English Thứ Bảy, 17-11-2018, 09:57 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 82448464
Đang online: 126
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Chương trình Phát triển vùng huyện Trà Bồng năm tài chính 2018

Đăng ngày: 03/01/2018; 354 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định phê duyệt Chương trình Phát triển vùng huyện Trà Bồng năm tài chính 2018, do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tài trợ thực hiện tại 05 xã, thị trấn là Trà Bùi, Trà Thủy, Trà Hiệp, Trà Lâm và thị trấn Trà Xuân.

Mục tiêu của Chương trình nhằm giải quyết những nguyên nhân cơ bản gây ra tình trạng đói nghèo, quan tâm đến lợi ích của trẻ em, vận động sự tham gia của cộng đồng, nêu cao tính tự chủ và bền vững; chú trọng đến phát triển nguồn nhân lực, đặc biệ​t cho phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật và người dân tộc thiểu số cải thiện cuộc sống, cải thiện chất lượng giáo dục, nâng cao năng lực và bảo trợ.

Thời gian thực hiện Chương trình từ ngày 01/10/2017 đến 30/9/2018, với tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng.

 

* Chủ tịch UBND tỉnh cũng ký Quyết định phê duyệt Dự án Hỗ trợ vốn vay cho phụ nữ nghèo tại xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh do Tổ chức Madison Quakers, Inc. tài trợ.

Mục đích và mục tiêu của dự án nhằm giúp đỡ phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện vay vốn để mua bò sinh sản chăn nuôi, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong tỉnh. Thời gian thực hiện từ năm 2017 - 2020.

Vương Minh


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ngân hàng chính sách xã hội – chi nhánh Quảng Ngãi chủ trì nghiên cứu nội dung chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Công văn số 8508/NHNN-TD ngày 09/11/2018 để tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Hoàn thành chậm nhất ngày 20/11/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch khẩn trương nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh giải quyết kiến nghị của Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi tại văn bản số 1137/BC-BQLDDCN ngày 05/11/2018 về việc quá trình đầu tư công trình Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, theo chủ trương đã được UBND tỉnh thống nhất tại Công văn số 5604/UBND-CNXD ngày 05/11/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, căn cứ nội dung quy định tại các Nghị định của Chính phủ: số 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động; số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, thực hiện và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19/6/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị định số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. Hoàn thành chậm nhất ngày 30/11/2018.​

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014 – 2018 và hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2020 và đề xuất các nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2030; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Quyết định số 3337/QĐ-BCT ngày 17/9/2018; đồng thời, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích