English Chủ Nhật, 26-01-2020, 09:05 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117307116
Đang online: 156
Tin tức Bạn đọc viết Xem chi tiết tin tức

Chú trọng công tác phát triển đảng viên góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của từng tổ chức cơ sở đảng

Đăng ngày: 26/12/2019; 1136 lần đọc

Tính đến hết tháng 8/2019, Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi có 19 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, 900 tổ chức cơ sở đảng; trong đó, có 311 Đảng bộ cơ sở, 589 Chi bộ cơ sở; 11 Đảng bộ bộ phận và 2.718 Chi bộ trực thuộc, với 53.950 đảng viên, trong đó có 7.378 đảng viên là người đồng bào dân tộc thiểu số (chủ yếu là 03 dân tộc: Hre, Cor, Cadong); 12 đảng viên là người có đạo và 200 đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân.

Xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên sẽ góp phần củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, lãnh đạo quần chúng thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng…, trong những năm qua, công tác phát triển đảng viên luôn được các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở quan tâ​m chỉ đạo, thực hiện chặt chẽ, đúng quy định của Đảng.

 

Các bước từ tạo nguồn, bồi dưỡng nhận thức về Đảng, phân công người giúp đỡ, giới thiệu quần chúng ưu tú, xác minh lý lịch người xin vào Đảng luôn được các tổ chức cơ sở đảng thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; hồ sơ, thủ tục cơ bản đảm bảo các bước theo quy trình.

 

Chất lượng đội ngũ đảng viên mới kết nạp thời gian qua đã có những bước chuyển biến tích cực trên các mặt; số đảng viên có trình độ chuyên môn khi kết nạp ngày càng tăng; thành phần kết nạp cũng phong phú; việc phát triển đảng viên trẻ ngày càng được chú trọng. Kết quả phát triển đảng viên mới hàng năm của đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao.

 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, công tác phát triển đảng viên tuy đã đạt về số lượng, cơ bản đảm bảo về chất lượng nhưng thành phần kết nạp lại chưa đồng đều; đảng viên là nông dân, công nhân, lao động trong các thành phần kinh tế, lực lượng dân quân còn thấp; việc phát triển đảng viên là chủ doanh nghiệp, đảng viên trong doanh nghiệp chưa nhiều. Nhiều địa phương chưa phát triển được đảng viên từ quần chúng là trưởng phó thôn, khu phố.

 

Do vậy, trong thời gian đến, các cấp ủy đảng cần quan tâm tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho chủ doanh nghiệp, đảng viên, các đoàn thể, người lao động trong việc củng cố, xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp để từ đó giúp các chủ doanh nghiệp hiểu rõ hơn về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của đội ngũ đảng viên trong doanh nghiệp, thấy được mục đích, lợi ích của công tác phát triển đảng trong doanh nghiệp.

 

Cùng với đó, tại từng tổ chức cơ sở đảng cần khắc phục tình trạng cơ sở đảng có “nguồn” nhưng trong năm không phát triển được đảng viên; thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ đối với đảng viên giúp đỡ quần chúng ưu tú vào Đảng; chủ động phát hiện, giới thiệu người vào Đảng; kịp thời kết nạp khi quần chúng đủ điều kiện. Chú trọng việc xây dựng đội ngũ đảng viên gương mẫu, là cơ sở làm gương cho quần chúng noi theo, từ đó tạo niềm tin cho quần chúng có định hướng đúng đắn trong việc phấn đấu trở thành đảng viên.

Hiền Linh


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích