English Thứ Hai, 19-02-2018, 21:18 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 68889335
Đang online: 104

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Chương trình Phát triển vùng huyện Trà Bồng năm tài chính 2018

Đăng ngày: 03/01/2018; 193 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định phê duyệt Chương trình Phát triển vùng huyện Trà Bồng năm tài chính 2018, do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tài trợ thực hiện tại 05 xã, thị trấn là Trà Bùi, Trà Thủy, Trà Hiệp, Trà Lâm và thị trấn Trà Xuân.

Mục tiêu của Chương trình nhằm giải quyết những nguyên nhân cơ bản gây ra tình trạng đói nghèo, quan tâm đến lợi ích của trẻ em, vận động sự tham gia của cộng đồng, nêu cao tính tự chủ và bền vững; chú trọng đến phát triển nguồn nhân lực, đặc biệ​t cho phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật và người dân tộc thiểu số cải thiện cuộc sống, cải thiện chất lượng giáo dục, nâng cao năng lực và bảo trợ.

Thời gian thực hiện Chương trình từ ngày 01/10/2017 đến 30/9/2018, với tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng.

 

* Chủ tịch UBND tỉnh cũng ký Quyết định phê duyệt Dự án Hỗ trợ vốn vay cho phụ nữ nghèo tại xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh do Tổ chức Madison Quakers, Inc. tài trợ.

Mục đích và mục tiêu của dự án nhằm giúp đỡ phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện vay vốn để mua bò sinh sản chăn nuôi, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong tỉnh. Thời gian thực hiện từ năm 2017 - 2020.

Vương Minh


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trường các sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện khẩn trương tổng hợp và trực tiếp cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu theo đúng nội dung biểu mẫu yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước khu vực III tại Văn bản số 40/KV III_TH ngày 07/02/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải, Sở Nội vụ truy cập trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để triển khai thực hiện Thông tư tư số 05/2018/TT-BGTVT ngày 30/01/2018 của Bộ GTVT về hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giao thông vận.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 550-KL/TU ngày 02/02/2018 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương liên quan thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 733/UBND-KGVX ngày 07/02/2018 và nội dung đề nghị của Tổng cục dự trữ Nhà nước tại Công văn Công văn số 118/TCDT-QLHDT ngày 30/01/2018, trình UBND tỉnh phê duyệt gửi Bộ Tài chính trước ngày 28/02/2018 làm cơ sở thực hiện.

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh