English Thứ Năm, 21-09-2017, 12:07 (GMT+7)

Thông báo

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 63609493
Đang online: 116

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Chuyển Dự án Khu liên hợp Thể dục thể thao tỉnh sang bờ Nam sông Trà Khúc

Đăng ngày: 19/04/2017; 653 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa thống nhất​ điều chỉnh vị trí quy hoạch dự án Khu liên hợp Thể dục thể thao tỉnh từ Khu dân cư Mỹ Trà - Mỹ Khê sang Khu dân cư mới Nghĩa Hà (chuyển từ bờ Bắc sang bờ Nam sông Trà Khúc).

Các Sở: Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường; UBND thành phố Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệ​m vụ được giao cập nhật, chỉnh lý các quy hoạch và chủ động giải quyết công việc có liên quan.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp phối hợp với các sở ngành, địa phương liên quan điều chỉnh phương án kiến trúc cho phù hợp với vị trí mới (nếu có); khẩn trương lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư Dự án Khu liên hợp Thể dục thể thao tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

                                                              Thanh Hằng


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương phối hợp với UBND thành phố Quảng Ngãi tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện hoàn thành dự án Khu dân cư Yên Phú theo đúng ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Công văn: số 5611/UBND-NNTN ngày 13/9/2017 và số 5119/UBND-NNTN ngày 22/8/2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản thống nhất chủ trương Tổng Công ty Dầu Việt Nam sau cổ phần hóa được tiếp tục sử dụng nguyên trạng thửa đất số 03, tờ bản đồ số 04, diện tích 23.201m2 tại xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn; mục đích sử dụng đất, thời hạn thuê đất, hình thức trả tiền thuê đất như Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh.

 

  
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KH&CN chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Bộ KH&CN tại văn bản số 2938/BKHCN-ƯDCN ngày 07/9/2017 về việc cung cấp số liệu phục vụ tính toán tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị năm 2016-2017.
 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KH&CN chủ trì, thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ KH&CN tại Công văn số 2928/BKHCN-CNN ngày 06/9/2017 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 553/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp sinh học đến năm 2030.

 

  
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Công văn số 2072/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng về việc báo cáo thông tin các công trình giao thông trong đô thị trên địa bàn tỉnh.
 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương triển khai thực hiện Quyết định số 1305/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2016; tổng hợp gửi Bộ Công Thương trước ngày 01/02 hàng năm.

 

Phim tư liệu

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh