English Thứ Hai, 22-04-2019, 11:06 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 92509913
Đang online: 261
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Chương trình “Hành trình kết nối yêu thương” năm 2018 tại tỉnh Quảng Ngãi

Đăng ngày: 07/11/2018; 1572 lần đọc

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch chỉ đạo các sở, ban ngành, địa phương phối hợp để thực hiện Chương trình “Hành trình kết nối yêu thương” năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Thời gian vào 19 giờ 00 phút ngày 31/12/2018 tại Quảng Trường tỉnh.

Theo đó, kế hoạch nhằm mục đích tuy​ên truyền kết quả thực hiện quyền của trẻ em, công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em và các hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp. Thể hiện tình cảm và trách nhiệm của các cấp, ngành, hội đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và toàn xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn. Giúp các em có thêm nghị lực và điều kiện vượt qua khó khăn vươn lên trong học tập, rèn luyện trở thành người công dân có ích cho gia đình và xã hội. Kêu gọi và tiếp nhận sự ủng hộ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, các tổ chức quốc tế tiếp tục mở rộng vòng tay nhân ái, cùng chung tay giúp đỡ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Công ty TNHH Xã hội Hành trình Kết nối yêu thương Việt Nam và cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Chương trình “Hành trình kết nối yêu thương” tại Quảng Ngãi chu đáo, đạt kết quả. Xây dựng kế hoạch tổ chức vận động các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế ủng hộ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn. Hoàn chỉnh hồ sơ và tổng hợp danh sách trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn nhận học bổng, quà của chương trình...

 

Minh Khang


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức thực hiện Thông tư số 05/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức thực hiện Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng giáo sư cơ sở.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện Công văn số 1045/BTTTT-THH ngày 08/4/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về góp ý dự thảo Đề án Chuyển đổi số quốc gia; trực tiếp gửi góp ý về Bộ đúng thời gian quy định.


 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan, căn cứ Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2018 đã được Bộ Tài chính công bố tại Quyết định số 611/QĐ-BTC ngày 05/4/2019 để triển khai thực hiện giám sát theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1741/BYT-KCB ngày 02/4/2019 của Bộ Y tế về việc tăng cường chỉ đạo công tác khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe.


 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, xây dựng dự thảo báo cáo theo nội dung Công văn số 1814/UBVHGDTTN14 ngày 15/3/2019 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng về việc báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp; ham mưu UBND tỉnh trước ngày 27/5/2019.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, khẩn trương rà soát, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 30a trên địa bàn các huyện nghèo đến cuối năm 2018, phương hướng thực hiện giai đoạn 2019-2020, theo các nội dung yêu cầu, hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1294/LĐTBXH-VPQGGN ngày 04/4/2019; trình UBND tỉnh trước ngày 06/5/2019 để xem xét, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu, rà soát các đồ án quy hoạch, chủ trương của cấp có thẩm quyền liên quan đến việc đề xuất đầu tư xây dựng Nhà máy điện mặt trời tại xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ;  kiểm tra thực tế hiện trường, đánh giá sơ bộ tác động của dự án; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; định kỳ tổng kết, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng quy định về chế độ nhuận bút, thù lao chi trả cho các hoạt động báo chí, thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh; tổ chức lấy ý kiến của Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan. Trên cơ sở đó tổng hợp, tham mưu, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích