English Thứ Hai, 16-09-2019, 23:12 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 108989822
Đang online: 241

Chuẩn bị nội dung làm việc với đoàn giám sát của Ủy ban Tài chính-Ngân sách

Đăng ngày: 30/08/2018; 408 lần đọc

Để chuẩn bị nội dung làm việc với đoàn giám sát của Ủy ban Tài chính-Ngân sách, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở ngành liên quan khẩn trương xây dựng dự thảo báo cáo của UBND tỉnh đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, xây dựng dự toán năm 2019; đánh giá sơ kết 03 năm thực hiện kế hoạch tài chính 5 năm và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; đánh giá vướng mắc trong việc thực hiện Luật Quản lý thuế, Luật Đầu tư công, thời gian hoàn thành, trình UBND tỉnh chậm nhất là ngày 08/9/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ban Quản lý dự án thuộc tỉnh đề xuất UBND tỉnh báo cáo Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội danh mục công trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ để thực hiện khảo sát thực tế, thời gian hoàn thành chậm nhất là ngày 08/9/2018.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tổ chức quán triệt và chỉ đạo tăng cường công tác triển khai thi hành hệ thống pháp luật về Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo nội dung yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 6593/BNN-TCTL ngày 09/9/2019 về việc tăng cường triển khai thi hành hệ thống pháp luật về Thủy lợi.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Thông tư số 25/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 09/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tham gia góp ý, gửi ý kiến về Bộ Thông tin và Truyền thông như đề nghị tại Công văn số 2992/BTTTT-VP ngày 05/9/2019 về việc góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai đô thị thông minh tại Việt Nam.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích