English Chủ Nhật, 27-05-2018, 00:58 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 72758227
Đang online: 64

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Chương trình Phát triển vùng huyện Trà Bồng năm tài chính 2018

Đăng ngày: 03/01/2018; 270 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định phê duyệt Chương trình Phát triển vùng huyện Trà Bồng năm tài chính 2018, do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tài trợ thực hiện tại 05 xã, thị trấn là Trà Bùi, Trà Thủy, Trà Hiệp, Trà Lâm và thị trấn Trà Xuân.

Mục tiêu của Chương trình nhằm giải quyết những nguyên nhân cơ bản gây ra tình trạng đói nghèo, quan tâm đến lợi ích của trẻ em, vận động sự tham gia của cộng đồng, nêu cao tính tự chủ và bền vững; chú trọng đến phát triển nguồn nhân lực, đặc biệ​t cho phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật và người dân tộc thiểu số cải thiện cuộc sống, cải thiện chất lượng giáo dục, nâng cao năng lực và bảo trợ.

Thời gian thực hiện Chương trình từ ngày 01/10/2017 đến 30/9/2018, với tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng.

 

* Chủ tịch UBND tỉnh cũng ký Quyết định phê duyệt Dự án Hỗ trợ vốn vay cho phụ nữ nghèo tại xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh do Tổ chức Madison Quakers, Inc. tài trợ.

Mục đích và mục tiêu của dự án nhằm giúp đỡ phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện vay vốn để mua bò sinh sản chăn nuôi, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong tỉnh. Thời gian thực hiện từ năm 2017 - 2020.

Vương Minh


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tăng cường triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của của Đảng và Nhà nước tại các văn bản được nêu tại Công văn số 4565/VPCP-KTTH ngày 16/5/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại các Công văn: số 3963/VPCP-TCCV ngày 02/5/2018 về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh chủ trương tinh giản biên chế, số 4260/VPCP-TCCV ngày 09/5/2018 về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác cán bộ.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 2427/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 15/5/2018 về việc đẩy nhanh tiến độ và báo cáo kết quả hoàn thành các nhiệm vụ về quản lý đất đai theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ và Nghị quyết số 112/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội, tổng hợp kết quả thực hiện, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 18/6/2018.

 

Liên quan đến việc sửa chữa tuyến đường Di Lăng - Sơn Bao, Sơn Hà, UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 1317/UBND-NNTN ngày 14/3/2017 và Công văn số 1544/UBND-NNTN ngày 23/3/2017. Yêu cầu UBND huyện Sơn Hà khẩn trương tổ chức thực hiện. Trường hợp có khó khăn vướng mắc, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.​

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh