English Chủ Nhật, 19-11-2017, 20:59 (GMT+7)

Thông báo

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 65862594
Đang online: 93

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Tin Nổi bật Xem chi tiết tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng làm việc với Sở Nội vụ

Đăng ngày: 07/09/2017; 842 lần đọc
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng phát biểu tại buổi làm việc
Sáng 07-9, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng làm việc với Sở Nội vụ để nghe báo cáo về triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; việc kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của thôn, tổ dân phố; Cải cách hành chính, nâng cao các chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX), Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và cơ chế chính sách để thực hiện.
Theo báo cáo của Sở Nội vụ, thực hiện Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, đến nay, Sở Nội vụ đã thẩm định, trình UBND tỉnh hoàn thành việc sắp xếp 03 đơn vị, có 03 đơn vị đang hoàn chỉnh Đề án.

 

Thực hiện Nghị định 108 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; trong 03 năm từ năm 2015-2017, khối hành chính nhà nước của tỉnh đã thực hiện tinh giản  1.152 biên chế. Từ nay đến năm 2021 sẽ tinh giản 1.700 biên chế đảm bảo thực hiện tinh giản tối thiểu 10% biên chế được giao  năm 2015.

 

Đối với việc kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của thôn, tổ dân phố, toàn tỉnh hiện có 3.383 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; trong đó, có 1.123 Bí thư Chi bộ; 1.131 Trưởng thôn, Tổ trưởng; 1.129 Trưởng Ban Công tác Mặt trận. Những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có trình độ đại học chiếm 3,55%, cao đẳng chiếm 1,27%, trung cấp chiếm 8,84%, sơ cấp và chưa qua đào tạo chiếm 86,34%; chưa qua đào tạo trình độ lý luận chính trị chiếm 70,17%.

 

Về thực hiện nâng cao đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn, năm 2016, toàn tỉnh có 3.781 cán bộ công chức cấp xã, chiếm 88,92% số lượng theo quy định tại Nghị định 92; trong đó, cán bộ xã 1.890 người, chiếm 49,99% số lượng cán bộ công chức hiện có; công chức xã 1.891 người chiếm 50,01% số lượng cán bộ công chức hiện có.

 

Trong những năm qua, công tác kiện toàn về số lượng, chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức cấp xã luôn được cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm, đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã. Đến nay, chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức cấp xã đã có sự chuyển biến rõ rệt. So với năm 2011, cán bộ công chức cấp xã có trình độ sau đại học tăng 18 người; đại học tăng 1.063 người; cao đẳng tăng 65 người; trung cấp giảm 134 người. Đặc biệt, cán bộ công chức cấp xã có trình độ sơ cấp và chưa qua đào tạo giảm  934 người.

 

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung bàn bạc, thảo luận và đề xuất các giải pháp để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao các chỉ số cải cách hành chính, chỉ số PAPI, PCI; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra về cải cách hành chính nhằm thúc đẩy công tác cái cách hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị nhà nước và chính quyền địa phương; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, việc thực hiện Đề án sáp nhập, hợp nhất một số đơn vị và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức xã, phường, thị trấn và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng biểu dương những kết quả đạt được của Sở Nội vụ trong thời gian qua, Sở Nội vụ đã triển khai thực nhiều nhiệm vụ được giao về các Đề án, cơ chế chính sách.

 

Nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch đề nghị, các đơn vị đang hoàn chỉnh Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, khẩn trương trình Đề án cho Sở Nội vụ thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt.

 nb7920175.jpg

Quang cảnh buổi làm việc

Đối với các đơn vị sự nghiệp chưa trình Dự thảo Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, khẩn trương hoàn chỉnh Đề án trình Sở Nội vụ thẩm định và trình UBND tỉnh trong tháng 9/2017. Riêng đối với 07 Đội chiếu bóng tại 06 huyện miền núi và huyện Lý Sơn, giao Sở Nội vụ chủ trì làm việc với Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các huyện miền núi, hải đảo có liên quan bàn 02 phương án là chuyển giao hoặc là giải thể, thống nhất phương án, tham mưu cho UBND tỉnh.  

 

Chủ tịch đề nghị Sở Y tế  khẩn trương hoàn chỉnh Đề án sáp nhập đối với Đề án sáp nhập Bệnh viện Đa Khoa Sơn Tịnh, Bệnh viện đa khoa Dung Quất vào Bệnh viện đa khoa tỉnh gửi Sở Nội vụ thẩm định và trình UBND tỉnh trong tháng 10/2017. Đối với Bệnh viện đa khoa thành phố Quảng Ngãi thực hiện theo mô hình xã hội hóa.

 

Sở Nội vụ phối hợp với các sở ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh giải pháp nâng cao các chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), đặc biệt là các chỉ số còn thấp điểm. Đồng thời, thường xuyên tổ chức trực báo với các ngành, các cấp. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra về cải cách hành chính, sau khi có kết luận thanh tra, tổng hợp những vấn đề nổi cộm ở các sở, ngành, địa phương, tham mưu UBND tỉnh hướng xử lý. Đối với công tác thi đua, khen thưởng, căn cứ vào tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện công tác cải cách hành chính để đánh giá thi đua, khen thưởng.

 

Chủ tịch yêu cầu, sau cuộc họp, Sở Nội vụ tham mưu  UBND tỉnh có Chỉ thị thực hiện các chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

 

T.Diễm​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi được phép bán nhà cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại dự án Khu đô thị - Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi giai đoạn 1 – giai đoạn 1A thuộc phường Trương Quang Trọng và xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi, tỉn​h Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu ý kiến của Bộ Xây dựng tại Công văn số 2594/BXD-PTĐT ngày 31/10/2017 về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu đô thị - Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi giai đoạn 1 – giai đoạn 1A, tỉnh Quảng Ngãi để tham mưu, đề xuất và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu, thực hiện hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 9054/BKHĐT-KTNN hướng dẫn về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ​ ngân sách trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trong quá trình tham mưu UBND tỉnh phân bổ ngân sách trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện Thông tư số 26/2017/TT-BGDĐT ngày 18/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất việc Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm liên kết với Trường Đại học Y Dược Huế tổ chức tu​yển sinh đào tạo ngành Hộ sinh, bậc Đại học, hệ vừa làm vừa học trong kế hoạch năm 2018, số lượng 100 chỉ tiêu, đối tượng tuyển sinh là thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng ngành Hộ sinh, kinh phí đào tạo từ nguồn học phí của học viên, địa điểm đào tạo tại Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản cho phép kể từ ngày 01/9/2017 (ngày Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh có hiệu lực thi hành) trở về sau, UBND các huyện, thành phố được phép lập và phê duyệt phương án dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng đối với hạng mục kinh phí hỗ trợ di chuyển mồ mả được áp dụng như trường hợp Nhà nước thu hồi đất để tính giá trị hỗ trợ.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trực tiếp báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử quý IV/2017 và tổng hợp cả năm 2017; đề xuất nhiệm vụ cụ thể triển ​khai Đề án Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nội dung Công văn số 9303/BNN-TCLN ngày 06/11/2017 về việc thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tham mưu UBND tỉnh phân bổ vốn thực hiện Chương trình theo quy định.

 

 

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh