English Thứ Ba, 25-07-2017, 15:54 (GMT+7)

Thông báo

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 61348469
Đang online: 165

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Chuyển Dự án Khu liên hợp Thể dục thể thao tỉnh sang bờ Nam sông Trà Khúc

Đăng ngày: 19/04/2017; 632 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa thống nhất​ điều chỉnh vị trí quy hoạch dự án Khu liên hợp Thể dục thể thao tỉnh từ Khu dân cư Mỹ Trà - Mỹ Khê sang Khu dân cư mới Nghĩa Hà (chuyển từ bờ Bắc sang bờ Nam sông Trà Khúc).

Các Sở: Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường; UBND thành phố Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệ​m vụ được giao cập nhật, chỉnh lý các quy hoạch và chủ động giải quyết công việc có liên quan.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp phối hợp với các sở ngành, địa phương liên quan điều chỉnh phương án kiến trúc cho phù hợp với vị trí mới (nếu có); khẩn trương lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư Dự án Khu liên hợp Thể dục thể thao tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

                                                              Thanh Hằng


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  
icon_new_2.gifChủ tịch UBND tỉnh yêu cầu BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi có trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng báo cáo tổng kết 30 năm thu hút FDI trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất bảo đảm chất lượng và nội dung đúng theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4398/BKHĐT-ĐTNN ngày 30/5/2017 và đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1110/SKHĐT-KTĐN ngày 19/7/2017, trình UBND tỉnh trong ngày 28/7/2017

 

icon_new_2.gif​Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nội dung Công văn số 5742/BNN-TCTL ngày 13/7/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện Chương trình Quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016-2025.

 

 

  
icon_new_2.gifChủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thụ lý đơn khiếu nại của bà Vũ Thị Thu Hương – Giám đốc Công ty Cổ phần Hưng Phát thuộc thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch UBND tỉnh theo đúng thẩm quyền quy định tại Điều 21 Luật Khiếu nại 2011 và Điều 7 Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 23/7/2014 của UBND tỉnh, trình UBND tỉnh trước ngày 30/7/2017.

 

icon_new_2.gif​Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND huyện Lý Sơn và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5729/BKHĐT-KTĐN ngày 13/7/2017về trình tự, thủ tục, tổng mức đầu tư và hạn mức dư nợ vay của tỉnh trong việc đề xuất dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm phát triển kinh tế - xã hội huyện đảo Lý Sơn đăng ký sử dụng vốn ODA của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), tham mưu, chậm nhất ngày 10/8/2017.

 

 

Văn bản điện tử trao đổi

Phim tư liệu

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh