English Thứ Hai, 19-11-2018, 20:09 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 82558095
Đang online: 119

Cơ cấu kinh tế của huyện Sơn Tịnh chuyển dịch theo hướng tích cực, bền vững

Đăng ngày: 06/07/2018; 367 lần đọc
Nông thôn Sơn Tịnh ngày càng khởi sắc
Sơn Tịnh là một huyện có ưu thế về vị trí địa lý cùng tiềm năng về đất đai, tài nguyên và con người, trong những năm qua, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Sơn Tịnh đã phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, nỗ lực phấn đấu vươn lên, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Những năm qua, cùng với sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 16,01%, cơ cấu kinh tế huyện Sơn đã có những chuyển biến tích cực. Tỷ trọng ngành Công nghiệp- Dịch vụ tăng dần, tỷ trọng ngành Nông -Lâm nghiệp giảm nhưng chất lượng năng suất thì tăng lên. Hiện nay, tổng giá trị sản xuất đạt trên 3.800 tỷ đồng/năm, trong đó ngành Nông- Lâm- Ngư nghiệp chiếm trên 1.000 tỷ đồng; ngành Công nghiệp- Xây dựng chiếm trên 2.100 tỷ đồng; ngành Thương Mại – Dịch Vụ chiếm trên 645 tỷ đồng.

 

Tỷ trọng ngành Nông Lâm nghiệp chiếm trên 30%; ngành Công nghiệp- Xây dựng chiếm trên 54% và ngành Thương mại- Dịch vụ chiếm trên trên 15%.

 

Tất cả các ngành đều tăng qua từng năm. Trong đó, ngành Công nghiệp- Xây dựng tốc độ tăng nhiều nhất, hiện nay đã tăng hơn 67% so với năm 2015.

 

Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng toàn diện, đa dạng hoá sản phẩm và từng bước gắn với nhu cầu của thị trường. Trong trồng trọt, cơ cấu giống cây trồng được chuyển đổi mạnh mẽ. Tổng sản lượng lương thực đạt trên 54 ngàn tấn/năm, vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Ngoài cây lúa, một số loại cây có giá trị kinh tế như đậu phụng, các loại rau quả, thực phẩm, ngô được nhân dân các địa phương đầu tư thâm canh, phát triển, có thu nhập cao. Cùng với sự lớn mạnh của ngành trồng trọt, huyện phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại kết hợp với kinh tế vườn đồi, trong đó phát triển nhanh trang trại chăn nuôi bò, lợn hướng nạc và gà. Ngành khai thác thủy sản cũng ổn định, hàng năm đạt sản lượng trên 40 ngàn tấn. 


 

huyen-6-7-2018-1.jpg
Sơn Tịnh sản xuất nhiều giống lúa mới có năng suất chất lượng cao

 

Không chỉ chú trọng phát triển nông nghiệp, Sơn Tịnh còn là địa phương đã tạo được bước đột phá trong phát triển công nghiệp, ngành nghề. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 2 khu công nghiệp VSIP và Tịnh Phong với trên 40 công ty, nhà máy hoạt động, giải quyết công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động ở địa phương. Giá trị công nghiệp xây dựng hiện nay đạt trên 2.100 tỷ đồng/năm, chiếm trên 54% tỷ trọng ngành cơ cấu kinh tế của huyện.

 

Huyện đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Tịnh Bắc và cụm công nghiệp Bình -Thọ gồm 70 ha hiện đang thực hiện và kêu gọi đầu tư. Thương Mại- Dịch Vụ cũng có bước phát triển tương đối. Hiện nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt trên 1.160 tỷ đồng/năm, tăng 61% so với năm 2015. Các loại hình dịch vụ như vận tải, tín dụng, bảo hiểm, thông tin liên lạc, sữa chữa đã phát triển đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống nhân dân. Chợ nông thôn được mở mang đầu tư nâng cấp, mạng lưới kinh doanh bán lẻ xăng dầu phát triển đều khắp. 


 

huyen-6-7-2018-2.jpg
Nghề rèn truyền thống xã Tịnh Minh vẫn luôn đỏ lửa

 

Với những bước đi hợp lý, cơ cấu kinh tế của huyện Sơn Tịnh chuyển dịch theo hướng tích cực, bền vững, đưa huyện Sơn Tịnh phát triển theo hướng Công nghiệp hóa- hiện đại hóa./.

 

Thu Phượng


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ngân hàng chính sách xã hội – chi nhánh Quảng Ngãi chủ trì nghiên cứu nội dung chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Công văn số 8508/NHNN-TD ngày 09/11/2018 để tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Hoàn thành chậm nhất ngày 20/11/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch khẩn trương nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh giải quyết kiến nghị của Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi tại văn bản số 1137/BC-BQLDDCN ngày 05/11/2018 về việc quá trình đầu tư công trình Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, theo chủ trương đã được UBND tỉnh thống nhất tại Công văn số 5604/UBND-CNXD ngày 05/11/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, căn cứ nội dung quy định tại các Nghị định của Chính phủ: số 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động; số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, thực hiện và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19/6/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị định số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. Hoàn thành chậm nhất ngày 30/11/2018.​

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014 – 2018 và hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2020 và đề xuất các nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2030; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Quyết định số 3337/QĐ-BCT ngày 17/9/2018; đồng thời, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích