cao. Cùng với sự lớn mạnh của ngành trồng trọt, huyện phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại kết hợp với kinh tế vườn đồi, trong đó phát triển nhanh trang trại chăn nuôi bò, lợn hướng nạc và gà. Ngành khai thác thủy sản cũng ổn định, hàng năm đạt sản lượng trên 40 ngàn tấn. 


 

huyen-6-7-2018-1.jpg
Sơn Tịnh sản xuất nhiều giống lúa mới có năng suất chất lượng cao

 

Không chỉ chú trọng phát triển nông nghiệp, Sơn Tịnh còn là địa phương đã tạo được bước đột phá trong phát triển công nghiệp, ngành nghề. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 2 khu công nghiệp VSIP và Tịnh Phong với trên 40 công ty, nhà máy hoạt động, giải quyết công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động ở địa phương. Giá trị công nghiệp xây dựng hiện nay đạt trên 2.100 tỷ đồng/năm, chiếm trên 54% tỷ trọng ngành cơ cấu kinh tế của huyện.

 

Huyện đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Tịnh Bắc và cụm công nghiệp Bình -Thọ gồm 70 ha hiện đang thực hiện và kêu gọi đầu tư. Thương Mại- Dịch Vụ cũng có bước phát triển tương đối. Hiện nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt trên 1.160 tỷ đồng/năm, tăng 61% so với năm 2015. Các loại hình dịch vụ như vận tải, tín dụng, bảo hiểm, thông tin liên lạc, sữa chữa đã phát triển đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống nhân dân. Chợ nông thôn được mở mang đầu tư nâng cấp, mạng lưới kinh doanh bán lẻ xăng dầu phát triển đều khắp. 


 

huyen-6-7-2018-2.jpg
Nghề rèn truyền thống xã Tịnh Minh vẫn luôn đỏ lửa

 

Với những bước đi hợp lý, cơ cấu kinh tế của huyện Sơn Tịnh chuyển dịch theo hướng tích cực, bền vững, đưa huyện Sơn Tịnh phát triển theo hướng Công nghiệp hóa- hiện đại hóa./.

 

Thu Phượng


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, tổ chức triển khai thực hiện nội dung Thông báo số 4234/TB-BKHCN ngày 28/12/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về kết luận Hội Nghị Ban Điều hành Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” – năm 2018; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh đối với nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Hải quan tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩunêu trên; trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ nội dung Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước các cấp và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5781/UBND-KGVX ngày 21/9/2018 để triển khai thực hiện; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này trên địa bàn tỉnh theo đúng yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Công văn số 179/BKHCN-ƯDCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; tổng hợp báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ theo thời gian yêu cầu.

 ​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích