English Thứ Hai, 19-08-2019, 10:56 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 107125071
Đang online: 192
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Chuyển dịch cơ cấu chăn nuôi theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Đăng ngày: 05/02/2019; 1881 lần đọc

Ngành chăn nuôi Quảng Ngãi đang chú trọng phát triển nhóm sản phẩm chăn nuôi chủ lực quốc gia là thịt lợn, thịt gia cầm; phát triển nhóm sản phẩm chăn nuôi chủ lực cấp tỉnh là bò thịt, nhóm sản phẩm chăn nuôi đặc sản địa phương; Đồng thời ưu tiên phát triển chăn nuôi theo vùng miền, phát huy lợi thế từng địa phương; khuyến khích chăn nuôi quy mô trang trại, tập trung ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị, xây dựng vùng sản xuất chăn nuôi an toàn dịch bệnh, hạn chế chăn nuôi nhỏ lẻ ở nông hộ.

Tính đến cuối năm 2018, tổng đàn trâu toàn tỉnh 70.850 con, tăng 5,97% so với năm 2015; đàn bò 283.520 con, tăng 1,66% so với năm 2015; tỷ lệ bò lai đạt 66,7%, vượt 2,7% so với chỉ tiêu đề án đến năm 2020. Tổng đàn heo 414.010 con, đạt 97,3% kế hoạch năm, giảm 8,56% so với năm 2015 theo chủ trương không tăng đàn của trung ương để tránh tình trạng cung vượt cầu dẫn đến heo rớt giá; đàn gia cầm khoảng 5,1 triệu con. Hiện trên địa bàn tỉnh có 120 cơ sở chăn nuôi theo hình thức trang trại, trong đó có 64 trang trại chăn nuôi được cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

 

Cơ cấu ngành đang có bước chuyển dịch theo hướng ưu tiên phát triển các sản phẩm chủ lực quốc gia, trong đó phát triển đàn lợn ổn định ở mức 450- 500 nghìn con, theo hướng nạc; giảm chăn nuôi nhỏ lẻ ở nông hộ, ưu tiên phát triển chăn nuôi trang trại. Đẩy mạnh phát triển nuôi gà trang trại quy mô lớn có đầu ra ổn định. Đối với sản phẩm chăn nuôi chủ lực của tỉnh, tập trung phát triển đàn bò thịt ở đồng bằng, đàn trâu thịt ở miền núi thông qua các Dự án: Cải tiến nâng cao chất lượng giống bò thịt, giai đoạn 2014- 2018; cải tạo và phát triển đàn trâu theo hướng thịt giai đoạn 2016-2020. Đối với các sản phẩm chăn nuôi đặc trưng địa phương, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã khảo sát đánh giá chất lượng giống bản địa là lợn Kiềng sắt và gà Hre để thực hiện công tác lưu giữ, bảo tồn và phát triển các nguồn gen quý này. Bên cạnh đó, ngành chăn nuôi cũng đang khuyến khích phát triển mô hình chăn nuôi gia công cho các công ty nước ngoài để ổn định đầu ra cho sản phẩm, chủ yếu trong chăn nuôi gia súc và gia cầm.

 

kt2-04022019.jpg


 

Vùng chăn nuôi cũng đã có sự chuyển hướng tập trung quy mô lớn, xa khu dân cư và phát huy những lợi thế của địa phương. Thúc đẩy chăn nuôi bò theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm ở hầu hết các huyện. Hạn chế hoặc không phát triển đàn bò khu vực nội thị; từng bước thí điểm, lựa chọn giống bò tốt phù hợp với điều kiện vùng sinh thái theo hướng dịch chuyển dần tới vùng cao. Ưu tiên phát triển đàn trâu ở vùng trung du, miền núi theo địa hình thung lũng, dọc con sông, bãi chăn thả. Giảm chăn nuôi heo nhỏ lẻ ở nông hộ, thúc đẩy phát triển chăn quy mô trang trại, khép kín, hạn chế ô nhiễm môi trường. Chăn nuôi gà bố trí theo hình thức thả vườn đồi, quy mô vừa và trang trại, tập trung bố trí tại khu vực vùng đồi núi. Chăn nuôi vịt đã phát triển tập trung ở khu vực có các cánh đồng lúa, vùng cửa sông, cửa biển thuộc các huyện đồng bằng trên địa bàn tỉnh.

 

Chuyển dịch cơ cấu chăn nuôi từ quy mô nông hộ nhỏ lẻ sang quy mô gia trại, trang trại tập trung đang tiến triển tích cực. Ngoài một số trang trại tự đầu tư vốn kinh doanh và tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm thì có nhiều trang trại chăn nuôi heo thịt và gà thịt ký hợp đồng nuôi gia công. Một số doanh nghiệp chăn nuôi trên địa bàn tỉnh cũng đã chủ động được đầu ra nên tự tổ chức chăn nuôi khép kín từ con giống, đến tiêu thụ và chăn nuôi theo hướng VietGAP để tăng giá trị gia tăng, lợi nhuận. Chất lượng giống vật nuôi cũng ngày càng được cải tiến; giống mới có năng suất, chất lượng cao được nhập khẩu; một số nguồn gen bản địa quý được lưu giữ và phát triển. Hệ thống tổ chức ngành chăn nuôi và thú y  được chú trọng hơn, góp phần phát triển ngành chăn nuôi theo đúng định hướng đề ra trong Đề án tái cơ cấu ngành chăn nuôi.

 

P.V

 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2321/BKHCN-PTTTDN ngày 02/8/2019 về việc cập nhật thông tin các đối tượng trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vào hệ thống thông tin quản lý cơ sở dữ liệu khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2374/BKHCN-TĐC ngày 06/8/2019 về việc xin ý kiến về Danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở người tại Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 28/3/2019 về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh năm 2019, Công văn số 4333/UBND-KGVX ngày 02/8/2019 về việc tăng cường chông tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2391/BKHCN-TĐC ngày 08/8/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc góp ý dự thảo Đề án phát triển, nâng cao năng lực của hệ thống các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ công lập.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích