English Thứ Sáu, 25-05-2018, 17:58 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 72692411
Đang online: 128

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Chương trình phát triển đô thị TP.Quảng Ngãi đến năm 2020

Đăng ngày: 14/05/2018; 756 lần đọc

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 412/QĐ-UBND​ phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thành phố Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025.

Theo đó, phạm vi nghiên cứu Chương trình phát triển đô thị thành phố Quảng Ngãi bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính của thành phố Quảng Ngãi, với tổng diện tích tự nhiên 16.015,34ha; bao gồm các chỉ tiêu chính như về đô thị thành phố Quảng Ngãi là đô thị loại II, có 23 đơn vị hành chính cấp xã gồm 9 phường và 14 xã ngoại thị.

 

Một số chỉ​ tiêu về chất lượng đô thị

 

Về chất lượng đô thị, đến năm 2020: Diện tích sàn nhà ở bình quân đạt 33m²/người; tỷ lệ nhà kiên cố đạt 93%. Tỷ lệ đất giao thông so với diện tích đất xây dựng đô thị đạt 18%, tỷ lệ vận tải hành khách công cộng đô thị đạt 14%. Tỷ lệ dân cư được cấp nước sạch đạt 90% và tiêu chuẩn cấp nước đạt 120lít/người/ngày đêm. Tỷ lệ chất thải rắn sinh, khu công nghiệp được thu gom và xử lý đạt 92%. Tỷ lệ chiếu sáng đường phố chính được chiếu sáng đạt 100%, đường ngõ xóm đạt 95%. Đất cây xanh đô thị đạt 9m²/người; đất cây xanh công cộng khu vực nội thị đạt 7m²/người.

 

Đến năm 2025: Diện tích sàn nhà ở bình quân đạt 36m²/người; tỷ lệ nhà kiên cố đạt 95%. Tỷ lệ đất giao thông so với diện tích đất xây dựng đô thị đạt 22%, tỷ lệ vận tải hành khách công cộng đô thị đạt 15%. Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch và tiêu chuẩn cấp nước tại đô thị đạt 92%, tiêu chuẩn cấp nước đạt 120 - 130 lít/người/ngày đêm. Tỷ lệ chất thải rắn đô thị, KCN được thu gom, xử lý đạt 95%, tỷ lệ CTR y tế nguy hại được thu gom và xử lý đảm bảo tiêu chuẩn môi trường đạt 95%. Tỷ lệ chiếu sáng đường phố chính được chiếu sáng đạt 100% và đất cây xanh đô thị đạt 10m²/người. Đất cây xanh công cộng khu vực nội thị đạt 7-8m²/người.

 

Định hướng khu vực phát triển trong tương lai

 

Khu vực ưu tiên phát triển của đô thị thành phố Quảng Ngãi, bao gồm các khu vực như: Khu vực xã Nghĩa Phú nằm ven sông Trà Khúc và giáp biển Đông có cảnh quan đẹp thuận lợi phát triển đô thị mới ven biển. Khu vực xã Tịnh Khê nằm trên tuyến Quốc lộ 24B - Hành lang Kinh tế Đông Tây, gần cảng biển Sa Kỳ, đây là vị trí chiến lược trong việc phát triển kinh tế xã hội, đóng vai trò trung tâm kinh tế của khu vực phía Đông thành phố.

 

Khu vực xã Tịnh Ấn Tây nằm phía Tây Bắc thành phố, trên trục đường Quốc lộ 24B, nằm kế cận các Khu công nghiệp Tịnh Phong, Dự án Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi, đây là những điều kiện thuận lợi thúc đẩy cho việc phát triển kinh tế, xã hội thành phố.

 

Khu vực xã Nghĩa Dõng, Nghĩa Dũng: Khu vực giáp với nội thị phát triển lâu đời của thành phố Quảng Ngãi. Cảnh quan tự nhiên khá phong phú (nằm bên bờ sông Trà, đối diện bên kia sông là núi Thiên Ấn, đó là những cảnh quan tự nhiên nổi tiếng của tỉnh Quảng Ngãi) là yếu tố cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn là trọng tâm cho việc bố cục không gian kiến trúc cảnh quan đô thị.

 

Tổng vốn để thực hiện Chương trình này đến năm 2020 khoảng trên 9.393 tỷ đồng.

 

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tăng cường triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của của Đảng và Nhà nước tại các văn bản được nêu tại Công văn số 4565/VPCP-KTTH ngày 16/5/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại các Công văn: số 3963/VPCP-TCCV ngày 02/5/2018 về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh chủ trương tinh giản biên chế, số 4260/VPCP-TCCV ngày 09/5/2018 về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác cán bộ.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 2427/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 15/5/2018 về việc đẩy nhanh tiến độ và báo cáo kết quả hoàn thành các nhiệm vụ về quản lý đất đai theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ và Nghị quyết số 112/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội, tổng hợp kết quả thực hiện, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 18/6/2018.

 

Liên quan đến việc sửa chữa tuyến đường Di Lăng - Sơn Bao, Sơn Hà, UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 1317/UBND-NNTN ngày 14/3/2017 và Công văn số 1544/UBND-NNTN ngày 23/3/2017. Yêu cầu UBND huyện Sơn Hà khẩn trương tổ chức thực hiện. Trường hợp có khó khăn vướng mắc, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.​

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh