English Thứ Tư, 17-10-2018, 13:03 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 80739908
Đang online: 123
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Chương trình phát triển đô thị TP.Quảng Ngãi đến năm 2020

Đăng ngày: 14/05/2018; 840 lần đọc

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 412/QĐ-UBND​ phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thành phố Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025.

Theo đó, phạm vi nghiên cứu Chương trình phát triển đô thị thành phố Quảng Ngãi bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính của thành phố Quảng Ngãi, với tổng diện tích tự nhiên 16.015,34ha; bao gồm các chỉ tiêu chính như về đô thị thành phố Quảng Ngãi là đô thị loại II, có 23 đơn vị hành chính cấp xã gồm 9 phường và 14 xã ngoại thị.

 

Một số chỉ​ tiêu về chất lượng đô thị

 

Về chất lượng đô thị, đến năm 2020: Diện tích sàn nhà ở bình quân đạt 33m²/người; tỷ lệ nhà kiên cố đạt 93%. Tỷ lệ đất giao thông so với diện tích đất xây dựng đô thị đạt 18%, tỷ lệ vận tải hành khách công cộng đô thị đạt 14%. Tỷ lệ dân cư được cấp nước sạch đạt 90% và tiêu chuẩn cấp nước đạt 120lít/người/ngày đêm. Tỷ lệ chất thải rắn sinh, khu công nghiệp được thu gom và xử lý đạt 92%. Tỷ lệ chiếu sáng đường phố chính được chiếu sáng đạt 100%, đường ngõ xóm đạt 95%. Đất cây xanh đô thị đạt 9m²/người; đất cây xanh công cộng khu vực nội thị đạt 7m²/người.

 

Đến năm 2025: Diện tích sàn nhà ở bình quân đạt 36m²/người; tỷ lệ nhà kiên cố đạt 95%. Tỷ lệ đất giao thông so với diện tích đất xây dựng đô thị đạt 22%, tỷ lệ vận tải hành khách công cộng đô thị đạt 15%. Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch và tiêu chuẩn cấp nước tại đô thị đạt 92%, tiêu chuẩn cấp nước đạt 120 - 130 lít/người/ngày đêm. Tỷ lệ chất thải rắn đô thị, KCN được thu gom, xử lý đạt 95%, tỷ lệ CTR y tế nguy hại được thu gom và xử lý đảm bảo tiêu chuẩn môi trường đạt 95%. Tỷ lệ chiếu sáng đường phố chính được chiếu sáng đạt 100% và đất cây xanh đô thị đạt 10m²/người. Đất cây xanh công cộng khu vực nội thị đạt 7-8m²/người.

 

Định hướng khu vực phát triển trong tương lai

 

Khu vực ưu tiên phát triển của đô thị thành phố Quảng Ngãi, bao gồm các khu vực như: Khu vực xã Nghĩa Phú nằm ven sông Trà Khúc và giáp biển Đông có cảnh quan đẹp thuận lợi phát triển đô thị mới ven biển. Khu vực xã Tịnh Khê nằm trên tuyến Quốc lộ 24B - Hành lang Kinh tế Đông Tây, gần cảng biển Sa Kỳ, đây là vị trí chiến lược trong việc phát triển kinh tế xã hội, đóng vai trò trung tâm kinh tế của khu vực phía Đông thành phố.

 

Khu vực xã Tịnh Ấn Tây nằm phía Tây Bắc thành phố, trên trục đường Quốc lộ 24B, nằm kế cận các Khu công nghiệp Tịnh Phong, Dự án Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi, đây là những điều kiện thuận lợi thúc đẩy cho việc phát triển kinh tế, xã hội thành phố.

 

Khu vực xã Nghĩa Dõng, Nghĩa Dũng: Khu vực giáp với nội thị phát triển lâu đời của thành phố Quảng Ngãi. Cảnh quan tự nhiên khá phong phú (nằm bên bờ sông Trà, đối diện bên kia sông là núi Thiên Ấn, đó là những cảnh quan tự nhiên nổi tiếng của tỉnh Quảng Ngãi) là yếu tố cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn là trọng tâm cho việc bố cục không gian kiến trúc cảnh quan đô thị.

 

Tổng vốn để thực hiện Chương trình này đến năm 2020 khoảng trên 9.393 tỷ đồng.

 

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình phát triển chợ đầu mối theo Quyết định số 6481/QĐ-BCT ngày 26/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh chậm nhất là ngày 30/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu nội dung kiến nghị của UBND thành phố Quảng Ngãi tại Báo cáo số 517/BC-UBND ngày 25/9/2018 về vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ lập đề xuất dự án thay thế đèn chiếu sáng công cộng bằng hệ thống đèn Led trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến, làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Quyết định số 1285/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Thông tư số 12/2018/TT-BKHCN ngày 31/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về xây dựng, ký kết và quản lý các chương trình hợp tác quốc tế của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trong tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Thông tư số 13/2018/TT-BKHCN ngày 05/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 3003/BKHCN-TĐC ngày 25/9/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai thực hiện Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được ​giao, chủ động triển khai thực hiện Thông báo số 380/TB-VPCP ngày 28/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về vấn đề xử lý tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện thuộc Trung tâm điện lực Vĩnh Tân; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014 – 2018 và hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2020 và đề xuất các nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2030; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Quyết định số 3337/QĐ-BCT ngày 17/9/2018; đồng thời, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích