English Thứ Tư, 24-04-2019, 07:19 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 92669377
Đang online: 149
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Chuyển dịch cơ cấu chăn nuôi theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Đăng ngày: 05/02/2019; 1814 lần đọc

Ngành chăn nuôi Quảng Ngãi đang chú trọng phát triển nhóm sản phẩm chăn nuôi chủ lực quốc gia là thịt lợn, thịt gia cầm; phát triển nhóm sản phẩm chăn nuôi chủ lực cấp tỉnh là bò thịt, nhóm sản phẩm chăn nuôi đặc sản địa phương; Đồng thời ưu tiên phát triển chăn nuôi theo vùng miền, phát huy lợi thế từng địa phương; khuyến khích chăn nuôi quy mô trang trại, tập trung ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị, xây dựng vùng sản xuất chăn nuôi an toàn dịch bệnh, hạn chế chăn nuôi nhỏ lẻ ở nông hộ.

Tính đến cuối năm 2018, tổng đàn trâu toàn tỉnh 70.850 con, tăng 5,97% so với năm 2015; đàn bò 283.520 con, tăng 1,66% so với năm 2015; tỷ lệ bò lai đạt 66,7%, vượt 2,7% so với chỉ tiêu đề án đến năm 2020. Tổng đàn heo 414.010 con, đạt 97,3% kế hoạch năm, giảm 8,56% so với năm 2015 theo chủ trương không tăng đàn của trung ương để tránh tình trạng cung vượt cầu dẫn đến heo rớt giá; đàn gia cầm khoảng 5,1 triệu con. Hiện trên địa bàn tỉnh có 120 cơ sở chăn nuôi theo hình thức trang trại, trong đó có 64 trang trại chăn nuôi được cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

 

Cơ cấu ngành đang có bước chuyển dịch theo hướng ưu tiên phát triển các sản phẩm chủ lực quốc gia, trong đó phát triển đàn lợn ổn định ở mức 450- 500 nghìn con, theo hướng nạc; giảm chăn nuôi nhỏ lẻ ở nông hộ, ưu tiên phát triển chăn nuôi trang trại. Đẩy mạnh phát triển nuôi gà trang trại quy mô lớn có đầu ra ổn định. Đối với sản phẩm chăn nuôi chủ lực của tỉnh, tập trung phát triển đàn bò thịt ở đồng bằng, đàn trâu thịt ở miền núi thông qua các Dự án: Cải tiến nâng cao chất lượng giống bò thịt, giai đoạn 2014- 2018; cải tạo và phát triển đàn trâu theo hướng thịt giai đoạn 2016-2020. Đối với các sản phẩm chăn nuôi đặc trưng địa phương, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã khảo sát đánh giá chất lượng giống bản địa là lợn Kiềng sắt và gà Hre để thực hiện công tác lưu giữ, bảo tồn và phát triển các nguồn gen quý này. Bên cạnh đó, ngành chăn nuôi cũng đang khuyến khích phát triển mô hình chăn nuôi gia công cho các công ty nước ngoài để ổn định đầu ra cho sản phẩm, chủ yếu trong chăn nuôi gia súc và gia cầm.

 

kt2-04022019.jpg


 

Vùng chăn nuôi cũng đã có sự chuyển hướng tập trung quy mô lớn, xa khu dân cư và phát huy những lợi thế của địa phương. Thúc đẩy chăn nuôi bò theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm ở hầu hết các huyện. Hạn chế hoặc không phát triển đàn bò khu vực nội thị; từng bước thí điểm, lựa chọn giống bò tốt phù hợp với điều kiện vùng sinh thái theo hướng dịch chuyển dần tới vùng cao. Ưu tiên phát triển đàn trâu ở vùng trung du, miền núi theo địa hình thung lũng, dọc con sông, bãi chăn thả. Giảm chăn nuôi heo nhỏ lẻ ở nông hộ, thúc đẩy phát triển chăn quy mô trang trại, khép kín, hạn chế ô nhiễm môi trường. Chăn nuôi gà bố trí theo hình thức thả vườn đồi, quy mô vừa và trang trại, tập trung bố trí tại khu vực vùng đồi núi. Chăn nuôi vịt đã phát triển tập trung ở khu vực có các cánh đồng lúa, vùng cửa sông, cửa biển thuộc các huyện đồng bằng trên địa bàn tỉnh.

 

Chuyển dịch cơ cấu chăn nuôi từ quy mô nông hộ nhỏ lẻ sang quy mô gia trại, trang trại tập trung đang tiến triển tích cực. Ngoài một số trang trại tự đầu tư vốn kinh doanh và tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm thì có nhiều trang trại chăn nuôi heo thịt và gà thịt ký hợp đồng nuôi gia công. Một số doanh nghiệp chăn nuôi trên địa bàn tỉnh cũng đã chủ động được đầu ra nên tự tổ chức chăn nuôi khép kín từ con giống, đến tiêu thụ và chăn nuôi theo hướng VietGAP để tăng giá trị gia tăng, lợi nhuận. Chất lượng giống vật nuôi cũng ngày càng được cải tiến; giống mới có năng suất, chất lượng cao được nhập khẩu; một số nguồn gen bản địa quý được lưu giữ và phát triển. Hệ thống tổ chức ngành chăn nuôi và thú y  được chú trọng hơn, góp phần phát triển ngành chăn nuôi theo đúng định hướng đề ra trong Đề án tái cơ cấu ngành chăn nuôi.

 

P.V

 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 16/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới”; trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tại Văn bản số 1831/KN-UBTP14 ngày 29/3/2019 về các giải pháp hạn chế tai nạn giao thông, vi phạm pháp luật và tội phạm xâm phạm an toàn giao thông.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Thông tư số 05/2019/TT-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tham gia góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, gửi góp ý về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đúng thời gian quy định.

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức thực hiện Thông tư số 05/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức thực hiện Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng giáo sư cơ sở.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện Công văn số 1045/BTTTT-THH ngày 08/4/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về góp ý dự thảo Đề án Chuyển đổi số quốc gia; trực tiếp gửi góp ý về Bộ đúng thời gian quy định.


 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan, căn cứ Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2018 đã được Bộ Tài chính công bố tại Quyết định số 611/QĐ-BTC ngày 05/4/2019 để triển khai thực hiện giám sát theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1741/BYT-KCB ngày 02/4/2019 của Bộ Y tế về việc tăng cường chỉ đạo công tác khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe.


 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, xây dựng dự thảo báo cáo theo nội dung Công văn số 1814/UBVHGDTTN14 ngày 15/3/2019 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng về việc báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp; ham mưu UBND tỉnh trước ngày 27/5/2019.

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích