English Chủ Nhật, 24-09-2017, 17:25 (GMT+7)

Thông báo

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 63743872
Đang online: 84

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Tin Nổi bật Xem chi tiết tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng làm việc với Sở Nội vụ

Đăng ngày: 07/09/2017; 731 lần đọc
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng phát biểu tại buổi làm việc
Sáng 07-9, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng làm việc với Sở Nội vụ để nghe báo cáo về triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; việc kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của thôn, tổ dân phố; Cải cách hành chính, nâng cao các chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX), Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và cơ chế chính sách để thực hiện.
Theo báo cáo của Sở Nội vụ, thực hiện Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, đến nay, Sở Nội vụ đã thẩm định, trình UBND tỉnh hoàn thành việc sắp xếp 03 đơn vị, có 03 đơn vị đang hoàn chỉnh Đề án.

 

Thực hiện Nghị định 108 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; trong 03 năm từ năm 2015-2017, khối hành chính nhà nước của tỉnh đã thực hiện tinh giản  1.152 biên chế. Từ nay đến năm 2021 sẽ tinh giản 1.700 biên chế đảm bảo thực hiện tinh giản tối thiểu 10% biên chế được giao  năm 2015.

 

Đối với việc kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của thôn, tổ dân phố, toàn tỉnh hiện có 3.383 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; trong đó, có 1.123 Bí thư Chi bộ; 1.131 Trưởng thôn, Tổ trưởng; 1.129 Trưởng Ban Công tác Mặt trận. Những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có trình độ đại học chiếm 3,55%, cao đẳng chiếm 1,27%, trung cấp chiếm 8,84%, sơ cấp và chưa qua đào tạo chiếm 86,34%; chưa qua đào tạo trình độ lý luận chính trị chiếm 70,17%.

 

Về thực hiện nâng cao đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn, năm 2016, toàn tỉnh có 3.781 cán bộ công chức cấp xã, chiếm 88,92% số lượng theo quy định tại Nghị định 92; trong đó, cán bộ xã 1.890 người, chiếm 49,99% số lượng cán bộ công chức hiện có; công chức xã 1.891 người chiếm 50,01% số lượng cán bộ công chức hiện có.

 

Trong những năm qua, công tác kiện toàn về số lượng, chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức cấp xã luôn được cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm, đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã. Đến nay, chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức cấp xã đã có sự chuyển biến rõ rệt. So với năm 2011, cán bộ công chức cấp xã có trình độ sau đại học tăng 18 người; đại học tăng 1.063 người; cao đẳng tăng 65 người; trung cấp giảm 134 người. Đặc biệt, cán bộ công chức cấp xã có trình độ sơ cấp và chưa qua đào tạo giảm  934 người.

 

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung bàn bạc, thảo luận và đề xuất các giải pháp để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao các chỉ số cải cách hành chính, chỉ số PAPI, PCI; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra về cải cách hành chính nhằm thúc đẩy công tác cái cách hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị nhà nước và chính quyền địa phương; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, việc thực hiện Đề án sáp nhập, hợp nhất một số đơn vị và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức xã, phường, thị trấn và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng biểu dương những kết quả đạt được của Sở Nội vụ trong thời gian qua, Sở Nội vụ đã triển khai thực nhiều nhiệm vụ được giao về các Đề án, cơ chế chính sách.

 

Nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch đề nghị, các đơn vị đang hoàn chỉnh Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, khẩn trương trình Đề án cho Sở Nội vụ thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt.

 nb7920175.jpg

Quang cảnh buổi làm việc

Đối với các đơn vị sự nghiệp chưa trình Dự thảo Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, khẩn trương hoàn chỉnh Đề án trình Sở Nội vụ thẩm định và trình UBND tỉnh trong tháng 9/2017. Riêng đối với 07 Đội chiếu bóng tại 06 huyện miền núi và huyện Lý Sơn, giao Sở Nội vụ chủ trì làm việc với Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các huyện miền núi, hải đảo có liên quan bàn 02 phương án là chuyển giao hoặc là giải thể, thống nhất phương án, tham mưu cho UBND tỉnh.  

 

Chủ tịch đề nghị Sở Y tế  khẩn trương hoàn chỉnh Đề án sáp nhập đối với Đề án sáp nhập Bệnh viện Đa Khoa Sơn Tịnh, Bệnh viện đa khoa Dung Quất vào Bệnh viện đa khoa tỉnh gửi Sở Nội vụ thẩm định và trình UBND tỉnh trong tháng 10/2017. Đối với Bệnh viện đa khoa thành phố Quảng Ngãi thực hiện theo mô hình xã hội hóa.

 

Sở Nội vụ phối hợp với các sở ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh giải pháp nâng cao các chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), đặc biệt là các chỉ số còn thấp điểm. Đồng thời, thường xuyên tổ chức trực báo với các ngành, các cấp. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra về cải cách hành chính, sau khi có kết luận thanh tra, tổng hợp những vấn đề nổi cộm ở các sở, ngành, địa phương, tham mưu UBND tỉnh hướng xử lý. Đối với công tác thi đua, khen thưởng, căn cứ vào tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện công tác cải cách hành chính để đánh giá thi đua, khen thưởng.

 

Chủ tịch yêu cầu, sau cuộc họp, Sở Nội vụ tham mưu  UBND tỉnh có Chỉ thị thực hiện các chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

 

T.Diễm​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, UBND huyện Nghĩa Hành, các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế việc bà Phan Thị Sâm và bà Phan Thị Thu chiếm đất, xây dựng công trình trên đất do UBND tỉnh cho Công ty Lương thực Quảng Ngãi thuê đất tại thị trấn Chợ Chùa, xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc có ý kiến tham mưu, đề xuất, trình UBND tỉnh trước ngày 20/10/2017.
 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính phối hợp với Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi rà soát, đối chiếu tổng số dư tạm ứng từ NSTW cho NSĐP để thực hiện các chính sách, chế độ tại thời điểm ngày 31/12/2016; số điều chỉnh tăng, giảm đến thời điểm báo cáo theo mẫu đính kèm văn bản số 12095/BTC-NSNN của Bộ Tài chính và tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ trước ngày 12/10/2017.

 

  
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan đôn đốc các doanh nghiệp nhà nước thuộc diện cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn tại doanh nghiệp giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn tỉnh khẩn trương xây dựng báo cáo đúng nội dung và biểu mẫu hướng dẫn của Bộ Tài chính tại văn bản số 12167/BTC-TCDN ngày 13/9/2017.
 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Sở TN&MT, UBND các huyện liên quan rà soát, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chương trình củng cố nâng cấp hệ thống đê biển trên địa bàn tỉnh tính đến hết tháng 6/2017 theo đúng nội dung, biểu mẫu hướng dẫn tại Công văn số 7585/BNN-PCTT của Bộ NN&PTNT, báo cáo Bộ và UBND tỉnh trước ngày 30/9/2017.

 

  
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KH&CN chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Bộ KH&CN tại văn bản số 2938/BKHCN-ƯDCN ngày 07/9/2017 về việc cung cấp số liệu phục vụ tính toán tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị năm 2016-2017.
 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KH&CN chủ trì, thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ KH&CN tại Công văn số 2928/BKHCN-CNN ngày 06/9/2017 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 553/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp sinh học đến năm 2030.

 

  
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Công văn số 2072/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng về việc báo cáo thông tin các công trình giao thông trong đô thị trên địa bàn tỉnh.
 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương triển khai thực hiện Quyết định số 1305/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2016; tổng hợp gửi Bộ Công Thương trước ngày 01/02 hàng năm.

 

Phim tư liệu

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh