English Thứ Năm, 18-10-2018, 08:36 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 80783002
Đang online: 204
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Cơ bản hoàn thành đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn TP.Quảng Ngãi

Đăng ngày: 11/06/2018; 635 lần đọc

Chiều 11-6, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính chủ trì họp để nghe Sở Tài nguyên và Môi trường, đơn vị liên quan báo cáo tiến độ thực hiện dự án đo đạc, lập bản đồ địa chính; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi và huyện Sơn Tịnh. 

 

Ông Đỗ Minh Hải, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, tính đến thời điểm hiện tại đã thực hiện hoàn thành công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000 trên địa bàn 20 xã, phường của thành phố Quảng Ngãi, với tổng diện tích 13.582,10 ha; kê khai được 174.442/186.598 hồ sơ, trong đó đã cấp mới được 26.893 GCN, cấp đổi 147.549 GCN.

 

Khối lượng cấp GCN đất nêu trên có thể thay đổi khi nghiệm thu hoàn thành công đoạn đăng ký đất đai, cấp GCN theo kế hoạch kết thúc vào ngày 30/6/2018.

 

Cũng theo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, trong quá trình thực hiện dự án, đã phát hiện và xử lý 1.283 trường hợp vướng mắc, bất cập, cụ thể: Cấp sai vị trí (sai số thửa, tờ bản đồ) 378 trường hợp; cấp chồng chéo 88 trường hợp; cấp trùng số thửa, tờ bản đồ 607 trường hợp; cấp sai thông tin chủ sử dụng đất 88 trường hợp; cấp nhầm vào đất công ích 02 trường hợp; có giấy chứng nhận nhưng thực tế không có đất 103 trường hợp; có giấy chứng nhận nhưng hiện trạng là đất nghĩa trang, nghĩa địa 17 trường hợp.

 

Để giải quyết số lượng lớn hồ sơ cấp giấy chứng nhận đảm bảo tiến độ, Ban Giám đốc Sở đã phân công 3 đồng chí lãnh đạo ký giấy chứng nhận đất; đồng thời chỉ đạo Giám đốc văn phòng đăng ký đất đai tăng cường cán bộ từ các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai của một số huyện hỗ trợ thẩm tra hồ sơ cấp giấy chứng nhận. Theo kế hoạch trong tháng 6 và tháng 7/2018 sẽ thông báo và tổ chức phát tất cả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp mới, cấp đổi cho nhân dân trên địa bàn 20 xã, phường của thành phố Quảng Ngãi. 

 

Đối với huyện Sơn Tịnh, đến thời điểm này đã thực hiện được trên 30% khối lượng. Cụ thể đã hoàn thành công đoạn xây dựng lưới địa chính trên địa bàn 11 xã, với tổng số điểm lưới 154 điểm; đo vẽ bản đồ địa chính 6.189,4/22.737,12 ha theo hợp đồng đã ký.

 nb2-11062018.jpg

 

Về kinh phí thực hiện dự án tại Quyết định số 419/QĐ-UBND​ ngày 14/5/2018, UBND tỉnh đã phân bổ cho Sở Tài nguyên và Môi trường 35,3 tỷ đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2018 để thực hiện dự án tại tại thành phố Quảng Ngãi, huyện Sơn Tịnh, Sơn Hà, Sơn Tây. Tuy nhiên Sở Tài nguyên và Môi trường cho rằng kinh phí từ nguồn thu tiền sử dụng đất thường không được ổn định và vào thời điểm cuối năm mới có nguồn thu này nên các đơn vị gặp khó khăn trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ. Sở kiến nghị tỉnh tạm ứng kinh phí và thanh toán theo từng công đoạn cho các đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát để đáp ứng tiến độ của dự án.

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính đánh giá kết quả triển khai thực hiện dự án tại thành phố Quảng Ngãi về cơ bản đảm bảo về tiến độ và các yêu cầu liên quan. Theo kế hoạch, dự án tại thành phố Quảng Ngãi sẽ kết thúc vào cuối tháng 6/2018, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thành khối lượng còn lại; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng rà soát lại lần cuối xem những vấn đề gì cần xử lý, sửa đổi, bổ sung,.. để đảm bảo số liệu đo đạc, cấp GCN đạt chất lượng, tỷ lệ chính xác cao sau khi tiến hành nghiệm thu, bàn giao cho UBND thành phố Quảng Ngãi quản lý sử dụng theo quy định.

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đã cho ý kiến chỉ đạo cụ thể đối với dự án triển khai thực hiện tại huyên Sơn Tịnh; các vấn đề liên quan đến kinh phí thực hiện dự án.

 

                                                                             P.V 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình phát triển chợ đầu mối theo Quyết định số 6481/QĐ-BCT ngày 26/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh chậm nhất là ngày 30/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu nội dung kiến nghị của UBND thành phố Quảng Ngãi tại Báo cáo số 517/BC-UBND ngày 25/9/2018 về vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ lập đề xuất dự án thay thế đèn chiếu sáng công cộng bằng hệ thống đèn Led trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến, làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Quyết định số 1285/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Thông tư số 12/2018/TT-BKHCN ngày 31/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về xây dựng, ký kết và quản lý các chương trình hợp tác quốc tế của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trong tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Thông tư số 13/2018/TT-BKHCN ngày 05/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 3003/BKHCN-TĐC ngày 25/9/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai thực hiện Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được ​giao, chủ động triển khai thực hiện Thông báo số 380/TB-VPCP ngày 28/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về vấn đề xử lý tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện thuộc Trung tâm điện lực Vĩnh Tân; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014 – 2018 và hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2020 và đề xuất các nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2030; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Quyết định số 3337/QĐ-BCT ngày 17/9/2018; đồng thời, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích