English Thứ Tư, 15-08-2018, 12:27 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 77039893
Đang online: 116
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Chương trình phát triển đô thị TP.Quảng Ngãi đến năm 2020

Đăng ngày: 14/05/2018; 813 lần đọc

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 412/QĐ-UBND​ phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thành phố Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025.

Theo đó, phạm vi nghiên cứu Chương trình phát triển đô thị thành phố Quảng Ngãi bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính của thành phố Quảng Ngãi, với tổng diện tích tự nhiên 16.015,34ha; bao gồm các chỉ tiêu chính như về đô thị thành phố Quảng Ngãi là đô thị loại II, có 23 đơn vị hành chính cấp xã gồm 9 phường và 14 xã ngoại thị.

 

Một số chỉ​ tiêu về chất lượng đô thị

 

Về chất lượng đô thị, đến năm 2020: Diện tích sàn nhà ở bình quân đạt 33m²/người; tỷ lệ nhà kiên cố đạt 93%. Tỷ lệ đất giao thông so với diện tích đất xây dựng đô thị đạt 18%, tỷ lệ vận tải hành khách công cộng đô thị đạt 14%. Tỷ lệ dân cư được cấp nước sạch đạt 90% và tiêu chuẩn cấp nước đạt 120lít/người/ngày đêm. Tỷ lệ chất thải rắn sinh, khu công nghiệp được thu gom và xử lý đạt 92%. Tỷ lệ chiếu sáng đường phố chính được chiếu sáng đạt 100%, đường ngõ xóm đạt 95%. Đất cây xanh đô thị đạt 9m²/người; đất cây xanh công cộng khu vực nội thị đạt 7m²/người.

 

Đến năm 2025: Diện tích sàn nhà ở bình quân đạt 36m²/người; tỷ lệ nhà kiên cố đạt 95%. Tỷ lệ đất giao thông so với diện tích đất xây dựng đô thị đạt 22%, tỷ lệ vận tải hành khách công cộng đô thị đạt 15%. Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch và tiêu chuẩn cấp nước tại đô thị đạt 92%, tiêu chuẩn cấp nước đạt 120 - 130 lít/người/ngày đêm. Tỷ lệ chất thải rắn đô thị, KCN được thu gom, xử lý đạt 95%, tỷ lệ CTR y tế nguy hại được thu gom và xử lý đảm bảo tiêu chuẩn môi trường đạt 95%. Tỷ lệ chiếu sáng đường phố chính được chiếu sáng đạt 100% và đất cây xanh đô thị đạt 10m²/người. Đất cây xanh công cộng khu vực nội thị đạt 7-8m²/người.

 

Định hướng khu vực phát triển trong tương lai

 

Khu vực ưu tiên phát triển của đô thị thành phố Quảng Ngãi, bao gồm các khu vực như: Khu vực xã Nghĩa Phú nằm ven sông Trà Khúc và giáp biển Đông có cảnh quan đẹp thuận lợi phát triển đô thị mới ven biển. Khu vực xã Tịnh Khê nằm trên tuyến Quốc lộ 24B - Hành lang Kinh tế Đông Tây, gần cảng biển Sa Kỳ, đây là vị trí chiến lược trong việc phát triển kinh tế xã hội, đóng vai trò trung tâm kinh tế của khu vực phía Đông thành phố.

 

Khu vực xã Tịnh Ấn Tây nằm phía Tây Bắc thành phố, trên trục đường Quốc lộ 24B, nằm kế cận các Khu công nghiệp Tịnh Phong, Dự án Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi, đây là những điều kiện thuận lợi thúc đẩy cho việc phát triển kinh tế, xã hội thành phố.

 

Khu vực xã Nghĩa Dõng, Nghĩa Dũng: Khu vực giáp với nội thị phát triển lâu đời của thành phố Quảng Ngãi. Cảnh quan tự nhiên khá phong phú (nằm bên bờ sông Trà, đối diện bên kia sông là núi Thiên Ấn, đó là những cảnh quan tự nhiên nổi tiếng của tỉnh Quảng Ngãi) là yếu tố cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn là trọng tâm cho việc bố cục không gian kiến trúc cảnh quan đô thị.

 

Tổng vốn để thực hiện Chương trình này đến năm 2020 khoảng trên 9.393 tỷ đồng.

 

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu đề nghị của UBND huyện Tây Trà tại Công văn số 1296/UBND-KT ngày 27/7/2018 về việc xin ý kiến thực hiện đầu tư xây dựng khẩn cấp công trình cấp bách tại Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 12/7/2018 của UBND tỉnh; tham mưu, trình UBND tỉnh trước ngày 20/8/2018 để xem xét quyết định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức tổ chức rà soát, thống kê đối tượng, lập hồ sơ từng trường hợp cán bộ xã ở Đức Thạnh công tác lâu năm đã nghỉ việc, nghỉ việc một lần (từ năm 1983 đến nay) nhưng chưa được hưởng chế độ; đồng thời xem xét giải quyết chế độ theo thẩm quyền, nếu có khó khăn, vướng mắc thì báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo.

 ​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, nghiên cứu, đề xuất các dự án và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 2019-2020 thực hiện Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/8/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ngân hàng Nhà nước – chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi tích cực triển khai thực hiện các nội dung đẩy mạnh phát triển hệ thống tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 6326/UBND-KT ngày 13/10/2017; đồng thời, thường xuyên rà soát, nắm thông tin về hoạt động tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh để kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND tỉnh theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đơn vị liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3719/UBND-KGVX ngày 26/6/2018 về việc học sinh xin nghỉ học theo quy định tại Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh theo đúng quy định của của pháp luật.

 

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cử ông Phạm Công Minh, vận động viên môn Wushu, đi tập huấn tại Trung Quốc từ ngày 08/7/2018 đến ngày 08/8/2018 như đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 805/TTr-SVHTTDL ngày 05/6/2018 về việc cử vận động viên đi tập huấn ở nước ngoài.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích