English Thứ Ba, 21-08-2018, 07:06 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 77276276
Đang online: 95
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Cơ bản hoàn thành đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn TP.Quảng Ngãi

Đăng ngày: 11/06/2018; 584 lần đọc

Chiều 11-6, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính chủ trì họp để nghe Sở Tài nguyên và Môi trường, đơn vị liên quan báo cáo tiến độ thực hiện dự án đo đạc, lập bản đồ địa chính; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi và huyện Sơn Tịnh. 

 

Ông Đỗ Minh Hải, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, tính đến thời điểm hiện tại đã thực hiện hoàn thành công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000 trên địa bàn 20 xã, phường của thành phố Quảng Ngãi, với tổng diện tích 13.582,10 ha; kê khai được 174.442/186.598 hồ sơ, trong đó đã cấp mới được 26.893 GCN, cấp đổi 147.549 GCN.

 

Khối lượng cấp GCN đất nêu trên có thể thay đổi khi nghiệm thu hoàn thành công đoạn đăng ký đất đai, cấp GCN theo kế hoạch kết thúc vào ngày 30/6/2018.

 

Cũng theo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, trong quá trình thực hiện dự án, đã phát hiện và xử lý 1.283 trường hợp vướng mắc, bất cập, cụ thể: Cấp sai vị trí (sai số thửa, tờ bản đồ) 378 trường hợp; cấp chồng chéo 88 trường hợp; cấp trùng số thửa, tờ bản đồ 607 trường hợp; cấp sai thông tin chủ sử dụng đất 88 trường hợp; cấp nhầm vào đất công ích 02 trường hợp; có giấy chứng nhận nhưng thực tế không có đất 103 trường hợp; có giấy chứng nhận nhưng hiện trạng là đất nghĩa trang, nghĩa địa 17 trường hợp.

 

Để giải quyết số lượng lớn hồ sơ cấp giấy chứng nhận đảm bảo tiến độ, Ban Giám đốc Sở đã phân công 3 đồng chí lãnh đạo ký giấy chứng nhận đất; đồng thời chỉ đạo Giám đốc văn phòng đăng ký đất đai tăng cường cán bộ từ các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai của một số huyện hỗ trợ thẩm tra hồ sơ cấp giấy chứng nhận. Theo kế hoạch trong tháng 6 và tháng 7/2018 sẽ thông báo và tổ chức phát tất cả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp mới, cấp đổi cho nhân dân trên địa bàn 20 xã, phường của thành phố Quảng Ngãi. 

 

Đối với huyện Sơn Tịnh, đến thời điểm này đã thực hiện được trên 30% khối lượng. Cụ thể đã hoàn thành công đoạn xây dựng lưới địa chính trên địa bàn 11 xã, với tổng số điểm lưới 154 điểm; đo vẽ bản đồ địa chính 6.189,4/22.737,12 ha theo hợp đồng đã ký.

 nb2-11062018.jpg

 

Về kinh phí thực hiện dự án tại Quyết định số 419/QĐ-UBND​ ngày 14/5/2018, UBND tỉnh đã phân bổ cho Sở Tài nguyên và Môi trường 35,3 tỷ đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2018 để thực hiện dự án tại tại thành phố Quảng Ngãi, huyện Sơn Tịnh, Sơn Hà, Sơn Tây. Tuy nhiên Sở Tài nguyên và Môi trường cho rằng kinh phí từ nguồn thu tiền sử dụng đất thường không được ổn định và vào thời điểm cuối năm mới có nguồn thu này nên các đơn vị gặp khó khăn trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ. Sở kiến nghị tỉnh tạm ứng kinh phí và thanh toán theo từng công đoạn cho các đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát để đáp ứng tiến độ của dự án.

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính đánh giá kết quả triển khai thực hiện dự án tại thành phố Quảng Ngãi về cơ bản đảm bảo về tiến độ và các yêu cầu liên quan. Theo kế hoạch, dự án tại thành phố Quảng Ngãi sẽ kết thúc vào cuối tháng 6/2018, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thành khối lượng còn lại; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng rà soát lại lần cuối xem những vấn đề gì cần xử lý, sửa đổi, bổ sung,.. để đảm bảo số liệu đo đạc, cấp GCN đạt chất lượng, tỷ lệ chính xác cao sau khi tiến hành nghiệm thu, bàn giao cho UBND thành phố Quảng Ngãi quản lý sử dụng theo quy định.

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đã cho ý kiến chỉ đạo cụ thể đối với dự án triển khai thực hiện tại huyên Sơn Tịnh; các vấn đề liên quan đến kinh phí thực hiện dự án.

 

                                                                             P.V 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng tổng hợp tình hình thực hiện dự án BT của tỉnh; đề xuất việc duy trì loại hợp đồng BT trong hình thức đầu tư PPP theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5589/BKHĐT-QLĐT ngày 14/8/2018; tham mưu, trình UBND tỉnh trước ngày 28/8/2018 để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp kèm theo Công văn số 5565/BKHĐT-QLKTTW ngày 14/8/2018; trực tiếp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương) và UBND tỉnh theo thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương tổng hợp và trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính về tình hình thực hiện dự toán nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài năm 2018 và đề xuất dự toán năm 2019, kế hoạch  tài chính – ngân sách nhà nước 2019 – 2021 theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 9478/BTC-QLN ngày 08/8/2018. Thời gian hoàn thành chậm nhất là ngày 20/8/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Ban Quản lý dự án dầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tại Công văn số 746/TTr-BQLDDCN ngày 13/8/2018 tham mưu UBND tỉnh xem xét, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, Thời gian hoàn thành trước ngày 21/8/2018.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích