English Thứ Hai, 22-01-2018, 11:28 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Tin Nổi bật Xem chi tiết tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng làm việc với Sở Nội vụ

Đăng ngày: 07/09/2017; 913 lần đọc
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng phát biểu tại buổi làm việc
Sáng 07-9, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng làm việc với Sở Nội vụ để nghe báo cáo về triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; việc kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của thôn, tổ dân phố; Cải cách hành chính, nâng cao các chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX), Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và cơ chế chính sách để thực hiện.
Theo báo cáo của Sở Nội vụ, thực hiện Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, đến nay, Sở Nội vụ đã thẩm định, trình UBND tỉnh hoàn thành việc sắp xếp 03 đơn vị, có 03 đơn vị đang hoàn chỉnh Đề án.

 

Thực hiện Nghị định 108 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; trong 03 năm từ năm 2015-2017, khối hành chính nhà nước của tỉnh đã thực hiện tinh giản  1.152 biên chế. Từ nay đến năm 2021 sẽ tinh giản 1.700 biên chế đảm bảo thực hiện tinh giản tối thiểu 10% biên chế được giao  năm 2015.

 

Đối với việc kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của thôn, tổ dân phố, toàn tỉnh hiện có 3.383 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; trong đó, có 1.123 Bí thư Chi bộ; 1.131 Trưởng thôn, Tổ trưởng; 1.129 Trưởng Ban Công tác Mặt trận. Những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có trình độ đại học chiếm 3,55%, cao đẳng chiếm 1,27%, trung cấp chiếm 8,84%, sơ cấp và chưa qua đào tạo chiếm 86,34%; chưa qua đào tạo trình độ lý luận chính trị chiếm 70,17%.

 

Về thực hiện nâng cao đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn, năm 2016, toàn tỉnh có 3.781 cán bộ công chức cấp xã, chiếm 88,92% số lượng theo quy định tại Nghị định 92; trong đó, cán bộ xã 1.890 người, chiếm 49,99% số lượng cán bộ công chức hiện có; công chức xã 1.891 người chiếm 50,01% số lượng cán bộ công chức hiện có.

 

Trong những năm qua, công tác kiện toàn về số lượng, chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức cấp xã luôn được cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm, đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã. Đến nay, chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức cấp xã đã có sự chuyển biến rõ rệt. So với năm 2011, cán bộ công chức cấp xã có trình độ sau đại học tăng 18 người; đại học tăng 1.063 người; cao đẳng tăng 65 người; trung cấp giảm 134 người. Đặc biệt, cán bộ công chức cấp xã có trình độ sơ cấp và chưa qua đào tạo giảm  934 người.

 

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung bàn bạc, thảo luận và đề xuất các giải pháp để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao các chỉ số cải cách hành chính, chỉ số PAPI, PCI; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra về cải cách hành chính nhằm thúc đẩy công tác cái cách hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị nhà nước và chính quyền địa phương; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, việc thực hiện Đề án sáp nhập, hợp nhất một số đơn vị và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức xã, phường, thị trấn và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng biểu dương những kết quả đạt được của Sở Nội vụ trong thời gian qua, Sở Nội vụ đã triển khai thực nhiều nhiệm vụ được giao về các Đề án, cơ chế chính sách.

 

Nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch đề nghị, các đơn vị đang hoàn chỉnh Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, khẩn trương trình Đề án cho Sở Nội vụ thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt.

 nb7920175.jpg

Quang cảnh buổi làm việc

Đối với các đơn vị sự nghiệp chưa trình Dự thảo Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, khẩn trương hoàn chỉnh Đề án trình Sở Nội vụ thẩm định và trình UBND tỉnh trong tháng 9/2017. Riêng đối với 07 Đội chiếu bóng tại 06 huyện miền núi và huyện Lý Sơn, giao Sở Nội vụ chủ trì làm việc với Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các huyện miền núi, hải đảo có liên quan bàn 02 phương án là chuyển giao hoặc là giải thể, thống nhất phương án, tham mưu cho UBND tỉnh.  

 

Chủ tịch đề nghị Sở Y tế  khẩn trương hoàn chỉnh Đề án sáp nhập đối với Đề án sáp nhập Bệnh viện Đa Khoa Sơn Tịnh, Bệnh viện đa khoa Dung Quất vào Bệnh viện đa khoa tỉnh gửi Sở Nội vụ thẩm định và trình UBND tỉnh trong tháng 10/2017. Đối với Bệnh viện đa khoa thành phố Quảng Ngãi thực hiện theo mô hình xã hội hóa.

 

Sở Nội vụ phối hợp với các sở ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh giải pháp nâng cao các chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), đặc biệt là các chỉ số còn thấp điểm. Đồng thời, thường xuyên tổ chức trực báo với các ngành, các cấp. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra về cải cách hành chính, sau khi có kết luận thanh tra, tổng hợp những vấn đề nổi cộm ở các sở, ngành, địa phương, tham mưu UBND tỉnh hướng xử lý. Đối với công tác thi đua, khen thưởng, căn cứ vào tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện công tác cải cách hành chính để đánh giá thi đua, khen thưởng.

 

Chủ tịch yêu cầu, sau cuộc họp, Sở Nội vụ tham mưu  UBND tỉnh có Chỉ thị thực hiện các chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

 

T.Diễm​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, triển khai thực hiện Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính p​hủ quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải thực hiện đề nghị của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tại Công văn số 47/CĐTNĐ-KHĐT ngày 11/01/2018 về việc báo cáo thực hiện quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa các địa phương.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện Thông tư số 45/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 Quy định​ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin; Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 58/BTTTT-KHCN ngày 11/01/2018 về việc hướng dẫn các nguyên tắc định hướng về công nghệ thông tin và truyền thông xây dựng thành phố thông minh ở Việt Nam.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở: Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, tham mưu UBND tỉnh cụ thể hóa chỉ tiêu 18.6 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, trình UBND tỉnh trước ngày 15/02/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và đơn vị liên quan chủ động liên hệ với Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tiếp nhận 1.000 tấn gạo do Chính phủ Cộng hòa Hàn Quốc hỗ trợ; đồng thời khẩn trương tham mưu UBND tỉnh hiện phân bổ số gạo nêu trên cho nhân dân bị thiệt hại do lũ lụt gây ra trong năm 2017.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và đơn vị liên quan chủ động liên hệ với Ban chỉ đạo Trung ư​ơng về Phòng chống thiên tai tiếp nhận 1000 tấn gạo do Chính phủ Cộng hòa Hàn Quốc hỗ trợ; đồng thời, khẩn trương tham mưu UBND tỉnh hiện phân bổ số gạo nêu trên cho nhân dân bị thiệt hại do lũ lụt gây ra trong năm 2017.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi và các đơn vị có liên quan tổng hợp và trực tiếp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/01/2018 về tình hình đầu tư nước ngoài cả năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với cá​c cơ quan chức năng của tỉnh, các địa phương tổ chức thực hiện Thông báo số 13/TB-VPCP ngày 09/01/2018 của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện năm 2017, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương tham mưu UBND tỉnh phân bổ hạt giống cây trồng do Trung ương hỗ trợ (05 tấn hạt giống ngô và 03 tấn hạt giống rau) cho các địa phương và tổ chức thực hiện việc phân bổ hạt giống để kịp thời phục vụ sản xuất Đông - Xuân 2017-2018.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và UBND các huyện, thành phố thực hiện rà soát, thống kê h​iện trạng đội ngũ giáo viên hiện có; tính toán số lượng giáo viên thừa/thiếu cục bộ theo từng môn học, cấp học và tổng hợp nhu cầu về giáo viên phổ thông từ năm học 2018-2019 đến năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh trước ngày 31/01/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, chỉ đạo giải quyết (nếu có) nội dung phản ánh tại bài báo: Chỉnh rồi, vẫn “rối”” của Báo Quảng Ngãi, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện và kịp thời thông tin đến Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Quảng Ngãi.

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh