English Chủ Nhật, 17-11-2019, 17:04 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 112558117
Đang online: 180

Chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác phải đảm bảo điều kiện theo quy định

Đăng ngày: 24/07/2019; 802 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện, thành phố trong việc rà soát, thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rừng (rừng phòng hộ, rừng sản xuất) sang mục đích khác để xây dựng các công trình trên địa bàn; việc chuyển mục đích sử dụng rừng, đảm bảo phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ. 

Sở Tài nguyên và Môi trường khi tham mưu UBND tỉnh chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng (rừng phòng hộ, rừng sản xuất) sang mục đích khác phải đảm bảo điều kiện theo quy định tại Điều 19 của Luật Lâm nghiệp. Trước khi trình UBND tỉnh chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, Chủ đầu tư phải có phương án trồng rừng thay thế được UBND tỉnh phê duyệt hoặc sau khi hoàn thành trách nhiệm nộp tiền trồng rừng thay thế vào Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh theo quy định tại Điều 21 Luật Lâm nghiệp.

 

Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các huyện, thành phố trong việc thực hiện quy hoạch có ảnh hưởng đến đất, rừng (rừng phòng hộ, rừng sản xuất).

 

UBND các huyện, thành phố tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh cho chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng (rừng phòng hộ, rừng sản xuất) sang mục đích khác thuộc chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư phải thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ; Chương trình hành động số 22/CTr-TU ngày 04/4/2017 của Tỉnh ủy; Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh và phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND huyện Bình Sơn xem xét giải quyết nội dung đề nghị của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất tại Văn bản số 1931/HPDQ ngày 02/11/2019,  đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIa, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh trước ngày 20/11/2019 để trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc UBND huyện Sơn Tịnh sử dụng ngân sách huyện để hỗ trợ cho các hộ dân có đất bị ngập úng không gieo sạ được do ảnh hưởng của việc đầu tư xây dựng các dự án tại Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh mới.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, lấy ý kiến của các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan đối với việc thực hiện các nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước dưới đất phục vụ xây dựng giếng khoan bổ sung nhân tạo nước dưới đất trên địa bàn huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi” để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, thống nhất theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích