English Thứ Năm, 23-01-2020, 20:41 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117110307
Đang online: 165

Chuẩn bị nội dung làm việc với đoàn giám sát của Ủy ban Tài chính-Ngân sách

Đăng ngày: 30/08/2018; 428 lần đọc

Để chuẩn bị nội dung làm việc với đoàn giám sát của Ủy ban Tài chính-Ngân sách, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở ngành liên quan khẩn trương xây dựng dự thảo báo cáo của UBND tỉnh đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, xây dựng dự toán năm 2019; đánh giá sơ kết 03 năm thực hiện kế hoạch tài chính 5 năm và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; đánh giá vướng mắc trong việc thực hiện Luật Quản lý thuế, Luật Đầu tư công, thời gian hoàn thành, trình UBND tỉnh chậm nhất là ngày 08/9/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ban Quản lý dự án thuộc tỉnh đề xuất UBND tỉnh báo cáo Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội danh mục công trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ để thực hiện khảo sát thực tế, thời gian hoàn thành chậm nhất là ngày 08/9/2018.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích