English Thứ Năm, 24-01-2019, 14:18 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 85796835
Đang online: 214
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Chương trình phát triển đô thị TP.Quảng Ngãi đến năm 2020

Đăng ngày: 14/05/2018; 879 lần đọc

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 412/QĐ-UBND​ phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thành phố Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025.

Theo đó, phạm vi nghiên cứu Chương trình phát triển đô thị thành phố Quảng Ngãi bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính của thành phố Quảng Ngãi, với tổng diện tích tự nhiên 16.015,34ha; bao gồm các chỉ tiêu chính như về đô thị thành phố Quảng Ngãi là đô thị loại II, có 23 đơn vị hành chính cấp xã gồm 9 phường và 14 xã ngoại thị.

 

Một số chỉ​ tiêu về chất lượng đô thị

 

Về chất lượng đô thị, đến năm 2020: Diện tích sàn nhà ở bình quân đạt 33m²/người; tỷ lệ nhà kiên cố đạt 93%. Tỷ lệ đất giao thông so với diện tích đất xây dựng đô thị đạt 18%, tỷ lệ vận tải hành khách công cộng đô thị đạt 14%. Tỷ lệ dân cư được cấp nước sạch đạt 90% và tiêu chuẩn cấp nước đạt 120lít/người/ngày đêm. Tỷ lệ chất thải rắn sinh, khu công nghiệp được thu gom và xử lý đạt 92%. Tỷ lệ chiếu sáng đường phố chính được chiếu sáng đạt 100%, đường ngõ xóm đạt 95%. Đất cây xanh đô thị đạt 9m²/người; đất cây xanh công cộng khu vực nội thị đạt 7m²/người.

 

Đến năm 2025: Diện tích sàn nhà ở bình quân đạt 36m²/người; tỷ lệ nhà kiên cố đạt 95%. Tỷ lệ đất giao thông so với diện tích đất xây dựng đô thị đạt 22%, tỷ lệ vận tải hành khách công cộng đô thị đạt 15%. Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch và tiêu chuẩn cấp nước tại đô thị đạt 92%, tiêu chuẩn cấp nước đạt 120 - 130 lít/người/ngày đêm. Tỷ lệ chất thải rắn đô thị, KCN được thu gom, xử lý đạt 95%, tỷ lệ CTR y tế nguy hại được thu gom và xử lý đảm bảo tiêu chuẩn môi trường đạt 95%. Tỷ lệ chiếu sáng đường phố chính được chiếu sáng đạt 100% và đất cây xanh đô thị đạt 10m²/người. Đất cây xanh công cộng khu vực nội thị đạt 7-8m²/người.

 

Định hướng khu vực phát triển trong tương lai

 

Khu vực ưu tiên phát triển của đô thị thành phố Quảng Ngãi, bao gồm các khu vực như: Khu vực xã Nghĩa Phú nằm ven sông Trà Khúc và giáp biển Đông có cảnh quan đẹp thuận lợi phát triển đô thị mới ven biển. Khu vực xã Tịnh Khê nằm trên tuyến Quốc lộ 24B - Hành lang Kinh tế Đông Tây, gần cảng biển Sa Kỳ, đây là vị trí chiến lược trong việc phát triển kinh tế xã hội, đóng vai trò trung tâm kinh tế của khu vực phía Đông thành phố.

 

Khu vực xã Tịnh Ấn Tây nằm phía Tây Bắc thành phố, trên trục đường Quốc lộ 24B, nằm kế cận các Khu công nghiệp Tịnh Phong, Dự án Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi, đây là những điều kiện thuận lợi thúc đẩy cho việc phát triển kinh tế, xã hội thành phố.

 

Khu vực xã Nghĩa Dõng, Nghĩa Dũng: Khu vực giáp với nội thị phát triển lâu đời của thành phố Quảng Ngãi. Cảnh quan tự nhiên khá phong phú (nằm bên bờ sông Trà, đối diện bên kia sông là núi Thiên Ấn, đó là những cảnh quan tự nhiên nổi tiếng của tỉnh Quảng Ngãi) là yếu tố cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn là trọng tâm cho việc bố cục không gian kiến trúc cảnh quan đô thị.

 

Tổng vốn để thực hiện Chương trình này đến năm 2020 khoảng trên 9.393 tỷ đồng.

 

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 11/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ các thôn xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2019 - 2020, có ý kiến góp ý cụ thể về nguồn vốn thực hiện, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 30/01/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 208/VPCP-CN ngày 08/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5915/UBND-CNXD ngày 02/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018 và chỉ đạo việc thực hiện các nội dung khác theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 455/BTC-QLCS ngày 09/01/2019, hoàn thành trước ngày 25/01/2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích