English Thứ Hai, 17-06-2019, 23:17 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 99112633
Đang online: 151
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Nhà máy nước Quảng Ngãi

Đăng ngày: 12/04/2019; 1235 lần đọc

UBND tỉnh vừa có Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, phi nông nghiêp do UBND các xã Nghĩa Thuận, Nghĩa Kỳ đang quản lý và một số hộ gia đình, cá nhân sử dụng tại xã Nghĩa Thuận và xã Nghĩa Kỳ đã được UBND huyện Tư Nghĩa thu hồi sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án Nhà máy nước Quảng Ngãi, với tổng diện tích 138.155,6 m2.

Giao Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt thuê phần diện tích (138.155,6 m2) chuyển mục đích sử dụng đất này để thực hiện dự án Nhà máy nước Quảng Ngãi tại các xã Nghĩa Kỳ, Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa. Thời hạn thuê đất đến ngày 29/10/2055, kể từ ngày UBND tỉnh ký quyết định cho thuê đất.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thông báo cho tổ chức được thuê đất nộp tiền phí và lệ phí theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tổ chức xác định cụ thể mốc giới và giao đất trên thực địa cho tổ chức được thuê đất; lập thông tin địa chính chuyển Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi để xác định đơn giá thuê đất; lập thủ tục đăng ký biến động đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

 

UBND huyện Tư Nghĩa chỉ đạo Phòng chuyên môn và UBND các xã: Nghĩa Kỳ, Nghĩa Thuận theo dõi việc thực hiện dự án của Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt; phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trong việc tổ chức xác định mốc giới, bàn giao đất trên thực địa; niêm yết quyết định này tại trụ sở UBND các xã Nghĩa Kỳ, Nghĩa Thuận.

 

Dự án​ Nhà máy nước Quảng Ngãi được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư vào năm 2015. Dự án do Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt làm chủ đầu tư, với quy mô công suất  27.500 m3/ngđ (giai đoạn 1) và nâng công suất lên 55.000 m3/ngđ (giai đoạn 2). Tổng vốn đầu tư 540 tỷ đồng.

 

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2363/BNV-TCPCP ngày 29/5/2019; tham mưu UBND tỉnh việc thành lập, hoạt động của hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1646/BKHCN-VP ngày 07/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng xăng dầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc cử 01 huấn luyện viên, 01 vận động viên tham gia thi đấu Giải Vô địch Wushu trẻ châu Á tại Brunei từ ngày 16/8/2019 đến 24/8/2019 như đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 697/TTr-SVHTTDL ngày 07/6/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích